BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Elif KESEN, Kader AKKAYA, Yıldız ERDOĞANOĞLU
1- SAĞLIKLI BİREYLERDE COVID 19 SALGINI SÜRECİNDE FARKLI ÇEVRİMİÇİ NEFES EGZERSİZLERİNİN ALGILINAN STRES DÜZEYİ, UYKU KALİTESİ VE NEFES TUTMA SÜRESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Ahmet ÖZDEMİR, Emine KAPLAN SERİN, TÜRKAN ŞAHİN
2- THE RELATIONSHIP BETWEEN EATING BEHAVIORS AND LEARNED HELPLESSNESS AMONG THE PEOPLE WITH OVERWEIGHT AND AFFECTED BY OBESITY: A CROSS-SECTIONAL STUDY

  Özet  
Alper KARAKURT, Neşe KARAKAŞ
3- AFETLERDE BESLENME HİZMETLERININ YÖNETIMI

  Özet  
Alper Kürşat DEMİRKAYA
4- BİLECİK İLİNDE TÜKETİME SUNULAN BAZI SÜTLÜ TATLILARDA LİPİD OKSİDASYONUNUN ARAŞTIRILMASI

  Özet  
Asghar AMANPOUR, Sevde KAHRAMAN, Seher AKSAKAL, Fatma ÇELİK
5- SKUALENİN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Ayhan MÜDÜROĞLU, Neşe KARAKAŞ
6- HAVA KİRLILIĞI VE KARDIYOVASKÜLER HASTALIKLAR ÜZERINDEKI ETKISI

  Özet  
Aylin Yalçın IRMAK
7- ERGENLERİN DIJITAL OYUN DAVRANIŞLARI ILE VÜCUT KITLE İNDEKSI ARASINDAKI İLIŞKI

  Özet  
Ayşe ÇEVİRME, Gönül GÖKÇAY
8- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN COVID-19 BİLGİ, TUTUM VE SAĞLIK DAVRANIŞLARI İLE ANKSİYETE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

  Özet  
Betül Gülfem BAŞAKIN, Eyyup ENSAR BAŞAKIN
9- TÜRKİYE OBEZİTE PREVALANSI DEĞERLERİNİN ANFIS İLE TAHMİN EDİLMESİ

  Özet  
Bilge KOÇ, Elvan YILMAZ AKYÜZ
10- İRİSIN HORMONU: KRONIK HASTALIKLAR VE BESLENME ILE İLIŞKISI

  Özet  
Bilgetekin Burak GÜNAR, Özhan BAVLI
11- AMATÖR FUTBOLCULARDA BACAK KUVVETİ VE SÜRATİN TEKNİK BECERİLERE ETKİSİ

  Özet  
Bircan ULAŞ KADIOĞLU, Şerife AYTEN, Pınar SOYLAR
12- YAŞLILARIN BESLENME DURUMU İLE BAZI ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Bircan ULAŞ KADIOĞLU, Pınar SOYLAR
13- YAŞLILARDA MALNUTRİSYON VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER-TÜRKİYE DE EVDE YAŞAYAN YAŞLILARDAN BİR ÖRNEK

  Özet  
Büşra AYHAN, Saniye BİLİCİ
14- 12-18 YAŞ ADÖLESAN FUTBOLCULARIN BESLENME KONUSUNDA BİLGİ VE ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Büşra CANARSLAN, Kübra TOP
15- ÇEMEN OTU BİTKİSİNİN SAĞLIK İLE İLİŞKİSİ

  Özet  
Büşra Sena SAVAŞ, Ecem AKAN
16- YULAF ÜRÜNLERİNİN SÜT TEKNOLOJİSİ ALANINDA KULLANIMI

  Özet  
Büşra YILMAZ, Efsun SOMAY
17- TÜRK YETİŞKİNLERDE DİŞ KAYBI İLE OBEZİTE ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Çağla PINARLI, Rabia Melda ERDOĞAN
18- MİNERALLERİN KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARLA İLİŞKİSİ

  Özet  
Çağla PINARLI, Rabia Melda ERDOĞAN
19- YUMURTANIN SAĞLIK ÜZERİNE FAYDALARI

  Özet  
Çiler ÖZENİR, Sevinç EŞER DURMAZ, Fatma NİŞANCI KILINÇ, Biriz ÇAKIR
20- YETİŞKİN BİREYLERİN BESLENME OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER İLE İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Damla KANTARCI ÇINAR, D. Esra ANGIN
21- OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN BESLENME EĞİTİMİNE İLİŞKİN ÖZ YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Damla Su BAŞ, Kübra DERYA İPEK, Çiğdem YILDIRIM MAVİŞ
22- YEME DAVRANIŞINI ETKİLEYEN PSİKOLOJİK FAKTÖRLER

  Özet  
Derya Dursun SAYDAM, Hilal DEMİRKESEN BIÇAK, Merve TERZİ, Aliye KAŞARCI HAKAN, Gökçe ÖZKILIÇCI, Mehmet ÜNAL
23- COVİD-19 SALGINI SEBEBIYLE UYGULANAN UZAKTAN EĞITIM SÜRECININ AKADEMISYENLERIN BESLENME ALIŞKANLIKLARINA ETKISI

  Özet  
Ece GÜVEN ,İndrani KALKAN
24- SAĞLIK ÇALIŞANLARININ UYKU KALİTESİ VE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Eda KURŞUN, Duygu AKSOY
25- TÜRKİYE’DE BESİN TAKVİYESİ VE SPOR İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

  Özet  
Eda KURŞUN, Duygu AKSOY
26- TÜRKİYE’DE KADINLARDA OBEZİTE VE SPOR İLİŞKİSİ İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

  Özet  
Elif DEMİR, Serap ANDAÇ ÖZTÜRK
27- SÜLFORAFANIN KANSER PREVANSİYONUNDAKİ ROLÜ

  Özet  
Engie Aydın Kamal ALABBAS, Fadime OVALI, Fatma AKAT, Eissa ALMAGHREBİ, Hüsamettin VATANSEV
28- BESİN KAYNAĞI OLAN DİCLE YENGECİNİN ORGANİK ASİT VE FENOLİK MADDE İÇERİĞİ

  Özet  
Esra TURAL BÜYÜK
29- ANNELERİN COVİD-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE ÇOCUK BESLEME DAVRANIŞLARI

  Özet  
Fatma TÜRKMEN, Salih KARASU, Ayşe KARADAĞ
30- MODERN KURUTMA YÖNTEMLERİNIN PRUNUS LAUROCERASUS MEYVESININ KALITE ÖZELLIKLERINE ETKISININ ARAŞTIRILMASI

  Özet  
Gamze BOLAÇ YAVAŞOĞLU, Nilüfer ACAR TEK
31- KADINLARDA METABOLİK SENDROM DURUMUNA GÖRE DİYET KALİTESİ VE DEPRESYON DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Gizem GERDAN, Miraç Barış USTA
32- SOSYAL MEDYA İLE KİLO VERMEK: OBEZİTE TEDAVİSİNDE BİR ARAÇ OLARAK BEĞENİ VE TAKİP

  Özet  
Gizem KÖSE, Elif YILDIRIM, Cansu ZIRTIL, Simge SİPAHİ
33- GESTASYONEL DİYABETTE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİNİN İNSÜLİN KULLANIMINI ÖNLEMEDEKİ ETKİSİ

  Özet  
Gülperi DEMİR
34- YETİŞKİNLERDE GECE YEME SENDROMU GÖRÜLME SIKLIĞI İLE TİP 2 DİYABET VE BEDEN KÜTLE İNDEKSİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Gülperi DEMİR
35- BARİATRİK CERRAHİ HASTALARININ POSTOPERATİF DÖNEMDE SAĞLIK VE BESLENME DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Gülşen ÖZDURAN, Sevinç YÜCECAN
36- FARKLI EĞİTİM DÜZEYİNDEKİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YEME İNDEKSİ VE DİYET KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Gülşen ÖZDURAN, Sevinç YÜCECAN, Eda BECER, Hafize Seda VATANSEVER
37- KATEŞİN VE EPİGALLOKATEŞİN GALLATIN İN VİTRO PARKİNSON MODELİNDEKİ HÜCRE CANLILIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

  Özet  
Gökçe ÇAKMAK KAFADAR, Muhammet Ali ÇAKIR
38- TOPLU BESLENME SİSTEMLERİNDE KULLANILAN KALİTE İYİLEŞTİRME SİSTEMLERİ

  Özet  
Gökçe ÇAKMAK KAFADAR, Muhammet Ali ÇAKIR
39- FİTOKİMYASALLAR VE HAŞLAMA YÖNTEMİNİN ÇEŞİTLİ SEBZELERDEKİ FİTOKİMYASALLARA ETKİSİ

  Özet  
Halime PULAT DEMİR, Hatice Merve BAYRAM
40- İNSÜLİN DİRENCİ OLAN BİREYLERDE UYKU KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Halime UĞUR, Gülden Zehra OMURTAG, Mustafa YAMAN, İrem OMURTAG KORKMAZ
41- İSTANBUL PİYASASINDA SATIŞA SUNULAN YER FISTIĞI VE KURU İNCİR ÖRNEKLERİNDE TOPLAM AFLATOKSİN VE OKRATOKSİN A VARLIĞININ BELİRLENMESİ

  Özet  
Hatice YILDIRIM, Sena Nur TANYILDIZ, Halime UĞUR, Nilgün IŞIKSAÇAN, Ömer Faruk MIZRAK, Mustafa YAMAN
42- İN VİTRO GASTROİNTESTİNAL SİNDİRİM SİSTEMİ KULLANILARAK BAZI İŞLENMİŞ ET ÜRÜNLERİNDE MALONDİALDEHİT BİLEŞİĞİNİN BİYOERİŞİLEBİLİRLİĞİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Hayrunisa KOYUN, Mehtap AKKURT, Çiğdem YILDIRIM MAVİŞ, İrem ÖZAY ARANCIOĞLU
43- BESİN DESTEK ÜRÜNLERİ VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Hülya YILMAZ ÖNAL
44- İNFERTİLİTE VE BESLENME İLİŞKİSİ

  Özet  
Hülya YILMAZ ÖNAL
45- MADEN SULARI VE KEMİK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

  Özet  
Kardelen Büşra EGE GÜNDÜZ, Çağlar DOĞUER
46- BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNDE BESİN SEÇİMİNİN ORTOREKSİYA NERVOZA EĞİLİMİ VE FİZİKSEL AKTİVİTE İLE İLİŞKİSİ

  Özet  
Kübra TOP, Büşra CANARSLAN
47- ANNE SÜTÜ ÜRETİMİNİ ARTTIRAN BİTKİSEL GALAKTOGOGLAR

  Özet  
Kübra TOPALOĞLU GÜNAN, Seda ÇAKMAK, Tuğçe BOĞA
48- ÇİĞ BESLENME (RAW FOOD) AKIMI VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

  Özet  
Mehmet Emin ARAYICI, Femin YALÇIN, Yasemin BAŞBINAR, Hülya ELLİDOKUZ
49- KANSERİN ÖNLENMESİNDE NUTRİGENETİK VE NUTRİGENOMİK BAKIŞ AÇISIYLA MİKROBESİNLERİN ROLÜ

  Özet  
Mehtap AKKURT, Hayrunisa KOYUN, Çiğdem YILDIRIM MAVİŞ, İrem ÖZAY ARANCIOĞLU
50- DİYET KALİTE İNDEKSLERİ

  Özet  
Melike GÜNYOL, Tutku Şeyda İŞYAR, İrem ÖZAY ARANCIOĞLU, Çiğdem YILDIRIM MAVİŞ
51- SÜRDÜRÜLEBİLİR BESLENME

  Özet  
Merve Esra ÇITAR DAZIROĞLU, Nilüfer ACAR TEK
52- YAŞLILARIN İŞTAH DURUMLARINA GÖRE BESİN TÜKETİMİ VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Merve Esra ÇITAR DAZIROĞLU, Nilüfer ACAR TEK
53- YAŞLI BİREYLERİN POSA TÜKETİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Muhammed ATAK, Gülten SALİMULLİN, Feyza Nur ÇAKIR, Kübra ADA
54- İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN TAKİBI YAPILAN COVİD-19 HASTALARININ HASTALIK ÖNCESI VE SONRASI BESLENME DURUMLARININ DEĞERLENDIRILMESI

  Özet  
Muhammed Hanzale TERLEMEZ, İpek EROĞLU KOLAYİŞ
55- OMUZ BÖLGESİNDE GEÇİCİ FİZİKSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERE UYGULANACAK REKREATİF FAALİYETLERİN YAŞAM KALİTELERİNE VE TEDAVİ SÜRECİNE ETKİSİ

  Özet  
Muhammet Ali ÇAKIR, Gökçe ÇAKMAK KAFADAR
56- NİTROJEN BAZLI TATLANDIRICILAR

  Özet  
Muhammet Ali ÇAKIR, Gökçe ÇAKMAK KAFADAR
57- ULUSAL VE ULUSLARARASI GIDA ETİKETLEME SISTEMLERININ BESLENME YÖNÜNDEN INCELENMESI

  Özet  
Muncube DUMAN ERBAKIRCI, Arda BORLU
58- GIDA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

  Özet  
Musa ZENGİN
59- GÖĞÜS CERRAHİSİNİN POSTOPERATİF TORAKAL PARAVERTEBRAL BLOK ANALJEZİSİNDE BMI İLE VAS SKORU İLİŞKİSİ

  Özet  
Mustafa HOCA, Gülşen ÖZDURAN
60- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ORTOREKSİYA NERVOZA DURUMLARI İLE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Mustafa HOCA, Perim Fatma TÜRKER
61- EVDE YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERİN ENERJİ VE BESİN ÖGESİ ALIMLARI İLE SU TÜKETİM DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Nafikar BAŞKAN, Aylin SEYLAM KÜŞÜMLER
62- SAĞLIK PERSONELİNİN PROBİYOTİK İÇEREN BESİNLERE KARŞI TUTUMU VE ALGISININ BELİRLENMESİ

  Özet  
Nazan ERENOĞLU SON
63- BESLENME VE DİYETETİK ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN ALGI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Nazan ERENOĞLU SON
64- İF DİYET ÜZERİNE BİR BAKIŞ

  Özet  
Nazmiye CERAN, Özüm YURTSEVEN
65- OBEZİTE VE PSİKOLOJİK HASTALIKLAR İLE MİKROBİYATA İLİŞKİSİ

  Özet  
Nezihe ŞENGÜN
66- YAĞ KÜTLESİ VE OBEZİTE İLE İLİŞKİLİ (FTO) GENE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

  Özet  
Nezihe ŞENGÜN
67- OBEZİTE DE BÜYÜME FARKLILAŞMA FAKTÖRÜ 15’İN ETKİSİ

  Özet  
Nisa BOZAR, Yonca SEVİM
68- BARİATRİK CERRAHİ VE GIDA TOLERANSI

  Özet  
Nurefşan KONYALIGİL, Emine KURTBEYOĞLU, Tutku ATUK KAHRAMAN, Salih Levent ÇİNAR, Betül ÇİÇEK
69- PSORİASIS HASTALARININ AKDENIZ DIYETINE UYUMU ILE HASTALIK ŞIDDETI VE VÜCUT KOMPOZISYONU ARASINDAKI İLIŞKININ DEĞERLENDIRILMESI

  Özet  
Nursel ŞAHİN, Nilüfer ACAR TEK
70- HASTANE MALNÜTRİSYONUNUN FARKLI TARAMA ARAÇLARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Nursel ŞAHİN, Nilüfer ACAR TEK
71- GRAZ MALNÜTRİSYON TARAMA ARACININ BİYOKİMYASAL PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ

  Özet  
Pınar GÖKÇEN
72- NON ALKOLİK YAĞLI KARACİĞER HASTALIĞI

  Özet  
Rabia Melda ERDOĞAN, Çağla PINARLI
73- AMİGDALİN VE KANSER ÜZERİNE ETKİLERİ

  Özet  
Rabia Melda ERDOĞAN, Çağla PINARLI
74- C VİTAMİNİ VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İLE İLİŞKİSİ

  Özet  
Rahime GÖZKAN, Melike KOTAN, Aslıgül ARDIÇ, Özlem GÜDÜK
75- TİP-2 DİYABET TANILI HASTALARIN DEPRESYON DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Ramazan BALDEMİR
76- BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE NÜTRİSYONEL DESTEK TALEP EDİLEN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE NUTRİSYONEL UYGULAMALAR

  Özet  
Rüveyda Esra ÖZKALAYCI
77- YÜKSEK RAKIM KAYNAKLI OKSİDATİF STRES, OBEZİTE VE DİYET ANTİOKSİDANLARI

  Özet  
Rüveyda Esra ÖZKALAYCI
78- SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ FERTİLİTE ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Serdar COŞKUN
79- OBEZİTE VE KARIN ÖN DUVARI FITIKLARI ARASINDAKI İLIŞKI

  Özet  
Seren KURTGİL
80- ARALIKLI ORUÇ UYGULAMALARININ KARDİYOVASKÜLER SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

  Özet  
Sevde KAHRAMAN, Betül Gülfem BAŞAKIN
81- ADÖLESAN GEBELİKTE BESLENME

  Özet  
Sevde KAHRAMAN, Seher AKSAKAL
82- POLİKİSTİK OVER SENDROMU TEDAVİSİNDE BESLENMENİN ROLÜ

  Özet  
Sevil KARAHAN YILMAZ
83- TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE İNFLAMATUAR MARKIRLARIN (FERRİTİN, CRP, PLR VE NLR) DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Sevim AYTEKİN, Bilge KOÇ
84- ANNE SÜTÜ İÇERİĞİNİN MATERNAL BESLENME İLE İLİŞKİSİ

