KOMİTE VE KURULLAR

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Çetin YAMAN

(Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - Spor Bilimleri Fakültesi)

 

DÜZENLEME KURULU BAŞKANI  

Doç. Dr. Nazan ERENOĞLU SON

(Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi)

 

DÜZENLEME KURULU BAŞKAN YARDIMCISI

Doç. Dr. Gülay BAYSAL 

(İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi)

 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Çetin YAMAN

Prof. Dr. Erdal ZORBA

Prof. Dr. Eray YURTSEVEN

Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ

Prof. Dr. Gülten HERGÜNER

Prof. Dr. Haydar ÖZPINAR

Prof. Dr. Nevin AKDOLUN BALKAYA

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Doç. Dr. Gülay BAYSAL

Doç. Dr. Mehmet AKMAN

Doç. Dr. Nazan ERENOĞLU SON

Dr. Öğr. Üyesi. Ayça GÜRKAN

Dr. Öğr. Üye. Duygu AKSOY

Dr. Öğr. Üye. Muhammet Turabi YERLİ

Dr. Öğr. Üye. Ülkü DEMİRCİ

Dr. Öğr. Üye. Zehra GÜLSÜNOĞLU KONUŞKAN

Dr. Öğr. Üye. Z. Begüm KALYONCU ATASOY

Öğr. Gör. Ceyda DURMAZ

Öğr. Gör. Gökçen ÖZÜPEK

 

BİLİMSEL SEKRETERYA

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Doç. Dr. Gökşen ARAS

Doç. Dr. Seydi YIKMIŞ

Dr. Esra TEKCAN

Dr. Ayşegül ERTİNMAZ

Öğr. Gör. Parisa HADAVİBAVİLİ

Arş. Gör. Burcu ERSOY

Arş. Gör. Büşra GÖZ

Arş. Gör. Erhan ELMAOĞLU

Arş. Gör. Damla Zeynep BAYRAKTAR

Arş. Gör. Ercan TİZAR

Arş. Gör. Nurgül ARSLAN

Arş. Gör. Tuğba Enise BENLİ

Hemşire Belkıs CAN

  

HUKUK DANIŞMANLARI

Av. Fevzi PAPAKÇI

Av. İbrahim DURSUN

Av. Hasan Basri KORUKLUOĞLU

Av. Mehmet AYDIN

Av. Nazmi ARİF

Av. Onur BAYKAN

Av. Rozerin Seda KİP

Av. Yusuf ÇİFCİ