BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Esra USTA
1- BARİATRİK CERRAHİ ADAYI OLAN VE OLMAYAN OBEZ BİREYLERİN YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Gülin ÖZTÜRK ÖZKAN
2- OBEZ BİREYLERDE D VİTAMİNİ'NİN ÖNEMİ

  Özet  
Gülşen GÖNEY, Cengiz GAZELOĞLU, Mustafa NAL
3- RELATIONSHIP OF SMOKING, AND OBESITY AMONG TURKISH ADULT

  Özet  
Gözde GÜRSOY COŞKUN, Serap ANDAÇ ÖZTÜRK, Zeliha ARSLAN ULUKAN
4- KOAH HASTALARINDA DİYET KALİTESİNİN SOLUNUM FONKSİYONLARI VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

  Özet  
Halime PULAT DEMİR
5- OBEZ ÇOCUKLARIN BESİN SEÇIMLERI VE BESLENME ALIŞKANLIKLARINA YÖNELIK NITEL BIR ARAŞTIRMA

  Özet  
Jale ÇATAK
6- KARIŞIK MEYVE SULARINDAKİ İLERİ GLİKASYON SON ÜRÜNLERİNİN (AGE) BELİRLENMESİ

  Özet  
Jale ÇATAK, Merve Nur GİZLİCİ, Halime UĞUR, Mustafa YAMAN
7- İN VİTRO SİNDİRİM MODELİ KULLANILARAK B3 VE B6 VİTAMİNİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ TİCARİ TAM BUĞDAY EKMEKLERİNDEKİ B3 VE B6 VİTAMİNİ BİYOERİŞİLEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

  Özet  
Jale ÇATAK, Merve Nur GİZLİCİ, Halime UĞUR, Mustafa YAMAN
8- B1 VE B2 VİTAMİNLERİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ FARKLI TİCARİ TAM BUĞDAY EKMEKLERİNDE B1 VE B2 VİTAMİNLERİNİN İN VİTRO BİYOERİŞİLEBİLİRLİĞİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Kadriye Burcu KONAKLI, Burcu AKGÜL USLU, Nihan YALDIZ
9- SPORCULARDA YEME BOZUKLUĞU: ANOREKSİYA ATLETİKA

  Özet  
Serpil ÇEÇEN, Can ILGIN, Seyhan HIDIRLIOĞLU
10- OBEZİTE BERRAHİSİ ÖNCESİ UYGULANAN DİYET LİSTELERİNİN CERRAHİYE KARAR VERMEDE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Kadem Dilara AYDOĞAN, Burcu AKGÜL USLU
1- PİKA: SIKLIKLA GÖZDEN KAÇIRILAN YEME BOZUKLUĞU

  Özet  
Kadriye Burcu KONAKLI, Burcu AKGÜL USLU, Nihan YALDIZ
2- TÜRKİYE’DE YETİŞEN ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ YÜKSEK MEYVE TÜRLERİNİN KANSER ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet