BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Aslıcan ZERAL, Rabia SAĞLAM
1- OBEZİTE RİSK BİLGİSİ ORB-10 ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİĞİ

  Özet  
Ayça Sena YILMAZ, Muhammet Turabi YERLİ
2- GEBELİKLE KONSTİPASYON VE BESLENME İLİŞKİSİ

  Özet  
Burcu ERSOY, Neşe KAYA
3- BEBEK BESLENMESİNDE GLUTENE ERKEN VEYA GEÇ MARUZİYETİN ÇÖLYAK HASTALIĞI OLUŞMA RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Burcu İlayda ÜSTÜN, Indrani KALKAN
4- KAPSAİSİN VE OBEZİTE

  Özet  
Büşra SAĞIR, Yasemin YILMAZER
5- ERKEK ÜREME SAĞLIĞI AÇISINDAN L-KARNİTİN VE KOENZİM Q10 BAKIMINDAN ZENGİN GIDALAR İLE GIDA TAKVİYELERİNİN İN VİTRO ORTAMDA SİNDİRİMLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Cemal KASNAK, Recep PALAMUTOĞLU, Buket ÖZEN
6- TAZE KESİLMİŞ PATATESLERDE ENZİMATİK ESMERLEŞMENİN ÖNLENMESİ AMACIYLA MELATONİN KULLANIMI

  Özet  
Damla Gül FINDIK
7- GDF15 EFFECTS ON ADIPOSE INFLAMMATION AND IMMUNE CELLS

  Özet  
Deniz GÜRLER
8- OBESİTE, PLANTAR FASİİT İLE GERÇEKTEN İLİŞKİLİ Mİ?

  Özet  
Deniz MIHÇIOĞLU
9- METABOLİK SENDROMUN BİYOLOJİSİ

  Özet  
Derya YANIK, Rukiye ARSLAN
10- ERGENLERDE YEME BOZUKLUĞU KONUSUNDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALARIN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Özet  
Dilşat BAŞ
11- METASTATİK MEME KANSERİNDE BİREYSEL BESLENME PLANI İLE AĞIRLIK YÖNETİMİ: OLGU SUNUMU

  Özet  
Dilşat BAŞ, Deniz Nadide KİTAY
12- ENDOMETRIOZISTEN KORUNMA VE TEDAVIDE BESLENME YÖNETIMI, NEREDEYIZ?

  Özet  
Esra GÜL, Başak ÖNEY
13- TOPLU BESLENME SİSTEMLERİNDE BESİN GÜVENLİĞİ

  Özet  
Funda Çalışkan KAYA, Süleyman Erhan DEVECİ, İrem BULUT
14- BİR TIP FAKÜLTESİ UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNDE ÇALIŞMA ORTAMI ÖZELLİKLERİNİN UYKU KALİTESİNE ETKİSİ

  Özet  
Gül GENÇ, Gökçe DEMİR, Zeynel Abidin ERBESLER
15- LİSE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI PREVALANSI VE BEDEN KÜTLE İNDEKSİ İLE İLİŞKİSİ

  Özet  
Gülay BAYSAL, Haydar ÖZPINAR
16- THE MIGRATION ANALYSIS OF THE BIOPOLYMER BASED FOOD PACKAGING NANOFILMS

  Özet  
Güleser GÖKTAŞ, Yasemin ATICI, Nida Aslan KARAKELLE, Tayfun GÖKTAŞ, Metin YILDIRIMKAYA
17- L-KARNİTİN VE TAURİNİN EMOSYONEL ÖĞRENME VE ANKSİYETE ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Gülşah Yaşa ÖZTÜRK
18- OBEZ HASTALARDA KRONİK BEL AĞRISI VE GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNE ETKİSİ

  Özet  
Hilal Betül ALTINTAŞ BAŞAR, Saniye BİLİCİ
19- TOPUM BESLENME ALIŞKANLIKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE SAĞLIKLI BESİN OTOMATLARININ YERİ

  Özet  
Hilal Betül ALTINTAŞ BAŞAR, Saniye BİLİCİ
20- SÜPERMARKETLERDE SAĞLIKLI BESLENME ALIŞKANLIĞI TEŞVİK UYGULAMALARI

  Özet  
Kumsal KURUCU, Yonca SEVİM
21- FİBROMİYALJİ HASTALARINDA BESLENME VE BAĞIRSAK ALIŞKANLIKLARI İLE AĞRI VE DEPRESYON ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Kübra ERGAN, Hilal YILDIRAN
22- MENOPOZUN, HEDONİK AÇLIK VE YEME DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİLERİ

  Özet  
Mehmet AYTÜRK, Ekrem YETER
23- AKUT ÖNYÜK AZALMASININ SAĞ VENTRİKÜL EKOKARDİYOGRAFİ PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Mehmet Hakan TAŞKIN, Mehmet Ali ÖKTEM, Y Hakan ABACIOĞLU
24- HEPATİT C VİRUSU’NA AİT REKOMBİNANT NS3 PROTEİNİNİN SAFLAŞTIRILARAK OLUŞTURDUĞU IFN-Γ, IL-10 VE IL-4 YANITLARININ ARAŞTIRILMASI

  Özet  
Merve BOZKURT, Sevim MAZLUM
25- AVOKADO MEYVE TOHUMLARININ POTANSİYEL KULLANIM OLANAKLARI

  Özet  
Rukiye ARSLAN, Derya YANIK
26- TÜRKİYE’DE GENÇ BİREYLERİN MEYVE-SEBZE TÜKETME SIKLIĞI VE BEDEN KİTLE İNDEKSLERİNE AİT İSTATİSTİKLERE GENEL BAKIŞ

  Özet  
Rumeysa KONU, Muhammet Turabi YERLİ
27- BİR FUTBOL KULÜBÜNDEKİ KADIN FUTBOLCULARDA KARBONHİDRAT ALIMININ ENGELLEYİCİLERİ VE KOLAYLAŞTIRICILARI: NİTEL BİR ÇALIŞMA

  Özet  
Selcan DUVAR, Gülşah KANER, Çağla AYER
28- COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ÇÖLYAK HASTALARINDA DEĞİŞEN BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE GLUTENSİZ DİYET UYGULAMA DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Sinem BERİK SAFÇİ
29- OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMUNDA HASTALIK AĞIRLIĞI VE VÜCUT KİTLE İNDEKSLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Süreyya DEDE, Emine KARAKUŞ, Çağla DÜZGÜN
30- KISA ZİNCİRLİ YAĞ ASİTLERİNİN GLUKAGON BENZERİ PEPTİD-1 VE BAZI METABOLİK BELİRTEÇLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE TİP 2 DİYABET İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

  Özet  
Tevfik KOÇAK, Nilüfer ACAR TEK
31- COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE DUYGU DURUMU VE UYKU KALİTESİNİN ORTOREKSİYA NERVOZA İLE İLİŞKİSİ

  Özet  
Tevfik KOÇAK, Nilüfer ACAR TEK
32- OLEOKANTALIN ANTİİNFLAMATUAR, ANTİMİKROBİYAL, ANTİOKSİDATİF ETKİLERİ VE POTANSİYEL SAĞLIK İLİŞKİSİ

  Özet  
Turgut ŞEKERLER, Sinem Görkem DEMİRBAŞ, Duygu MISIRLI, Azize ŞENER
33- ANTİOBEZİTE ETKİLİ BİTKİLERDEKİ BAZI MAJÖR BİLEŞİKLERİN FTO PROTEİNİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İN SİLİKO OLARAK İNCELENMESİ

  Özet  
Tülay ÇEVİK SALDIRAN, İlke KARA
34- TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE DÜŞME KORKUSU VE YAŞAM KALİTESİ İLİŞKİSİ

  Özet  
Yasemin AÇAR, Gamze AKBULUT
35- MATERNAL FENİLKETONÜRİ VE GEBELİK SONUÇLARI

  Özet  
Yasemin AÇAR, Gamze AKBULUT
36- TAHILLARDAKİ FENOLİK BİLEŞEN : ALKİLRESORSİNOLLER VE KANSER ÜZERİNE ETKİLERİ

  Özet  
Ülkü DEMİRCİ, Ayşegül KAPTANOĞLU
37- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SAĞLIKLI BESLENME ALIŞKANLIKLARI: BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİNDE NİTEL ÇALIŞMA ANALİZİ

  Özet  
İrem ALTIPARMAK, Hatice Kübra ARAS
38- SPORCU BESLENMESİ VE ERGOJENİK ÜRÜNLER

  Özet  
İrem BAYAR, Mehmet NİZAMLIOĞLU
39- KETEN TOHUMUNUN MEME KANSERİ ÜZERİNE ETKİLERİ

  Özet  
İrem EKİNCİ, Yonca SEVİM
40- COVID-19 KAYGISININ GEBELERİN BESLENME DURUMU VE ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Özlem ERDEDE, Erdal SARI
41- OBEZ ÇOCUK VE ERGENLERDE YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI

  Özet  
Şeyhmus KÜLAHÇIOĞLU, Ali Metin ESEN
42- DİYABETİK RETİNOPATİLİ HASTALARDA SUBKLİNİK SOL VENTRİKÜL SİSTOLİK DİSFONKSİYONUNUN SPECKLE TRACKİNG EKOKARDİYOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Gülşah Yaşa ÖZTÜRK
1- THE EFFECT OF INTRA-ARTICULAR HYALURONIC ACID IN THE CASE OF OBESE KNEE OSTEOARTHRITIS

  Özet  
Seniha ÇUKUROVALI SOYKURT, Dilem SAKARYALI, Deniz BOLÇOCUK
2- 19-64 YAŞ ARASI YETİŞKİN BİREYLERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE UYKU KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Sinem BERİK SAFÇİ
3- A RARE CASE: SWYER-JAMES-MACLEOD SYNDROME

  Özet  
İrem Ercan KAYA, Azize ŞENER, Turgut ŞEKERLER
4- KUERSETİNİN HEP3B KANSER HÜCRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
İrem Ercan KAYA, Azize ŞENER, Turgut ŞEKERLER, Ali ŞEN
5- SİYAH SARIMSAK EKSTRESİNİN HEPATOSELÜLER KARSİNOM ÜZERİNE ANTİKANSER ETKİSİ

  Özet