BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Cahide ÇEVİK
1- ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİNİN YÖNETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER: BİR SİSTEMATİK EŞLEŞME ÇALIŞMASI

  Özet  
Cahide ÇEVİK, Özlem ÖRSAL
2- OBEZ VE FAZLA KİLOLU ÇOCUKLARDA KALEDO OYUNUNUN VE SAĞLIK İNANÇ MODELINE GÖRE HAZIRLANMIŞ BESLENME EĞITIMININ KILO VERMEYE ETKISININ ARAŞTIRILMASI

  Özet  
Nurten ELKİN
3- ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİNİN ÖNLENMESİNDE AİLE ALIŞKANLIKLARI VE TUTUMUNUN ÖNEMİ

  Özet  
Okan İMRE
4- YEME BOZUKLUKLARI TANI VE TEDAVİSİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM

  Özet  
Sevcan ÖZÖZTÜRK, Merlinda ALUŞ TOKAT
5- FERTİLİTE SORUNU YAŞAYAN KADINLARIN KILO KONTROLÜNÜ SAĞLAMA UYGULAMALARI: AÇIK ERİŞİMLİ BLOG ÇALIŞMASI

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER