BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Büşra ACOĞLU, Elif KOÇ ALİBAŞOĞLU, Perihan YOLCI ÖMEROĞLU, Ömer Utku ÇOPUR
1- GIDA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR: IŞINLAMA TEKNOLOJİSİ

  Özet  
Abdulkadir ÜNSAL
2- SLEEVE GASTREKTOMİ MATERYALLERİNDEKİ HİSTOPATOLOJİK BULGULAR

  Özet  
Ahmet SESSİZ, Burcu ATEŞ ÖZCAN
3- LİSE ÖĞRENCİLERİNDE BEDEN ALGISININ, BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE YAŞAM KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ

  Özet  
Aylin ŞAHİN, Merve ÖZ
4- TATLANDIRICILARIN BAĞIRSAK MİKROBİYOTASI ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Ayşe ÇAKIR GÜNDOĞDU
5- OBEZİTENİN ERKEK İNFERTİLİTESİ İLE İLİŞKİSİ

  Özet  
Ayşegül AÇIKGÖZ, Bükre ÇIKMAN, Esra KOCAMIŞ BAŞ
6- BİR ILKOKUL ÖRNEĞI ÜZERINDEN ÇOCUKLARDA BESLENME ALIŞKANLIĞI VE EKRAN MARUZ KALIM SÜRESI INCELEMESI

  Özet  
Bahattin ARSLAN, İlkay YILMAZ
7- KEFİR TÜKETİMİNİN NORMAL VE DİSLİPİDEMİK ÖZELLİKLER GÖSTEREN BİREYLERDE LİPİT PROFİLİ ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Bengisu Usta, Yıldız Erdoğanoğlu, Seçkin Pişkin
8- KADINLARDA ALETLİ PİLATES EGZERSİZ EĞİTİMİNİN KOR KASLARININ DAYANIKLILIĞI VE DİNAMİK DENGE ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Berrak BAŞTÜRK, Aysun YÜKSEL
9- HAŞHİMOTO HASTALARINDA GÖRÜLEN GÜNCEL BESLENME SORUNLARI VE AĞIRLIK YÖNETİMİ

  Özet  
Bircan Ulaş KADIOĞLU, Şerife AYTEN
10- ADHERENCE TO THE MEDITERRANEAN DIET AND SOME ANTHROPOMETRIC MEASUREMENTS OF UNIVERSITY STUDENTS

  Özet  
Burhan BAŞARAN
11- BESLENMEYE DAYALI MARUZİYETLERDE KULLANILAN BİLİMSEL YÖNTEMLER

  Özet  
Bükre ÇIKMAN, Ayşegül AÇIKGÖZ, Esra KOCAMIŞ BAŞ, Serkan ÖNER
12- BİR SAĞLIK KAMU KURUMUNDA OBEZITE SIKLIĞI

  Özet  
Büşra KALKAN BALAK, Zeliha Özlem YÜRÜK
13- SAĞLIKLI KADINLARDA TÜM VÜCUT VİBRASYON EĞİTİMİ VE PİLATES EGZERSİZLERİNİN VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNE ETKİLERİ

  Özet  
Büşra YUSUFOĞLU, Emine KARAKUŞ
14- IN VITRO GLYCEMIC RESPONSE DETERMINATION OF APPLE PIE BY USING DIGESTION ENZYMES

  Özet  
Çağla DÜZGÜN, Emine KARAKUŞ, Süreyya DEDE, Mine ADAŞ
15- SAĞLIKLI, PREDİYABETİK, TİP 2 DİYABET VE OBEZ BİREYLERİN BAĞIRSAK VE ÜRİNER MİKROBİYOTASININ İNCELENMESİ

  Özet  
Cansu MEMİÇ İNAN
16- TİP 1 DİYABETLİ YETİŞKİNLERDE EGZERSİZ VE BESLENME YÖNETİMİ

  Özet  
Cansu MEMİÇ İNAN
17- BESİN ALERJİLERİNDE YENİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ

  Özet  
Cenk SOYSAL
18- BODY MASS INDEX COMPARISON IN NON-ANDROGENIC AND FULL-BLOWN POLYCYSTIC OVARY SYNDROME

  Özet  
Damla GEÇKALAN SOYSAL
19- COVİD-19 PANDEMİSİNİN ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Davut SAKIZ, Murat ÇALAPKULU, Muhammed Erkam SENCAR
20- OBEZ HASTALARDA ORLİSTAT TEDAVİSİNİN KİLO VE METABOLİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Derya BİRİKEN
21- BİOFENOL IÇERIĞI YÜKSEK OLAN NATURAL SIZMA ZEYTINYAĞI (EVOO)’NIN STAPHYLOCOCCUS AUREUS VE PSEUDOMONAS AERUGINOSA’YA KARŞI BAKTERISIDAL ETKILERININ ARAŞTIRILMASI

  Özet  
Ebrar BERBEROĞLU, Maşide KURTARMIŞ, Burcu ATEŞ ÖZCAN
22- SİRKADİYEN RİTİM VE OBEZİTE

  Özet  
Ece YİĞİT, Demet ERCİYES
23- HİPERTANSİYON VE EVRELERİ İLE SERUM MAGNEZYUM DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Ece ŞİMŞEK, Nükhet KIRAĞ
24- HALK OYUNU OYNAYAN VE OYNAMAYAN LİSE ÖĞRENCILERININ GÜNLÜK FIZIKSEL AKTIVITE DAVRANIŞ DÜZEYI VE SAĞLIKLI YAŞAM BIÇIMI DAVRANIŞI ILE ILIŞKILI FAKTÖRLER

  Özet  
Ecem ÇİÇEK GÜMÜŞ
25- GEBELİKTE BESLENMEYİ VE BEBEK GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN RİSK FAKTÖRLERİ VE DOĞRU BESLENMENİN ÖNEMİ

  Özet  
Ecem ÇİÇEK GÜMÜŞ
26- SAĞLIKLI VE DİNAMİK BİR TOPLUMUN TEMELİ: TOPLUM BESLENMESİ

  Özet  
Elif ÇAVUŞOĞLU, İlayda ALTUNCEVAHİR
27- OTİZMLİ ÇOCUKLARDA GIDA SEÇİCİLİĞİ

  Özet  
Elif KOÇ ALİBAŞOĞLU, Büşra ACOĞLU, Perihan YOLCI ÖMEROĞLU, Ömer Utku ÇOPUR
28- GIDA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR: VURGULU ELEKTRİK ALAN TEKNOLOJİSİ

  Özet  
Elif Nur ELÇİ, Burcu YEŞİLKAYA
29- DİYABETİK RETİNOPATİLİ HASTALARIN SAĞLIKLI YAŞAM DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI

  Özet  
Esra KÜRKCÜ AKGÖNÜL, Gökmen ÖZEN, Fırat AKÇA, Tolga ŞAHİN
30- İYİ ANTRENMANLI TÜRK BISIKLET SPORCULARININ YARIŞA YÖNELIK BESLENME STRATEJILERININ İNCELENMESI

  Özet  
Fatih CESUR, Selda SEÇKİNER, Lütfiye Füsun SAYGILI, Reci MESERİ
31- TİP 2 DİYABETES MELLİTUS TANISI ALAN BİREYLERDE ARA ÖĞÜNDE TÜKETİLEN ENZİME DİRENÇLİ NİŞASTALI (TİP IV) ÜRÜNÜN KAN ŞEKERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

  Özet  
Fatma GÜR
32- ENGELLİ ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERINDE BESLENME BILGISININ DEĞERLENDIRILMESI

  Özet  
Fulya ÇİYİLTEPE, Kemal Tolga SARAÇOĞLU
33- ONE DAY IN THE COVID INTENSIVE CARE UNIT: HOW EFFECTIVE ARE MORBID OBESITY IN INTENSIVE CARE MONITORING?

  Özet  
Furkan DOĞAN, Halime PULAT DEMİR, Hatice Merve BAYRAM, Cemile İDİZ
34- İSTANBUL İLİNDE TÜKETİCİLERİN GELİR DÜZEYLERİNE GÖRE ETİKET OKUMA ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Gülsev ÖZEN
35- THE INVESTIGATION OF EP3 RECEPTOR ISOFORMS IN HUMAN CORONARY ARTERY AND PERIVASCULAR ADIPOSE TISSUE

  Özet  
Gülşen GÖNEY, Nurhan HALİSDEMİR
36- ANALYSIS OF PATERNAL SMOKE EXPOSURE AND CHILDHOOD OBESITY

  Özet  
Gökhan ÖZGÜR, Onur GÖKMEN
37- BEDEN KİTLE İNDEKSININ OPTIK KOHERENS TOMOGRAFI ANJIYOGRAFI ILE ÖLÇÜLEN RETINAL DAMAR YOĞUNLUKLARINA ETKISI

  Özet  
Hakan BOR
38- HASTANELERDEKİ GENEL MEMNUNIYET DÜZEYI ILE YEMEK MEMNUNIYET DÜZEYI ARASINDAKI İLIŞKI

  Özet  
Handan DİKYOKUŞ, Pınar ŞAHİN DİLMENLER, Perihan YOLCİ ÖMEROĞLU
39- SAĞLIKLI ATIŞTIRMALIKLAR

  Özet  
Hasan ÖNCÜL, Fatma YILMAZ ÖNCÜL
40- OBEZ KADINLARDA KİLO VERİLMESİ SONRASI KOROİD KALINLIĞINDA GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER

  Özet  
Havva AKPINAR
41- BİR YEME BOZUKLUĞU HASTALIĞI: BULİMİA NERVOZA

  Özet  
Havva AKPINAR
42- BİR YEME BOZUKLUĞU HASTALIĞI: ANOREKSİYA NERVOZA

  Özet  
Hilal Betül ALTINTAŞ, Saniye BİLİCİ
43- GIDA ATIKLARININ AZALTILMASI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

  Özet  
Hilal Betül ALTINTAŞ, Saniye BİLİCİ
44- BESLENME EĞİTİMİNDE DAVRANIŞ MODELLERİ VE TEORİLERİ

  Özet  
Hilal ŞAHİN, Kadir ÇEBİ, Arzu YILDIRIM, Rabia HACIHASANOĞLU AŞILAR
45- COVİD-19 SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL DURUMU, UYKU KALİTESİ VE YEME DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

  Özet  
Hülya YILMAZ ÖNAL
46- VÜCUT AĞIRLIĞI YÖNETİMİNDE YENİ DİYET YAKLAŞIMLARI

  Özet  
Hüseyin ÇİYİLTEPE
47- SLEEVE GASTREKTOMİ SONRASI KİLO VERME İLE YAŞ ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Hüseyin Emre GÜNDOĞDU, Esra ARMAĞAN, Sena Nur AKKUŞ, Kasım Kürşat BATAŞ, Yağmur ÇİL, Nilay EKİCİOĞLU, Evrim GÖKÇE, Emel GÜNEŞ
48- TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN KİTLE İNDEKSLERİ VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI

  Özet  
Hüseyin Sina COŞKUN
49- YAŞLI VE OBEZ POPÜLASYONDA GÖZLENEN KALÇA KIRIKLARININ KLİNIK SONUÇLARI

  Özet  
Kübra TOPALOĞLU GÜNAN, Perihan YOLCI ÖMEROĞLU
50- MOLEKÜLER GASTRONOMİ VE UYGULAMA ALANLARI

  Özet  
Kübra TOPALOĞLU GÜNAN, Perihan YOLCI ÖMEROĞLU
51- VEGAN BESLENME VE VEGAN ÜRÜNLER

  Özet  
Lokman KEHRİBAR
52- OBEZ POPÜLASYONDA GÖZLENEN SPOR YARALANMALARI

  Özet  
Mehmet Ali ÇAPARLAR
53- PİLONOİDAL SİNÜS HASTALIĞINDA AÇIK BIRAKMA TEKNİĞİNİN SONUÇLARI

  Özet  
Mehmet Celal KIZILKAYA
54- OBEZİTENIN TEDAVISINDE BARIATRIK CERRAHININ YERI: TEK MERKEZ KISA DÖNEM SONUÇLARIMIZ

  Özet  
Mehmet Mahir FERSAHOĞLU
55- OBEZİTE TEDAVISINDE İNTRAGASTRIK BALON UYGULANAN HASTALARA AIT SONUÇLARIMIZ

  Özet  
Mehmet Murat IŞIKALAN
56- BİRİNCİ TRİMESTER GEBELERDE BEDEN KİTLE İNDEKSİNE GÖRE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ

  Özet  
Meltem KUDRET, Fatma NİŞANCI KILINÇ
57- DİYET POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN BİREYLERİN FONKSİYONEL BESİNLER VE POPÜLER DİYETLER HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ İLE BESİN ETİKETİ OKUMA ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ

  Özet  
Meltem KUDRET, Fatma NİŞANCI KILINÇ
58- DİYET POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN BİREYLERİN YEME DAVRANIŞ DURUMLARI İLE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Merve İNCE PALAMUTOĞLU, Esen KARACA
59- BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTENİN KARACİĞER KANSERİ ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Mervenur GÖKÇEN, Aylin SEYLAM KÜŞÜMLER
60- 19 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERDE BESİN ETİKETİ OKUMA BİLGİ DÜZEYİ İLE DAVRANIŞA GEÇİRME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAŞ, KRONİK HASTALIK OLMA DURUMU VE COĞRAFİ BÖLGEYE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Meryem ÖZDEMİR PETEK
61- PREBİYOTİKLER, PROBİYOTİKLER, MİKROBİYOTA: ALERJİLER ÜZERİNE ETKİLERİ

  Özet  
Murat ALİYAZICIOĞLU, Ahmet C. DÜLGER
62- PROGNOSTIC NUTRITIONAL INDEX AMONG ELDERLY TURKISH SUBJECTS RETIRED FROM GERMAN FACTORIES: GERMAN IMPACT ON TURKISH LABOUR FORCE

  Özet  
Müge ARSLAN
63- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KAFEİN VE KATEŞİM TÜKETİMİNİN BKİ İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Naci ÇELİK
64- “REAL DEFINITION” LIPOSUCTİON AMELİYATININ KİLO KONTROLÜ VE BİREYİN SPORTİF AKTİVİTELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

  Özet  
Naile Hilal AYDOĞDU, Hilal YILDIRAN
65- OKSİDATİF STRES VE POSTMENOPOZAL SENDROMLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Nesrin ORCEN
66- DENİZ BÖRÜLCESİ (SALİCORNİA EUROPAEA)'NİN BESLENMEDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

  Özet  
Nesrin ORCEN
67- DENİZ BÖRÜLCESİ BÜYÜMESİ ÜZERİNE KUM-PERLİT KARIŞIM ORANININ VE TUZ (NACL) SEVİYESİNİN ETKİSİ

  Özet  
Nesrin ORCEN
68- KUM-PERLİT KARIŞIM ORANININ VE TUZ (NACL) SEVİYESİNİN SARCOCORNIA PERENNIS (MİL.) A. J. SCOTT’İN YAŞ AĞIRLIĞI, GÖVDE BOYU VE ÇAPI ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Nesrin ORCEN
69- TÜTÜN KALİTESİNİ BELİRLEYEN ÖZELLİKLERİN STABİLİTE ANALİZLERİNİN ÖNEMİ

  Özet  
Nezihe OTAY LÜLE
70- MATERNAL OBEZİTENİN PERİNATAL SAĞLIĞA ETKİLERİ

  Özet  
Nezihe OTAY LÜLE
71- TÜRKİYE’NİN BESLENME DURUMU VE KANSER PREVELANSINDAKİ ROLÜ

  Özet  
Nida Zeynep KOÇHAN, Müge ARSLAN
72- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE MEVSİMSEL DEĞİŞİMİN BKİ ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Orhan ARAS
73- 56 HASTALIK BESLENME JEJUNOSTOMİSI DENEYIMIMIZ; ENDIKASYONLAR VE KOMPLIKASYONLAR

  Özet  
Ozan ŞEN
74- ÜLKEMİZ KADINLARINDA OBEZİTE VE OBEZİTE CERRAHİSİNİN KADIN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Pınar ÇETİNALP
75- KURKUMİN VE KAPSAİSİN’İN İNSAN PREADİPOZİT HÜCRE FARKLILAŞMASINA OLAN ETKİSİ

  Özet  
Pınar GÖKÇEN, Gupse ADALI, Levent DOĞANAY, Kamil ÖZDİL
76- METABOLİK DİSFONSİYON İLİŞKİLİ YAĞLI KARACİĞER SİROZUNDA HEPATOSELÜLER KARSİNOM PREVALANSI

  Özet  
Pınar ŞAHİN DİLMENLER, Handan DİKYOKUŞ, Perihan YOLCI ÖMEROĞLU
77- RHEUM RİBES L.(IŞKIN) BİTKİSİNİN FONKSİYONEL ÖZELLİKLERİ VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

  Özet  
Rukiye YİĞİT, Hacer ÇOKLAR, Mehmet AKBULUT
78- BİTKİ ÇAYLARININ BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ, BİYOAKTİVİTELERİ VE GELENEKSEL DEMLEME YÖNTEMLERİ

  Özet  
Rıdvan YAVUZ
79- OBEZİTE CERRAHİSİ YAPILAN HASTALARIN DEMOGRAFİK VERİ ANALİZİ VE KİLO VERME İLİŞKİSİ

  Özet  
Seher Seçkin SIĞIRCI, Tevhide ZİVER SARP
80- ÜNİVERSITE ÖĞRENCILERININ BESIN ETIKETI OKUMA ALIŞKANLIKLARININ VE TUTUMLARININ SAPTANMASI

  Özet  
Selin FIRAT, Merve Deniz DEĞİRMENCİ, Burak ÖZÇELİK, Ezgi GÜNDÜZ, Göktuğ Berke KAR, Gülin KÖSEOĞLU, Sefa ONUŞ, Hasan ÇALIŞKAN, Emel GÜNEŞ
81- SAĞLIKLI İNSAN VE HAYVAN ÇALIŞMALARINDA KETOJENİK DİYETİN BELLEK ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Seliz BAĞCILAR, Joanne MAINWARING
82- WHAT IMPACT DOES WEIGHT LOSS ACHIEVED THROUGH BARIATRIC SURGERY OR DIETARY COUNSELLING HAVE ON QUALITY OF LIFE (QOL) AND LONG TERM WEIGHT REGAIN – A SYSTEMATIC REVIEW.

  Özet  
Seniha Çukurovalı SOYKURT, Muhittin TAYFUR
83- 20-49 YAŞ ARASI GEBE KADINLARIN VİTAMİN D DESTEKLERİ KULLANIM DURUMLARI İLE BESLENME VE DEPRESYON DURUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Serap Duraklı VELİOĞLU
84- ERUSİK ASİT: GIDALARDA BULUNABİLEN TOKSİK BİR YAĞ ASİDİ

  Özet  
Serap Duraklı VELİOĞLU
85- GIDALARDA SİTRİNİN VARLIĞI

  Özet  
Seren KURTGİL
86- MİKROBİYOTA VE DİYET BİLEŞENLERİ

  Özet  
Sevil KARAHAN YILMAZ
87- FAZLA KİLOLU VE OBEZ BİREYLERDE ANTROPOMETRİK İNDEKSLER İLE KARDİYOMETABOLİK RİSK FAKTÖRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Simge SİPAHİ
88- KETOJENİK DİYETİN DEPRESYON ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Suat ÇAKINA
89- İNSÜLİN RESEPTÖR SUBSTRAT 1 (IRS) GEN POLİMORFİZMİ VE TİP 2 DİYABET ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Süleyman GÖKMEN
90- GELENEKSEL BİR GIDA OLAN MANTININ MİKROBİYAL KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE NOVEL TEKNOLOJİLERİN UYGULANABİLİRLİĞİ

  Özet  
Süleyman GÖKMEN
91- KORONAVİRÜS (COVİD-19) PANDEMİSİNDE GIDA GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ

  Özet  
Tayfur AYESER, Murat ALİYAZICIOĞLU, Ahmet Cumhur DÜLGER
92- PROGNOSTIC NUTRITIONAL INDEXES IN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19 )

  Özet  
Tevhide ZİVER
93- OBEZİTENİN ETİYOPATOGENEZİNDE ADV-36’NIN RÖLÜ

  Özet  
Tibel TUNA
94- OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU VE OBEZİTE İLİŞKİSİ:KLİNİK TECRÜBEMİZ

  Özet  
Umut KERMEN, Durmuş ÜMMET
95- 14-18 YAŞ ARASINDAKİ ERGENLERDE BOZULMUŞ YEME'NİN YAYGINLIĞI

  Özet  
Veysel Barış TURHAN, Hakan BULUŞ
96- OBEZİTE CERRAHISI YAPILAN HASTALARINDA REFLÜ SEMPTOMLARININ ÖNLENMESINDE KOLAY VE ETKILI BIR YÖNTEM: POSTERIOR KRURORAFI

  Özet  
Yalçın DİCLE, Elif AYDIN, Duygu Kübra TUNA
97- VAN BÖLGESİ İÇME VE KULLANIM SULARININ MİKROBİYOLOJİK KALİTESİNİN HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Özet  
Yasemin ERTAŞ ÖZTÜRK
98- GENÇ YETİŞKINLERIN PANDEMI DÖNEMINDE SUPLEMAN KULLANIMLARI VE BESIN GRUPLARINI TÜKETIMLERINDEKI DEĞIŞIMLER

  Özet  
Yasemin ERTAŞ ÖZTÜRK
99- ÇÖLYAK HASTALIĞINDA BESLENME

  Özet  
İrem ÖZAY ARANCIOĞLU, Salih KARASU, Ayşe KARADAĞ, Öznur SAROĞLU, Zeynep Hazal TEKİN ÇAKMAK, Hatice BEKİROĞLU
100- FARKLI KURUTMA YÖNTEMLERİNİN NAR TANELERİNİN KURUMA KİNETİĞİ, BİYOAKTİF BİLEŞİKLERİ, MİKROYAPISI VE FENOLİK İN-VİTRO BİYOERİŞİLEBİLİRLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
İsmail BÜYÜKCERAN
101- MİNİMAL İNVAZİV TEKNİKLE OPERE EDİLEN TİBİA KIRIKLARINDA OBEZİTENİN KIRIK İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Yıldız YİĞİT, Nuriye ESEN BULUT
102- POSTOPERATIVE INTENSIVE CARE PROCESSES OF LAPAROSCOPIC BARIATRIC SURGERY PATIENTS

  Özet  
Önder DEGER, Ali YILDIRIM
103- MARDİN İLİNDE YETİŞTİRİLEN BAZI EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN KALİTE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Şeref DOKCU
104- KOLESİSTEKTOMİLİ HASTALARDA KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLER VE OBEZİTE

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Gizem KÖKSAL, Çiğdem YILDIRIM MAVİŞ, İrem ÖZAY ARANCIOĞLU
1- ADÖLESANLARDA BEDEN ALGISI VE BESLENME TUTUMU İLİŞKİSİ

  Özet  
Halise ERGÜN, Berrak BAŞTÜRK
2- İSTANBUL İLİNDE ÖZEL BİR OKULDA ÖĞRENİM GÖREN ADÖLESANLARIN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ

  Özet