BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Aisha I M ADAWI, S. Özen AKARCA DİZAKAR, Suna ÖMEROĞLU, Mustafa KAVUTÇU, M. Ayşe DEMİREL, Tuncay PEKER
1- SAFRA YOLU LİGASYONUNUN KARACİĞERDE OLUŞTURDUĞU HASAR VE BU HASARIN CYNARA SCOLYMUS L. YAPRAK EKSTRAKTI, KOLŞİSİN VE PİOGLİTAZON İLE ÖNLENMESİNE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR

  Özet  
Ali GÜLER
2- ÜZÜM PEKMEZLERİNİN MİNERAL İÇERİĞİ VE ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN BESLENME AÇISINDAN İNCELENMESİ

  Özet  
Aliye BULUT, Elif Esra ÖZTÜRK
3- EVALUATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN HEDONIC HUNGER AND FOOD CRAVING IN YOUNG ADULTS

  Özet  
Arzan DİLEK, Rukiye Gülay ÖZTÜRK
4- ORGANİK ÜRÜNLERE YÖNELİK MARKA SADAKATİNİN SATIN ALMA NİYETİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Özet  
Arzu CEYLAN, Ülkü DEMİRCİ
5- HAŞİMATO TİROİDİ HASTALIĞINDA İYOT, SELENYUM VE GLUTENSİZ DİYETİN ROLÜ

  Özet  
Arzu KABASAKAL ÇETİN
6- ÖĞRETMENLERİN BESLENME BİLGİ DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Aysan LEKTEMÜR ALPAN
7- OBEZİTE VE PERİODONTİTİS ARASINDAKİ POTANSİYEL İLİŞKİ MEKANİZMALARI

  Özet  
Aysel ŞAHİN KAYA, Çiğdem BOZKIR, Cihangir MOLLAOĞLU
8- FUTBOL HAKEMLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ; TEKİRDAĞ ÖRNEĞİ

  Özet  
Aysu KÖMÜRCÜ, Didem ÖNAY DERİN
9- İNTESTİNAL MİKROBİYOTA VE OBEZİTE

  Özet  
Ayşe ÇEVİRME, Aylin MEŞE TUNÇ, Gönül GÖKÇAY, Seda GÖGER
10- ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN ANAHTARI: KARBON AYAK İZİ

  Özet  
Ayşe GÜMÜŞLER BAŞARAN, Yağmur DEMİREL ÖZBEK
11- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YENİ BESİN KORKUSU İLE ORTOREKSİYA NERVOZA EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Ayşegül AKCA, Tuğba BİLGEHAN
12- COVID-19 SALGIN SÜRECİNDE YETİŞKİNLERDE BULAŞICI OLMAYAN HASTALIK DURUMUNUN BULAŞMA/BULAŞTIRMA KORKUSU VE TÜKENMİŞLİK İLE İLİŞKİSİ

  Özet  
Ayşenur KOÇER, Ebru TEMUR, Eylül GÜLER, Pervin CER, İrem Nur ATALAY, Serap Gökçe ESKİN
13- SOSYOEKONOMİK DÜZEYİN BİREYLERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARINA VE DİYETİSYENE ERİŞİMİNE ETKİSİ

  Özet  
Bahar Ballıkaya, Esma AKSOY KENDİLCİ
14- FONKSİYONEL BİR GIDA: CEVİZ VE SAĞLIK

  Özet  
Bahar KOCABIYIK, Derya ALKAN
15- FONKSİYONEL GIDA OLARAK KURU MEYVE VE MEYVE CİPSLERİNİN BAZI KALİTE ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

  Özet  
Bedia Fulya ÇALIKOĞLU
16- BARİATRİK CERRAHİ UYGULANAN KADIN VE ERKEKLERİN GASTROİNTESTİNAL YAŞAM KALİTELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Bekir Barış CİHAN
17- BESLENME OBEZİTE TOPLUM SAĞLIĞI VE SPOR

  Özet  
Benan SEMERCİOĞLU, Sena YEŞİLDAĞ
18- SOKAK LEZZETLERİ TÜKETİM DURUMU İLE HEDONİK AÇLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Bengisu Beyza ÇİMEN, Aslı Gizem ÇAPAR
19- KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR VE OBEZİTE PARADOKSU