  Özet  
Sinan DARCAN, Hayri DAYIOĞLU, Cansu ÖZBAYER, Ayhan YILMAZ
85- ÜNİVERSITE ÖĞRENCILERININ UYKU DÜZENINE GÖRE SAĞLIKLI YASAM BIÇIMI ÖLÇEĞI KAPSAMINDA DEĞERLENDIRILMESI

  Özet  
Teslime AKTOLAN, Nilüfer ACAR TEK
86- PEDİATRİK AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ (ALL) TANI, TEDAVİ VE SONRASI SÜREÇLERDE OBEZİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Tolunay YILMAZ, Kübra DERYA İPEK, Ecem POLAT
87- ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİ VE İNSÜLİN DİRENCİ

  Özet  
Tuğba KUNDAKCI, Hüsamettin VATANSEV, Oğuzhan TOK, Kamile MARAKOĞLU
88- ASİMETRİK DİMETİLARJİNİN (ADMA) VE BEDEN KİTLE İNDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Tuğçe BOĞA, Kübra TOPALOĞLU GÜNAN, Seda ÇAKMAK
89- BAHARATLARDA YAPILAN TAĞŞİŞİN TESPİT EDİLMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER

  Özet  
Tuğçe ERTÜRK, Ayşe ÇEVİRME
90- BİR KIRSALDAKİ İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNE VE OKUL PERSONELİNE VERİLEN OKUL TEMELLİ BİR HİJYEN VE EL YIKAMA PROGRAMININ SINIF ORTAMI HİJYENİNE VE ÖĞRENCİ SAĞLIĞINA ETKİSİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA

  Özet  
Tutku Şeyda İŞYAR, Melike GÜNYOL, İrem ÖZAY ARANCIOĞLU, Çiğdem YILDIRIM MAVİŞ
91- HEMODİYALİZ UYGULANAN KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA BESLENME

  Özet  
Yasemin AÇAR, Hilal YILDIRAN
92- ENDOKRİN BOZUCULAR VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

  Özet  
Yasemin AÇAR, M. Sedanur MACİT, Canan Asal ULUS, Gökçe ÜNAL
93- YETİŞKİN BİREYLERDE GIDA OKURYAZARLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Yonca SEVİM
94- MİKROBİYOTA VE COVİD-19

  Özet  
İrem EKİNCİ, Bilge KOÇ
95- BESİN ÖGELERİNİN KOGNİTİF PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
İrem USTA, H.Kübra YILMAZ, Berrak BAŞTÜRK,İrem ÖZAY ARANCIOĞLU
96- WİLSON HASTALIĞI VE BESLENME

  Özet  
Yılmaz YILMAZ
97- SAĞLIK GÖZETİMİ VE KİMYASALLAR

  Özet  
Özlem ÖZTÜRK ŞAHİN, Aysel TOPAN, Beyza UÇAR, Yeliz TAŞDELEN, Zeynep AKÖZLÜ
98- 2-18 YAŞ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERIN COVID-19 PANDEMISI SÜRECINDE ÇOCUK BESLENMESINE YÖNELIK UYGULAMALARI

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Ece SÜREK, Derya BOYACI, Pınar UZUN
1- SON YILLARIN POPÜLER BESLENME EĞİLİMLERİ VE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ BESLENME

  Özet  
Ecem POLAT, Kübra DERYA İPEK, Tolunay YILMAZ
2- GLİKOZ İNTOLERANSI VE DİYABET TANISINDA ALTERNATİF BİR YÖNTEM: 75 G KARBONHİDRAT İÇEREN DİYETLE YÜKLEME TESTİ

  Özet  
Nodira ALAKBAROVA, Bengu ÇETINKAYA, Tuba GUCTEKIN, Beste OZBEN SADIC, M. Kursat TIGEN, Saime BATIREL
3- THE RELATIONSHIP BETWEEN PLASMA INCRETIN HORMONE LEVELS AND METABOLIC SYNDROME CRITERIA IN PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE

  Özet  
Pınar UZUN
4- KÜRESEL COVID-19 SALGINI İLE MÜCADELEDE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ VE ET ÜRÜNLERİ TÜKETİMİNİN ÖNEMİ

  Özet  
Zeliha TAÇ, Ece COŞKUN, Çağla ALYAY, Makbule Can KARATAŞ, Ali KANATLI, Kamile DİKYURT, Burcu ÖZKUL
5- ERGENLERDE YEME BOZUKLUĞUNUN SOSYAL, RUHSAL VE FİZİKSEL ETKİLERİ

  Özet