KOMİTE VE KURULLAR

 

 

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Çetin YAMAN

(Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)

 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Çetin YAMAN

Prof. Dr. Erdal ZORBA

Prof. Dr. Eray YURTSEVEN

Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ

Prof. Dr. Gülgün ERSOY

Prof. Dr. Nevin AKDOLUN BALKAYA

Prof. Dr. Uğur GÜNŞEN

Prof. Dr. Sevinç YÜCECAN

Doç. Dr. Gülten HERGÜNER 

Doç. Dr. Nazan ERENOĞLU SON

Dr. Öğr. Üyesi. Ayça GÜRKAN

Dr. Öğr. Üye. Duygu AKSOY

 

SEKRETERYA

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Dr. Öğr. Üyesi Gökşen ARAS

Dr. Seydi YIKMIŞ

Dr. Ayşegül ERTİNMAZ

Arş. Gör. Ercan TİZAR

Arş. Gör. Nurgül ARSLAN

Deniz AYHAN

Fatma Mert BİBEROĞLU

İsmail YAŞARTÜRK

Yusuf ÇUHADAR