  Özet  
Beyzanur ÇAMLIBEL, Nazan TOKATLI DEMİROK
20- BESLENME TEMELLİ EĞİTİCİ MOBİL VE VİDEO OYUNLARININ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

  Özet  
Bilge YETİŞ, Kübra Derya İPEK
21- HİSTAMİN-HİSTAMİN İNTOLERANSI VE BESLENME TEDAVİSİ

  Özet  
Buse GÖRGÜLÜ DOĞAN, Mercan Merve TENGİLİMOĞLU METİN
22- YEME FARKINDALIĞI, OBEZİTE VE BESİN

  Özet  
Büşra ACOĞLU ÇELİK, Perihan YOLCI ÖMEROĞLU
23- TERMAL VE TERMAL OLMAYAN TEKNOLOJİLER: MEYVE VE SEBZELERDE BULUNAN PESTİSİT KALINTILARIN AZALTILMASINA YÖNELİK ÇÖZÜMLER

  Özet  
Çağdaş Salih MERİÇ, Nezihe OTAY LÜLE, Hacı Ömer YILMAZ
24- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE SEZGİSEL YEME, YEME FARKINDALIĞI VE YEME BOZUKLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Canan ASAL ULUS, Levent BAYRAM, Deniz Özge YÜCELOĞLU KESKİN, Sümeyye ÖZGÜN
25- BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME DAVRANIŞLARI VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ

  Özet  
Cemaliye SÜT
26- SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN TÜKETİMİ İLE PROSTAT KANSERİ İLİŞKİSİ

  Özet  
Ceren GİZER, Beyza ERSAN
27- MENOPOZ VE FİTOÖSTROJENLER

  Özet  
Damla SARI, Ülgen İlknur KONAK
28- BAKLAGİLLERDE BULUNAN FENOLİK BİLEŞİKLERİN VE BİYOAKTİF PEPTİTLERİN DİYABET ÜZERİNE ETKİLERİ

  Özet  
Deniz DİLBAZ, Şerife VATANSEVER
29- ANTRENMAN ŞİDDETİNİN İSKELET KAS HİPERTROFİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

  Özet  
Dilara ÜSTÜN, Sine YILMAZ
30- COVID-19 SERVİS VE YOĞUN BAKIMLARINDA ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN STRES VE ANKSİYETE DURUMLARININ YEME TUTUMUNA ETKİSİ

  Özet  
Dima TANBAKJI
31- PROTEIN ISSUES IN VEGETARIAN DIETS

  Özet  
Duygu BAŞKAYA SEZER
32- YAĞI AZALTILMIŞ BİSKÜVİLERDE ELMANIN POSA TOZU, ÇÖZÜNÜR VE ÇÖZÜNMEYEN DİYET LİFLERİNİN YAĞ İKAMESİ OLARAK KULLANILMASI: DUYUSAL ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Duygu ÇELİK, Volkan KOÇ
33- TRAVMA YAŞANTISI OLAN BİREYLERDE ÖZ-TİKSİNME, SUÇLULUK, YEME TUTUMU VE TRAVMA SONRASI STRES BELİRTİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER

  Özet  
Duygu FELEK, Onur İlkay DİNÇER
34- DİYALİZ HASTALARINDA BEKLENENİN AKSİNE OBEZİTE

  Özet  
Ecem ÇİÇEK GÜMÜŞ
35- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE GÖRÜLEN BESLENME DAVRANIŞ BOZUKLUKLARIYLA İLİŞKİLİ FAKTÖRLER

  Özet  
Ecem ÇİÇEK GÜMÜŞ
36- ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KARŞILAŞILAN AŞIRI KİLOLUK VE OBEZİTE İLE İLİŞKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNİN ÖNEMİ VE HALK SAĞLIĞI HEMŞİRESİNİN ROLÜ

  Özet  
Ecem Özge URAY, Nazlı BATAR
37- YETİŞKİN KADINLARDA DİYET KALİTESİNİN, BESLENME DURUMU VE TİP 2 DİYABET RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Elif Bengü GÜLTEPE, Zümra BALTAŞ, Filiz EYÜBOĞLU
38- OBEZ BİREYLERDE TELEREHABİLİTASYON PROGRAMININ ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLER, BEDEN ALGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Elif Deniz KAÇMAZ, Olcay ÇAM
39- DUYGUSAL YEME VE RUH SAĞLIĞI İLİŞKİSİNDE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

  Özet  
Elif Deniz KAÇMAZ, Şeyda BİNAY YAZ
40- ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİ ALGORİTMASI: FİZİKSEL VE PSİKOSOSYAL ETKİLERİ VE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ

  Özet  
Elif Ebru ALKAN
41- DİYABETLİ HASTALARDA TELETIP UYGULAMASINA GENEL BİR BAKIŞ

  Özet  
Emine KURT CAN, Remzi KARASUNGUR, Nesrullah AYŞİN
42- ROMATOİD ARTRİT VE GEBELİK SONUÇLARI

  Özet  
Emine YILMAZ, Eda KÖKSAL
43- FAZLA KİLOLU VE OBEZ DİYABETLİ BİREYLERİN HEDONİK AÇLIK DURUMLARININ BELİRLENMESİ

  Özet  
Esma ALAKUŞ, Berivan ERİKLİ, Elif GÜNALAN
44- TÜRKİYE VE FRANSA'DA SATIŞA SUNULAN ÇİKOLATALARIN İNTERNETTEKİ ETİKET BİLGİLERİNE GÖRE İÇERDİKLERİ BESİN ÖĞELERİ VE GIDA KATKI MADDELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Esma ETYEMEZ, Müjgan ÖZTÜRK
45- BESLENME EĞİTİMİ ÇOCUKLARDA BESİN TÜKETİMİNİ VE BESLENME ALIŞKANLIKLARINI ETKİLİYOR MU?

  Özet  
Evrim ÇELEBİ
46- GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR: İNSAN SAĞLIĞI İÇİN OLASI YARARLAR VE RİSKLER

  Özet  
Evrim ÇELEBİ
47- ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİ: NEDENLERİ, SONUÇLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

  Özet  
Eylül KORKUT, Muhammet Turabi YERLİ
48- ADÖLESAN FUTBOLCULARIN BESLENME DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

  Özet  
Ezgi BAĞRIAÇIK, Tuğba BİLGEHAN
49- PSİKOLOJİK İNSÜLİN DİRENCİNİN DİYABETLİ BİREYLERİN HASTALIK YÖNETİMİNE KATKISI

  Özet  
Ezgi BALKANOĞLU, Duygu SAĞLAM
50- TAEKWONDO VE CİMNASTİK İLE UĞRAŞAN ÇOCUK SPORCULARDA BEDEN ALGISI VE BESLENME DURUMUNUN SAPTANMASI

  Özet  
Ezgi ŞENTÜRK, Kübra DERYA İPEK
51- D VİTAMİNİ İLE SİNERJİK ETKİLİ VİTAMİN, HORMON VE MİNERALLER

  Özet  
Faruk UYAROĞLU, Şerife VATANSEVER, Merve GEZEN BÖLÜKBAŞ
52- EGZERSİZDE WHEY PROTEİN VE BCAA TAKVİYESİNİN KAS HİPERTROFİSİ VE KAS HASARI ÜZERİNE ETKİLERİ

  Özet  
Fatma Dilara BAYSAN, Zehra BÜYÜKTUNCER DEMİREL, Meryem UZAMIŞ TEKÇİÇEK, Sevilay KARAHAN, Melek Dilek TURGUT
53- ÇOCUKLARDA OBEZİTENİN AĞIZ KOKUSU VE AĞIZ SAĞLIĞINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Fatma KAYALI, Furkan ALTUNSOY, Egemen ERMİŞ
54- ELİT DÜZEYDEKİ JUDOCULARIN BESLENME ALIŞKINLARI VE BESLENME DESTEK ÜRÜNÜ KULLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Feyza Nur BAŞARIR SİVRİ, K. Esen KARACA ÇELİK
55- KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ SPOR BESLENMESİNİN GENETİK ODAKLI İNCELENMESİ

  Özet  
Gizem ALNATOUR CANOĞLU
56- OSMANLI MUTFAĞINDA MODERN BESLENME BİLİMİNE GEÇİŞİN ETKİLERİ; FENN-İ TABÂHAT İNCELEMESİ

  Özet  
Gökçe GÜNSEL YILDIRIM
57- DİYETLE POTASYUM ALIMININ METABOLİK SENDROM BİLEŞENLERİ ÜZERİNDE ETKİSİ VAR MIDIR?

