BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Ahmet Tarık ERGÜVEN, Emine ŞENOL
1- FİTNESS SEKTÖRÜ STANDARTLARINA KAVUŞTU: DIN 33961 FİTNESS STANDARTLARI

  Özet  
Ahmet Tarık ERGÜVEN, Ingo Froböse
2- BİR ALMAN ZAYIFLAMA PROGRAMI “TURBO METABOLIZMA PRENSIBI’NIN” TÜRKIYE’DE DENENMESI

  Özet  
Ahsen TAŞTAN GÜRKAN, Belgin ŞEN ATASAYAR, Afitap ÖZDELİKARA, Burak ARSLAN
3- KRONİK HASTALIKLARDA ÖZ BAKIM VE UYUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Ahu SOYOCAK
4- GENOM DÜZENLEME VE OBEZİTE

  Özet  
Alihan ORAL
5- BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN GÜNLÜK ALDIKLARI SIVI VE SU MİKTARI İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Aylin AÇIKGÖZ, Nesli ERSOY, Taner ÖZGÜRTAŞ, Gülgün ERSOY
6- SUALTI HOKEY TAKIMI OYUNCULARININ BESİN TÜKETİMİ KAYITLARININ VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Aylin BAYINDIR GÜMÜŞ, Hülya YARDIMCI, Beyza BOZTOPRAK
7- TART VİŞNE SUYUNUN POTANSİYEL SAĞLIK YARARLARI

  Özet  
Aylin BAYINDIR GÜMÜŞ, Hülya YARDIMCI, Murat AÇIK
8- YAĞ ASİTLERİ VE İNFERTİLİTE

  Özet  
Aylin BAYINDIR GÜMÜŞ, Hülya YARDIMCI, Nagihan TUNA
9- EGZERSİZ İLE UYARILAN BESİN ANAFLAKSİSİ

  Özet  
Ayşe ZEYBEK, Filiz AÇKURT, Berrak ERGÜDEN, Çiğdem YILDIRIM MAVİŞ, Hatice Kübra YILMAZ, Kübra Derya İPEK
10- ÖZEL BİR BESLENME VE DİYET POLİKLİNİĞİ’NE BAŞVURAN BİREYLERİN DUYGUSAL YEME DURUMLARININ VE VÜCUT BİLEŞİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Ayşe ÖZGÖKER, Tevhide ZİVER
11- TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE BESLENME DURUMU, METABOLİK KONTROL VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Ayşegül ERTINMAZ OZKAN, Mert OZBAKKALOGLU
12- INVESTIGATION OF IMPAIRED GLUCOSE TOLERANCE AND DIABETES FREQUENCY IN PATIENTS WITH IMPAIRED FASTING GLUCOSE BY ORAL GLUCOSE TOLERANCE TEST

  Özet  
Ayşegül ERTINMAZ ÖZKAN, Mert ÖZBAKKALOĞLU
13- BOZULMUŞ AÇLIK GLUKOZU OLAN HASTALARDA BOZULMUŞ GLUKOZ TOLERANSI VE DİYABET SIKLIĞININ ORAL GLUKOZ TOLERANS TESTİ İLE ARAŞTIRILMASI

  Özet  
Ayşen YILDIRIM, Merve YURT
14- MENOPOZ DÖNEMİNDEKİ KADINLARIN BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: PİLOT ÇALIŞMA

  Özet  
Ayşenur AKÖZ, Şükriye Leyla ALTUNTAŞ, Fatmanur ÖZYÜREK, Nihal BÜYÜKUSLU
15- PREMENOPOZ VE POSTMENOPOZ DÖNEMDEKİ KADINLARIN BESLENME DURUMLARI İLE SERUM KAN LİPİD DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Ayşenur ÖZÜNAL, Nural ERZURUM ALİM
16- FENİLKETONÜRİ HASTALIĞI VE KOMORBİDİTELERİ

  Özet  
Begüm DAĞLI, Merve TAYLAN, Rabia İclal ÖZTÜRK
17- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RENKLERİN TATLI TÜKETİMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Begüm HARMANCIOĞLU, Pınar GÖKENSEL OKTA, Kamil DAĞCILAR, Nezire İNCE
18- FUTBOLCU ÇOCUKLARIN BESLENME BİLGİ DÜZEYLERİ İLE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Beyza ÖZPALAS, Emir Ayşe ÖZER
19- GÜNCEL GIDA TAKVİYELERİ VE SAĞLIK

  Özet  
Beyza ÖZPALAS, Emir Ayşe ÖZER
20- FUNCTIONAL FOOD ADDITIVES: DIETARY FIBRES

  Özet  
Bilge Nur ÇÖL, M.Emel ALPHAN
21- İNSÜLİN DİRENCİ OLAN OBEZLERDE BESLENME TEDAVİSİNİN GLİKOZ, İNSÜLİN VE LİPİT PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Burak ARSLAN, Özlem DUMAN, Afitap ÖZDELİKARA Ahsen TAŞTAN
22- TİP 2 DİYABET HASTALARININ ENGELLERİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Büşra DEMİRER, Alev KESER
23- KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARIN ÖNLENMESİNDE VE TEDAVİSİNDE YUMURTANIN ROLÜ

  Özet  
Büşra DEMİRER, Hülya YARDIMCI
24- MATERNAL VE FETAL SAĞLIK İÇİN BÜYÜK TEHLİKE: MATERNAL OBEZİTE

  Özet  
Büşra ÖZARIK, Didem ÖNAY DERİN
25- KAMU ÇALIŞANLARININ BAZI BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE BESİN TÜKETİM SIKLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Özet  
Büşra ÖZARIK, Didem ÖNAY DERİN
26- KAMU ÇALIŞANLARININ MEDYA YAYINLARI İLE BESİN ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Çağla İÇTEN, Nuriye KAHIR
27- OBEZİTE VE MİKROBİYOTA

  Özet  
Cemre ELMAS
28- DOYMA VE TOKLUĞA ETKİ EDEN EKSTERNAL FAKTÖRLER

  Özet  
Cemre ELMAS, Seray KABARAN
29- BEDEN KÜTLE İNDEKSİ, BEL ÇEVRESİ, BEL/KALÇA ORANI, BEL/BOY ORANI, VÜCUT KONİ-İNDEKSİ VE ENERJİ ALIMININ YETİŞKİNLERDE KAN BASINCI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Ceren KÖKSAL, Süheyla ABİTAĞAOĞLU, Hüseyin ÇİYİLTEPE, Dilek ERDOĞAN ARI
30- OBEZİTE CERRAHİSİ GEÇİREN HASTALARDA ERKEN POSTOPERATİF SÜRECİN İNCELENMESİ

  Özet  
Çınar SEVERCAN, Ayşe Ceylan HAMAMCIOĞLU, Taner BAYRAKTAROĞLU
31- EVALUATION OF SERUM KLOTHO AND INSULIN SENSITIVITY IN OBESE PREDIABETES PATIENTS

  Özet  
Deniz Eylem ÖĞÜT, Merve ÖZ
32- HAMİLELELİK SIRASINDA KULLANILAN DİYET TÜRLERİNİN YENİ DOĞANA OLAN ETKİSİ

  Özet  
Deniz TUĞYAN AYHAN, Buket BÜYÜKTURAN, Öznur BÜYÜKTURAN
33- DİSMENORE ILE YAŞAM KALİTESİ VE İNCELEDİĞİMİZ DİĞER PARAMETRELER ARASINDAKI İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Derya KOCADAĞ, Süleyman ŞAHİN, Süleyman ÖZSARI
34- AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINA İLİŞKİN DÜŞÜNCELER VE AİLE HEKİMLERİNİN SUNDUĞU HİZMETLERDEN MEMNUNİYET: BOLU İLİ ÖRNEĞİ

  Özet  
Duygu YALÇIN TERCAN, Didem ÖNAY DERİN
35- ÖZEL BİR ŞİRKETTE ÇALIŞAN BİREYLERİN FONKSİYONEL GIDALAR, PROBİYOTİKLER VE PREBİYOTİKLERLE İLGİLİ BİLGİ VE TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Ece BULUNTİ, Merve ÖZ
36- SİTRÜLİN AMİNOASİDİNİN BARİATRİK HASTALARDA KULLANIMI

  Özet  
Eda Elif DELİCE, Rabia İclal ÖZTÜRK
37- AMATÖR VE PROFESYONEL FUTBOLCULARIN BESLENME DURUMLARININ VE BAZI ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Elif EDE, Mustafa ÖZTÜRK
38- BESİN HASSASİYETİ BULUNAN BİREYLERDE KİNEZYOLOJİK KAS YÖNTEMİ İLE BELİRLENMİŞ BESİNLERE YÖNELİK ELİMİNASYON DİYETİNİN VÜCUT KOMPOZİSYONUNA VE BAZI ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Elif EDE, Mustafa ÖZTÜRK
39- FİBROMİYALJİSİ OLAN HASTALARDA KİNEZYOLOJİK KAS YÖNTEMİ İLE BELİRLENMİŞ BESİNLERE YÖNELİK ELİMİNASYON DİYETİNİN FİBROMİYALJİ SEMPTOMLARINA VE YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

  Özet  
Emir Ayşe ÖZER, Beyza ÖZPALAS
40- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇECEK TÜKETİM TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Emir Ayşe ÖZER, Beyza ÖZPALAS
41- HATAY İLİNDE YÖRESEL YEMEKLERİN TÜKETİM SIKLIĞI

  Özet  
Erkan YARDIMCI
42- BARİATRİK CERRAHİNİN MORBİD OBEZİTE İLE KOMORBİD HASTALIKLARIN TEDAVİSİ ÜZERİNE OLAN ETKİNLİĞİ

  Özet  
Esra AKKAYA, Gözde EKİCİ, Enver Barış BİNGÖL
43- TOPLUM SAĞLIĞINDA GIDA İŞLETMELERİNDEKİ HİJYENİK TASARIMIN YERİ

  Özet  
Esra AYDEMİR, Merve ÖZTAĞ
44- BESLENME, UYKU VE PERFORMANS

  Özet  
Esra KÖROĞLU ÇAMDEVİREN
45- TÜRKİYE’DE OBEZİTE İLE İLGİLİ HEMŞİRELİK LİSANSÜSTÜ TEZLERİNİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

  Özet  
Esra TEKCAN, Nurten KARA
46- ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİNDE POTANSİYEL BİYOMARKER OLABİLECEK EPİGENETİK DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ

  Özet  
Esra TEKCAN, Nurten KARA
47- OBEZİTE GENETİĞİ VE GEN TERAPİLERİ

  Özet  
Fatma HELVACIOĞLU
48- DENEYSEL EGZERSİZ MODELİNDE KREATİN MONOHİDRAT DESTEĞİNİN TESTİS VE SPERM MORFOLOJİSİ ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Fatma MERT BİBEROĞLU
49- BARİATRIK CERRAHI SONRASI HASTALARDA KOLLAJEN KULLANIMI

  Özet  
Gülen YILDIZ TURP, Figen DURMUŞ
50- INNOVATİVE APPROACHES IN SALT REDUCTION OF MEAT PRODUCTS

  Özet  
Gülşah KOÇ
51- EPİGENETİK MEKANİZMALARIN MİKROBİYOTA SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

  Özet  
Halime UĞUR, Büşra AKTURAN, Yüsra ARAS, Öznur ÖZER, Dilan GÜLÜMSER, Hilal Nur ÖZÇIRAK
52- BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNDE SAĞLIKLI BESLENME TAKINTISININ (ORTOREKSİYA NERVOZA) İNCELENMESİ

  Özet  
Halime UĞUR, Yüsra ARAS , Büşra AKTURAN, Jale ÇATAK
53- OTİZMLİ ÇOCUKLARIN BESLENME PROBLEMLERİNİN VE GASTROİNTESTİNAL SEMPTOMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Hande ERKAYA, Merve ÖZ
54- BREAST MILK AND CANCER RELATIONSHIP

  Özet  
Hasan Ali BARMAN
55- KALP YETERSİZLİĞİ OLAN HASTALARDA SERUM ALBÜMİN DÜZEYLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

  Özet  
Hatice Kübra GÜZELDERE
56- C VİTAMINININ BAĞIŞIKLIK VE SOĞUK ALGINLIĞI ÜZERINE ETKISI

  Özet  
Hatice Kübra GÜZELDERE, Nihal BÜYÜKUSLU
57- TÜRKİYE’DE GELENEKSEL OLARAK ZAYIFLAMA AMACIYLA TÜKETİLEN, MISIR PÜSKÜLÜ VE MAYDANOZ BİTKİLERİNİN SIÇANLARDA KAN ŞEKERİ, KAN LİPİT PROFİLİ VE VÜCUT AĞIRLIĞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Havva GEZGİN YAZICI, Gönül ÖZGÜR
58- DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI VE OBEZİTE

  Özet  
Hülya ERBABA, Sevil ŞAHİN
59- EVALUATION OF THE EFFECTS OF PLANNED TRAININGS GIVEN TO OBESE ADOLESCENT GIRLS ON HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS AND MENSTRUAL SYMPTOMS: A RANDOMISE CONTROLLED TRIAL

  Özet  
JALE ÇATAK
60- TİCARİ OLARAK SATIŞA SUNULAN C VİTAMİNİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ GAZLI PORTAKAL SULARININ C VİTAMİNİ İÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE BEYAN EDİLEN MİKTARLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Kamil DAĞCILAR, Fatma Hülyam EREN, Sılay DAL
61- KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU'NA KAYITLI ORTA VE YAN HAKEMLERİN VÜCUT KOMPOZİSYONU VE SEGMENTAL ANALİZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Mehmet POLAT, Yaşar NAZLIGÜL
62- HELİKOBAKTER PİLORİ ERADİKASYONU UYGULANMIŞ HASTALARDA ERADİKASYON BAŞARISININ OKSİDATİF STRES İNDEKSİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

  Özet  
Meltem YÜCEL ILGAR, Buket BÜYÜKTURAN, Öznur BÜYÜKTURAN
63- ENGELLİ BİREYLERE BAKIM VERENLERDE ALGILANAN BAKIM VERME YÜKÜ VE FONKSİYONELLİK PARAMETRELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Merve KAYALI SEVİM, Hilal HIZLI GÜLDEMİR, Sebiha Özge DUMAN , Nurcan AĞAN, Şanur DEMİR, Sena US
64- GECE VARDİYALI ÇALIŞAN ŞOFÖRLERDE BESLENME DÜZENİNİN ARAŞTIRILMASI

  Özet  
Merve KAYALI SEVİM, Hilal HIZLI GÜLDEMİR, Sebiha Özge DUMAN, Nurcan AĞAN, Şanur DEMİR, Sena US
65- VARDİYALI ÇALIŞAN ŞOFÖRLERDE BESLENME İLE UYKU KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

  Özet  
Merve Tomas
66- DİYET LİFİN POLİFENOLLERİN BİYOERİŞİLEBİLİRLİĞİNE ETKİSİ

  Özet  
Merve ÖZ, Ayşe Demet KARAMAN
67- ANNENİN BESLENMESİ İLE DOĞUM SONRASI DEPRESYON ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DERLENMESİ

  Özet  
Merve ÖZTAĞ, Esra AYDEMİR
68- KIRMIZI PANCAR VE SPOR PERFORMANSI

  Özet  
Merve ÖZTAĞ, Murat DOĞAN, Hilal DEMİRKESEN BIÇAK, Kübra ERGAN
69- OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARDA BESLENME EĞİTIMININ BESIN SEÇIMLERINE ETKISI

  Özet  
Meryem ÖZDEMİR PETEK, Arda BORLU
70- BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURANLARIN PROBİYOTİKLERE İLİŞKİN BİLGİ VE TÜKETİM DÜZEYLERİ

  Özet  
Miglė BACEVICIENE, Ahmet BAYRAK, Nisa OMEROVIC
71- ADHERENCE TO A HEALTHY LIFESTYLE IN A GROUP OF OBESE ELDERLY PEOPLE

  Özet  
Mihrican KAÇAR, Filiz YANGILAR, Sevil KARAHAN YILMAZ, Nazife YILMAZ
72- ADÖLESANLARDA OKUL PERFORMANSINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE BESİN DESTEKLERİ KULLANIM DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Mihrican KAÇAR, Filiz YANGILAR, Sevil KARAHAN YILMAZ, Nazife YILMAZ
73- ADÖLESANLARDA SINAV KAYGISI VE BESLENME DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Muhammet KUNDURACI
74- KANSER HASTALARINDA TERMİNAL DÖNEMDE BESLENME VE ETİK

  Özet  
Murat AÇIK
75- FRUKTOZ VE SAĞLIK

  Özet  
Nazan ERENOĞLU SON
76- OBEZİTE VE ANLATISALLIK

  Özet  
Nazlı BATAR
77- BARİATRİK CERRAHİ PLANLANAN OBEZ HASTALARDA BESİN TÜKETİMLERİ İLE DUYGUSAL YEME DAVRANIŞI ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Nazlı GÜLSOY KIRNAP
78- MORBİD OBEZİTEDE SLEEVE GASTREKTOMİNİN UZUN DÖNEM KLİNİK TAKİP SONUÇLARI

  Özet  
Nezihe ŞENGÜN
79- VİTAMİN BENZERİ BİLEŞİK: KOLİN

  Özet  
Pelin CİN, Rabia İclal ÖZTÜRK
80- NÖROTROPİK B VİTAMİNLERİ VE SİNİR SİSTEMİNE OLAN ETKİLERİ

  Özet  
Rumeysa DURMUŞ, Kadir DAŞTAN
81- SPORCULARIN HİDROKSIMETIL BÜTIRAT,ARGININ VE GLUTAMIN SUPLEMENTLERININ ORAL ALIMLA DESTEKLENMESI

  Özet  
Saliha YILDIZ
82- DİABETES MELLİTUSLU HASTALARDA 25 OH VİTAMİN D DÜZEYİ VE GLİSEMİK KONTROL İLE İLİŞKİSİ

  Özet  
sanem ÖZTEKİN
83- OBEZ HASTALARDA İNSÜLİN DİRENCİ İÇİN YENİ BİR MARKER; TRİGLİSERİD-GLUKOZ İNDEXİ

  Özet  
Selçuk Salim ERDOĞAN, Taşkın ATAK
84- ÖZEL AMAÇLI TIBBİ BESLENME GEREKTİREN BAZI NADİR HASTALIKLARIN TEDAVİSİNDE UYGULANAN KANITA DAYALI GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TERAPÖTİK YÖNTEMLER

  Özet  
Seydi YIKMIŞ
85- OPTIMIZATION OF THERMOSONICATED CANTALOUPE MELON JUICE USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY

  Özet  
Sinem NERGİZOĞLU, Emir Ayşe ÖZER
86- ŞİŞMAN BİREYLERDE BESLENME EĞİTİMİ VE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİNİN BİYOKİMYASAL BULGULARA ETKİSİ

  Özet  
Sinem NERGİZOĞLU, Emir Ayşe ÖZER
87- ŞİŞMAN BİREYLERDE BESLENME EĞİTİMİ VE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİNİN AĞIRLIK KAYBI VE VÜCUT KOMPOZİSYONUNA ETKİSİ

  Özet  
Tayfun GÖKTAŞ
88- DENEYSEL EGZERSİZ MODELİNDE KREATİN MONOHİDRAT DESTEĞİNİN OKSİDAN STRES ÜZERİNE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Yasemin KUNDURACI, Hanefi ÖZBEK, Gülgün ERSOY, R. İclal ÖZTÜRK
89- METABOLİK SENDROMLU HASTALARDA ARALIKLI AÇLIK DİYETİNİN KLİNİK DURUMA ETKİSİ

  Özet  
Yasemin SOYLU, Fatma Elif SEZER, Nihal BÜYÜKUSLU
90- GESTASYONEL DİYABETLİ KADINLARDA BESLENME DURUMLARI VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Zehra Alakoç BURMA
91- KÜRESEL İNOVASYON İNDEKSİNİN SAĞLIK DAVRANIŞ VE ÇEVRESEL FAKTÖRLERİNE ETKİLERİ : TÜRKİYE ÖRNEĞİ

  Özet  
Öznur ARDA, Hande ÖNGÜN YILMAZ
92- ADÖLESAN DÖNEMDEKİ KIZ ÖĞRENCİLERİN BESİN TÜKETİM DURUMUNUN VE YEME ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ

  Özet  
Şeniz KARABIYIKLI, Sümeyya ERDOĞMUŞ, İkbal DONAT
93- ÜLKEMİZDE UYGULANAN GÜNCEL GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

  Özet  
Şenlen GÖKGÖZ, Ece Suna GÖKGÖZ
94- İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDE OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

  Özet  
Şule NAMLI KOÇ
95- SLEEVE GASTREKTOMİ OPERASYONU GEÇİREN OBEZİTE HASTALARINDA HELİCOBAKTER PİLORİ PREVELANSININ BELİRLENMESİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ

  Özet  
Şükran DEMİR, Angelos K. SIKALIDIS
96- COMPARISON OF DIETARY HABITS AND PHYSICAL ACTIVITY LEVELS OF RURAL TO URBAN MIGRANTS LIVING IN TURKEY.

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Ayşen YILDIRIM, Özge DİNÇ
1- KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARIN ÖNLENMESİNDE ANTİOKSİDAN VİTAMİNLERİN ROLÜ

  Özet  
Begüm HARMANCIOĞLU, Seray KABARAN
2- ANNE SÜTÜ, İMMÜN SİSTEM VE MİKROBİYOTA

  Özet  
Beyza ÖZKANLI, Filiz AÇKURT, Hatice Kübra YILMAZ, Kübra Derya İPEK, Çiğdem YILDIRIM MAVİŞ, Berrak ERGÜDEN
3- FAZLA KİLOLU VE OBEZ BİREYLERDE GLUTENSİZ DİYETİN BKİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ

  Özet  
Çağla İÇTEN
4- NARIN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

  Özet  
Cihat ÇELEBİ, Ebru ÇALIK KÜTÜKÇÜ,Naciye VARDAR YAĞLI, Deniz İNAL İNCE, Melda SAĞLAM, Cemile BOZDEMİR ÖZEL
5- SİGARA IÇEN VE IÇMEYEN BIREYLERDE KARDIYOVASKÜLER RISK FAKTÖRLERI BILGI DÜZEYI VE SAĞLIKLI YAŞAM DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Gizem GÜLMEZ, Ali ŞEN, Turgut ŞEKERLER, Azize ŞENER
6- INVESTIGATION OF ANTIDIABETIC, ANTI-INFLAMMATORY AND ANTIPLATELET POTENTIAL OF RIBES RUBRUM L.

  Özet  
Kamil DAĞCILAR
7- FERMENTE OLİGO-, DI- VE MONO-SAKKARITLER VE POLYOLLER’DEN (FODMAPS) KISITLI DIYET’IN İRRITABL BARSAK SENDROMU ÜZERINE ETKISI

  Özet  
Muhamet KUNDURACI, Yasemin KUNDURACI
8- BİRİNCİ BASAMAK OBEZİTE TEDAVİSİNDE PROBİYOTİKLERİN KULLANIMI HAKKINDA HASTALARIN BİLİNÇLENDİRİLMESİ

  Özet  
Muhammet KUNDURACI
9- COMMUNITY AWARENESS ON POSSIBLE CARCINOGENES: A CASE OF ACRYLAMIDE

  Özet  
Nuriye KAHIR, Çağla İÇTEN
10- KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR ÜZERİNDE OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİNİN ÖNEMİ

  Özet  
Nuriye KAHIR, Seray KABARAN
11- ANNE SÜTÜNÜN OBEZİTE GELİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

  Özet  
Özge DİNÇ, Ayşen YILDIRIM
12- YÜKSEK PROTEİNLİ DİYETLERİN KİLO KAYBI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

  Özet  
Şenlen GÖKGÖZ, Ece Suna GÖKGÖZ
13- ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE OBEZİTE SIKLIĞI VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI

  Özet  
Şükran DEMİR, Ayşe Sinem KARTAL
14- LACTOBACİLLUS VE PROBİYOTİK ÜRÜNLERİNİN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ

  Özet