DAVET

Sayın Uluslararası Beslenme Obezite ve Toplum Sağlığı Kongresi katılımcıları,

ORP Danışmanlık ve Organizasyon organize edip düzenlediği 28-29 EYLÜL 2024 tarihinde İstanbul da yapılacak olan kongremizin onuncu buluşmasında beslenme, obezite ve toplum sağlığı ile ilgili çalışmalara yer verilecektir.

Yirmibirinci yüzyılın en önemli epidemik hastalıklarından olan obezite ile mücadele büyük önem taşımaktadır. Halen küresel obezite salgını ile baş edilememektedir. Beslenme alışkanlığının giderek bozulması, aktif yaşamın televizyon ve bilgisayar karşısında hareketsiz bir yaşama dönüşmesi ve obeziteye bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklar bu yüzyıla daha fazla damgasını vuracak gibi gözükmektedir. 

Kongremiz farklı disiplinlerde çalışan katılımcılara bilgi paylaşma olanağı sunmanın yanı sıra katılımcıların birbirlerini tanıma ve ortak eserler üretme olanağı da verecektir. Bilimsel tartışma ve yapıcı etkileşim için uluslararası bir forum oluşacaktır.

Kongre ana teması doğrultusunda belirlenecek olan alt başlıklar sınırlayıcı olmayacağı gibi beslenme, obezite ve toplum sağlığı temaları altında aşağıda ana başlıkları verilen her türlü konuyu içerebilecektir: Beslenme, Obezite, Sağlık ve Spor, Diyabet, Gıda Güvenliği, Anne ve Çocuk Sağlığı, Hamilelik ve Beslenme, Obezite ve Hastalıklar, Kadın ve Obozite

Katılımcılar, belirledikleri bir konuda özel sunum oluşturabilirler.

Kongre dilleri, Türkçe ve İngilizce’dir.

Kongremizin ülkemiz ve tüm dünya bilim insanları için faydalı ve verimli geçmesini temenni eder, organizasyon komitemiz adına sizleri, İstanbul’da online uzaktan erişim olarak gerçekleşecek olan kongremize davet etmekten onur duyarız. 

Prof. Dr. Çetin YAMAN

Kongre Başkanı

(Marmara Üniversitesi - Spor Bilimleri Fakültesi)

Prof. Dr. Gülten HERGÜNER

Kongre Eş Başkanı 

(Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - Spor Bilimleri Fakültesi)