  Özet  
Göksu TABAK, K. Esen KARACA ÇELİK
58- SPORDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BESLENMENİN SAĞLIK VE PERFORMANS ÜZERİNE ETKİLERİ

  Özet  
Habibe EROĞLU
59- POSTBİYOTİKLER VE İMMÜNOMODÜLASYON

  Özet  
Hacer ALATAŞ
60- SÜRDÜRÜLEBİLİR BESLENME BİLGİ DÜZEYİ İLE BESİN TÜKETİM SIKLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ: KESİTSEL BİR ÇALIŞMA

  Özet  
Hacer ALATAŞ, Nurgül ARSLAN
61- YAŞLILARDA BESLENME DURUMU VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KESİTSEL ÇALIŞMA

  Özet  
Hacı Ömer YILMAZ, Çağdaş Salih MERİÇ, Nezihe OTAY LÜLE
62- DASH BESLENME PLANINA UYUMUN DEPRESYON VE SALDIRGANLIKLA İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Hakan TOĞUÇ
63- SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİNDE BAĞIRSAK MİKROBİYOTASI VE PROBİYOTİK ETKİSİ

  Özet  
Hakan TOĞUÇ
64- EV HANIMLARINDA TÜKETİLEN DİYETİN ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ İLE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN İLİŞKİSİ

  Özet  
Hasibe Gonca UYMAZ, Nezire İNCE
65- PİŞİRME EKİPMANLARINDAN FARKLI SOLÜSYONLARA AĞIR METAL GEÇİŞLERİ

  Özet  
Hatice Kübra ARAS, Elif Feyza SARI
66- PROFESYONEL VE AMATÖR SPORCULARIN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Hilal EVCİMAN, Deniz FİDAN
67- POPÜLER DİYETLER VE OBEZİTE İLİŞKİSİ

  Özet  
Kübra ŞANALDI, Didem ÖNAY DERİN
68- KOENZİM Q10 VE OBEZİTE İLE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR İLİŞKİSİ

  Özet  
Mahmut Zabit KARA, Müslüm KUL
69- YEME BOZUKLUKLARINDA İNFLAMASYONUN ROLÜ

  Özet  
Mecde ÇELEN, Nezire İNCE
70- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KRONOTİP İLE BESLENME DURUMU VE AÇLIK KAN ŞEKERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Melek BAY, Melike GÜNER
71- KRİLL YAĞI VE BALIK YAĞININ OBEZİTE İLE İLİŞKİLİ PARAMETRELERE ETKİSİ

  Özet  
Melike MERCAN BAŞPINAR, Merve ARSLAN ARAS
72- OBEZİTEDE BESLENME TUTUMU, OKSİDATİF STRES VE ATEROJENİTEYİ SAĞLIKLI POPÜLASYONA GÖRE FARKLI ETKİLER Mİ?

  Özet  
Mert ERKAN, Hayrettin GÜMÜŞDAĞ, Osman Göktuğ KOÇAK
73- SPOR VE KÜLTÜR FAALİYETLERİNDE MEDYA DESTEĞİNİN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

  Özet  
Mert ERKAN, Hayrettin GÜMÜŞDAĞ, Osman Göktuğ KOÇAK
74- BESLENME ALIŞKANLIKLARININ TARİHSEL SÜREÇTE İNCELENMESİ VE SAĞLIKLI BESLENME ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

  Özet  
Merve KABA, Meral KÜÇÜK YETGİN, Nazime ÇEBİ
75- OBEZİTESİ OLAN KADINLARDA FARKLI ADIM SAYISI HEDEFLİ YÜRÜYÜŞLERİN VÜCUT KOMPOZİSYONU VE KARDİYO-METABOLİK PARAMETRELERE ETKİLERİ

  Özet  
Merve YILMAZ BOZOĞLAN
76- TİP 2 DİYABETLİ HASTALARIN İLAÇ UYUNÇLARININ MMAS-8 ÖLÇEĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Merve Şuay ÜÇGÜL, Ela TARAKCI, Nimet Bilge KALKAN
77- FİZİKSEL AKTİVİTE DANIŞMANLIĞI VE PİLATES EGZERSİZLERİNİN PREDİYABET VE TİP 2 DİYABETLİ HASTALARDA METABOLİK KONTROL DEĞİŞKENLERİNE ETKİSİ: RANDOMİZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA

  Özet  
Nazan Neslihan DOĞAN, Erdal SARI
78- YARIK DAMAK/DUDAKLI YENİDOĞANLARDA ANNE SÜTÜYLE EMEREK BESLENMENİN TEŞVİK EDİLMESİ - BU BEBEK NASIL BESLENECEK?

  Özet  
Neslihan ÇAVUŞOĞLU, Gözde ARITICI ÇOLAK
79- GAZİANTEP’DEKİ ÖZEL DİYALİZ MERKEZLERİNDEKİ HEMODİYALİZ HASTALARININ MALNUTRİSYON DURUMLARININ BELİRLENMESİ

  Özet  
Nezihe OTAY LÜLE, Hacı Ömer YILMAZ, Çağdaş Salih MERİÇ
80- ADÖLESANLARDA YEME BOZUKLUKLARI

  Özet  
Nurten ELKİN
81- ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİNİN ÖNLENMESİNDE AİLE ALIŞKANLIKLARI VE TUTUMUNUN ÖNEMİ

  Özet  
Okan İMRE
82- YEME BOZUKLUKLARI TANI VE TEDAVİSİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM

  Özet  
Remzi KARASUNGUR, Emine KURT CAN, Nesrullah AYŞİN
83- TÜRKİYE’DE İNFERTİLİTE HEMŞİRELİĞİ

  Özet  
Samet Tarık KARAKULLUKÇUOĞLU, Kerem Ali TORUNLER, Egemen ERMİŞ
84- SAMSUN İLİNDEKİ ANTRENÖRLERİN SAĞLIKLI BESLENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Sara ACİ, Süreyya KAÇAR, Fatime KAYA, Esma AKSOY KENDİLCİ
85- BİTLİS KREDİ YURTLAR KURUMU KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA KALAN ÖĞRENCİLERİN MENSTRÜASYON ÖNCESİ, MENSTRÜASYON SIRASI VE MENSTRÜASYON SONRASI BESİN TERCİHİNDEKİ FARKLILIKLAR VE NEDENLERİ

  Özet  
Seda GÖGER, Gönül GÖKÇAY, Ayşe ÇEVİRME, Aylin MEŞE TUNÇ
86- EVDE BAKIM HİZMETİ ALAN YAŞLI BİREYLERDE DÜŞMEYİ ÖNLEMEYE YÖNELİK YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMI

  Özet  
Sedat ARSLAN
87- COVID-19 SALGINI DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AKDENİZ DİYET KALİTE İNDEKSLERİNİN VE FİZİKSEL AKTİVİTE DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Sena AKSU, Derya ALKAN
88- ÇİMLENDİRİLMİŞ TAHIL VE BAKLAGİLLERİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLEMESİ VE BAZI BESİNLERDE ZENGİNLEŞTİRME AMAÇLI KULLANIMLARI

  Özet  
Seniha ÇUKUROVALI SOYKURT
89- POLİKİSTİK OVER SENDROMLU HASTANIN DİYET TEDAVİSİ: BİR OLGU SUNUMU

  Özet  
Serçin TAŞAR, Ayşe Esra TAPCI, Medine Ayşin TAŞAR
90- ANNELERİN EMZİRMEYİ SONLANDIRMA YÖNTEMLERİ VE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Serpil ÇİFTEL, Sedat ÇİFTEL
91- VÜCUT KİTLE İNDEXİ 25 KG/M2 ÜZERİNDE OLAN FAZLA KİLOLU VE OBEZ KADINLARDA BEL/KALÇA ORANINA GÖRE PLAZMA ATEROJENİK İNDEKS DEĞİŞİYOR MU?

