BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Elif KESEN, Kader AKKAYA, Yıldız ERDOĞANOĞLU
1- SAĞLIKLI BİREYLERDE COVID 19 SALGINI SÜRECİNDE FARKLI ÇEVRİMİÇİ NEFES EGZERSİZLERİNİN ALGILINAN STRES DÜZEYİ, UYKU KALİTESİ VE NEFES TUTMA SÜRESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Ahmet ÖZDEMİR, Emine KAPLAN SERİN, TÜRKAN ŞAHİN
2- THE RELATIONSHIP BETWEEN EATING BEHAVIORS AND LEARNED HELPLESSNESS AMONG THE PEOPLE WITH OVERWEIGHT AND AFFECTED BY OBESITY: A CROSS-SECTIONAL STUDY

  Özet  
Bilge KOÇ, Elvan YILMAZ AKYÜZ
3- İRİSIN HORMONU: KRONIK HASTALIKLAR VE BESLENME ILE İLIŞKISI

  Özet  
Büşra YILMAZ, Efsun SOMAY
4- TÜRK YETİŞKİNLERDE DİŞ KAYBI İLE OBEZİTE ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Çağla PINARLI, Rabia Melda ERDOĞAN
5- MİNERALLERİN KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARLA İLİŞKİSİ

  Özet  
Musa ZENGİN
6- GÖĞÜS CERRAHİSİNİN POSTOPERATİF ANALJEZİSİNDE BMI İLE VAS SKORU İLİŞKİSİ

  Özet  
Nurefşan KONYALIGİL, Emine KURTBEYOĞLU, Tutku ATUK KAHRAMAN, Salih Levent ÇİNAR, Betül ÇİÇEK
7- PSORİASIS HASTALARININ AKDENIZ DIYETINE UYUMU ILE HASTALIK ŞIDDETI VE VÜCUT KOMPOZISYONU ARASINDAKI İLIŞKININ DEĞERLENDIRILMESI

  Özet  
Rabia Melda ERDOĞAN, Çağla PINARLI
8- AMİGDALİN VE KANSER ÜZERİNE ETKİLERİ

  Özet  
Ramazan BALDEMİR
9- BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE NÜTRİSYONEL DESTEK TALEP EDİLEN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE NUTRİSYONEL UYGULAMALAR

  Özet  
Sevim AYTEKİN, Bilge KOÇ
10- ANNE SÜTÜ İÇERİĞİNİN MATERNAL BESLENME İLE İLİŞKİSİ

  Özet  
Yasemin AÇAR, Hilal YILDIRAN
11- ENDOKRİN BOZUCULAR VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

  Özet  
Yasemin AÇAR, M. Sedanur MACİT, Canan Asal ULUS, Gökçe ÜNAL
12- YETİŞKİN BİREYLERDE GIDA OKURYAZARLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
İrem EKİNCİ, Bilge KOÇ
13- BESİN ÖGELERİNİN KOGNİTİF PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER