KONGREMİZ AKADEMİK TEŞVİK VE DOÇENTLİK KRİTERLERİNİ KARŞILAMAKTADIR.

 

ÖZET GÖNDERİMİ BİTİŞ TARİHİ               : 15 ARALIK 2022

KAYIT BİTİŞ TARİHİ                                    : 16 ARALIK 2022

BİLİMSEL PROGRAM İLAN TARİHİ           : 18 ARALIK 2022

TAM METİN GÖNDERİMİ BİTİŞ TARİHİ     : 22 ARALIK 2022

 

NOT: Değerli katılımcılar., Kongremize katılım sağlayan katılımcılara yönelik kongre sonrasında (ARALIK 2022) tarihinde bilimsel kitap olarak çıkacak çok bölümlü bilimsel kitaplar için bölüm yazarlığı yapmak isteyen katılımcılar çıkacak olan ilgili bilimsel kitaplara ait bilgiye ve kitaplara https://www.beslenmeobezitevetoplumsagligikongresi.org/bilimsel-kitaplar    linki üzerinden ulaşabilirler. Bölüm yazacak olan yazarlar bölümlere ilişkin bilgileri yetkili editörümüz Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL hocamıza asyucel@firat.edu.tr  mail adresinden ya da +90 505 628 80 27 cep telefonundan ulaşarak gerekli bilgiyi alabilir ve bölüm yazarı olabilir. Bu kitaplar uluslararası kategoride bir yayınevinden çıkacak uluslararası nitelikte yayınlardır. Ayrıca kitaplar doçentlik ve akademik teşvik kriterlerini karşılamaktadır.

BİLİMSEL KİTAPLAR İLE İLGİLİ HER KONUDA (KİTAP SÜREÇ, İÇERİK VE DİĞER KONULAR) YETKİLİ EDİTÖRÜMÜZ İLE GÖRÜŞÜNÜZ. YAYINEVİMİZ SADECE İŞİN TEKNİK KISMINDA YER ALMAKTADIR BUNDAN DOLAYI YAZARLARIMIZIN SADECE YETKİLİ EDİTÖRÜMÜZE ULAŞMASINI RİCA EDİYORUZ. HER TÜRLÜ BİLGİ VE BELGE YETKİLİ EDİTÖRDE MEVCUTTUR.

(Yetkili Editör: Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL Email: asyucel@firat.edu.tr  GSM:+90 505 628 80 27)

DAVET

Sayın Uluslararası Beslenme Obezite ve Toplum Sağlığı Kongresi katılımcıları,

ORP Danışmanlık ve Organizasyon organize edip düzenlediği 22-23 ARALIK 2022 tarihinde İstanbul da yapılacak olan kongremizin sekizinci buluşmasında beslenme, obezite ve toplum sağlığı ile ilgili çalışmalara yer verilecektir.

Yirmibirinci yüzyılın en önemli epidemik hastalıklarından olan obezite ile mücadele büyük önem taşımaktadır. Halen küresel obezite salgını ile baş edilememektedir. Beslenme alışkanlığının giderek bozulması, aktif yaşamın televizyon ve bilgisayar karşısında hareketsiz bir yaşama dönüşmesi ve obeziteye bağlı olarak ortaya çıkan hastalıklar bu yüzyıla daha fazla damgasını vuracak gibi gözükmektedir. 

Kongremiz farklı disiplinlerde çalışan katılımcılara bilgi paylaşma olanağı sunmanın yanı sıra katılımcıların birbirlerini tanıma ve ortak eserler üretme olanağı da verecektir. Bilimsel tartışma ve yapıcı etkileşim için uluslararası bir forum oluşacaktır.

Kongre ana teması doğrultusunda belirlenecek olan alt başlıklar sınırlayıcı olmayacağı gibi beslenme, obezite ve toplum sağlığı temaları altında aşağıda ana başlıkları verilen her türlü konuyu içerebilecektir:

  • Beslenme
  • Obezite
  • Sağlık ve Spor
  • Diyabet
  • Gıda Güvenliği
  • Anne ve Çocuk Sağlığı
  • Hamilelik ve Beslenme
  • Obezite ve Hastalıklar
  • Kadın ve Obozite

Katılımcılar, belirledikleri bir konuda özel oturum oluşturabilirler.

Kongre dilleri, Türkçe ve İngilizce’dir.

Kongremizin ülkemiz ve tüm dünya bilim insanları için faydalı ve verimli geçmesini temenni eder, organizasyon komitemiz adına sizleri, İstanbul’da online uzaktan erişim olarak gerçekleşecek olan kongremize davet etmekten onur duyarız.

Prof. Dr. Çetin YAMAN

Kongre Başkanı

(Bayburt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)

cyaman@subu.edu.tr 

DAVETLİ KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Muhammad SAFDAR BHATTİ (Pakistan) Prof. Dr. Muhammad SAFDAR BHATTİ (Pakistan)
Prof. Dr. E. Selcen DARÇIN (Türkiye) Prof. Dr. E. Selcen DARÇIN (Türkiye)
Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ (Türkiye) Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜŞDAĞ (Türkiye)
Prof. Dr. Murat DARÇIN (Türkiye) Prof. Dr. Murat DARÇIN (Türkiye)
Prof. Dr. Sergio Ricardo QUİROGA (Arjantin) Prof. Dr. Sergio Ricardo QUİROGA (Arjantin)
Doç. Dr. Emre DÜNDER (Türkiye) Doç. Dr. Emre DÜNDER (Türkiye)
Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL (Türkiye) Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL (Türkiye)
Doç. Dr. Bekir Barış CİHAN (Türkiye) Doç. Dr. Bekir Barış CİHAN (Türkiye)
Dr. Öğr. Üye. Halime PULAT DEMİR Dr. Öğr. Üye. Halime PULAT DEMİR
Dr. Öğr. Üye. Khalida NASEEM (Pakistan) Dr. Öğr. Üye. Khalida NASEEM (Pakistan)
Dr. Öğr. Üye. L. Santhosh KUMAR (Hindistan) Dr. Öğr. Üye. L. Santhosh KUMAR (Hindistan)

DESTEKLEYEN KURUMLAR