  Özet  
Sevcan ÖZÖZTÜRK, Merlinda ALUŞ TOKAT
92- FERTİLİTE SORUNU YAŞAYAN KADINLARIN KİLO KONTROLÜNÜ SAĞLAMA UYGULAMALARI: AÇIK ERİŞİMLİ BLOG ÇALIŞMASI

  Özet  
Suzan TİREKİ
93- GIDA TRENDLERİ: NOOTROPİK VE ADAPTOJEN BİLEŞENLERİN GIDA ÜRÜNLERİNDE KULLANIMI

  Özet  
Tuba YOLDAŞ, Gözde Sultan KAYA, Elif GÜNALAN
94- SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN VEGAN TARİFLERİN BESİNSEL İÇERİKLERİNİN VEGAN İDDİASI OLMAYAN FORMLARIYLA KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Tutku ÖZDEMİR, Ülkü DEMİRCİ
95- KETOJENİK DİYETİN KULLANIM ALANLARI VE MİKROBİYOTA İLE İLİŞKİSİ

  Özet  
Uğur BİÇER, Burak YAZGAN, Aslıhan Dilara DEMİR
96- HASHİMATO HASTALIĞI İLE HUMANİN PEPTİT DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

  Özet  
Vahide SEMERCİ, Serap ÇETİNKAYA ÖZDEMİR, Zila Özlem KIRBAŞ
97- DİABULİMİANIN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

  Özet  
Yakup Enes ÇAM, Zeynep BAL AYYILDIZ, Didem ÖNAY DERİN
98- DİYABETİK AYAK TEDAVİSİNDE GÜNCEL TEDAVİ SEÇENEĞİ: BOR

  Özet  
Yasemin BAYAR, Levent BAYRAM, Deniz Özge YÜCELOĞLU KESKİN
99- ADELOSANLARIN OBEZİTE İLE İLGİLİ FARKINDALIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
İrem AKSOY, Kübra Derya İPEK
100- GEZEGEN DOSTU DİYETLERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

  Özet  
İrem BAŞARAN, Kübra Derya İPEK
101- MAGNEZYUM -İNSÜLİN İLİŞKİSİ VE MAGNEZYUM TAKVİYELERİ

  Özet  
İrem Çağla ÖZEL, Nurcan YABANCI AYHAN
102- YEME İSTEĞİ ENVANTERİ'NİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI: BİR GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

  Özet  
Zehra ALDEMİR, Esra SARI
103- MATERNAL OBEZİTE: GEBELİK, DOĞUM VE POSTPARTUM ETKİLERİ

  Özet  
Zeynep Hazal TEKİN ÇAKMAK, Salih KARASU
104- AZ YAĞLI SALATA SOSU ÖRNEKLERİNDE YAĞ İKAME MADDESİ OLARAK İĞDE (ELAEAGNUS ANGUSTİFOLİA) ÇEKİRDEĞİ TOZUNUN KULLANIMI

  Özet  
Ziya Erokay METİN, Muzaffer AKKOCA, M.Merve TENGİLİMOĞLU-METİN, Gökhan CİHAN
105- YEME DAVRANIŞI İLE BAZI METABOLİK PARAMETRELER, ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER, EPİKARDİYAL YAĞ DOKUSU, ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ ALIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Özge GÜMÜŞBURUN, Serap Gökçe EKSİN
106- ROMATOİD ARTRİT VE BESLENMEDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

  Özet  
Şafak YİĞİT, Büşra ÜLKER EKŞİ, Arzu RAZAK ÖZDİNÇLER
107- EGZERSİZ MÜDAHALELERİNİN GESTASYONEL DİYABET ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN SİSTEMATİK BİR İNCELEMESİ

  Özet  
Şeyma OSMANLIOĞLU
108- ENDOMETRİOMA VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI

  Özet  
Şüheda KAYA
109- BİR GRUP ŞİZOFRENİ HASTASININ KAN LİPİD PROFİLİNİN VE VÜCUT KİTLE İNDEKSİNİN KONTROL GRUBUYLA KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Begüm KILIÇ
1- TÜKETİCİLERİN GIDA ETİKETLERİ OKUMA ALIŞKANLIĞI VE BİLGİSİ

  Özet  
Nilay ŞEKERİN
2- PLANT-BASED PRODUCTS AND APPLICATIONS WITH PROBIOTICS

  Özet  
Zeynep BAL AYYILDIZ, Yakup Enes ÇAM, Didem ÖNAY DERİN
3- TEMEL YAŞLANMA SÜRECİNDE BİYOTİKLER AİLESİNE GÜNCEL BAKIŞ

  Özet