BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Arzu KABASAKAL ÇETİN
1- ÖĞRETMENLERİN BESLENME BİLGİ DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Aysan LEKTEMÜR ALPAN
2- OBEZİTE VE PERİODONTİTİS ARASINDAKİ POTANSİYEL İLİŞKİ MEKANİZMALARI

  Özet  
Ayşenur KOÇER, Ebru TEMUR, Eylül GÜLER, Pervin CER, İrem Nur ATALAY, Serap Gökçe ESKİN
3- SOSYOEKONOMİK DÜZEYİN BİREYLERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARINA VE DİYETİSYENE ERİŞİMİNE ETKİSİ

  Özet  
Beyzanur ÇAMLIBEL, Nazan TOKATLI DEMİROK
4- BESLENME TEMELLİ EĞITICI MOBIL VE VIDEO OYUNLARININ ÇOCUKLAR ÜZERINDEKI ETKISI

  Özet  
Buse GÖRGÜLÜ DOĞAN, Mercan Merve TENGİLİMOĞLU METİN
5- YEME FARKINDALIĞI, OBEZİTE VE BESİN

  Özet  
Büşra ACOĞLU ÇELİK, Perihan YOLCI ÖMEROĞLU
6- TERMAL VE TERMAL OLMAYAN TEKNOLOJİLER: MEYVE VE SEBZELERDE BULUNAN PESTISIT KALINTILARIN AZALTILMASINA YÖNELIK ÇÖZÜMLER

  Özet  
Çağdaş Salih MERİÇ, Nezihe OTAY LÜLE, Hacı Ömer YILMAZ
7- HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE SEZGİSEL YEME, YEME FARKINDALIĞI VE YEME BOZUKLUKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Cahide ÇEVİK
8- ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİNİN YÖNETİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER: BİR SİSTEMATİK EŞLEŞME ÇALIŞMASI

  Özet  
Cahide ÇEVİK, Özlem ÖRSAL
9- OBEZ VE FAZLA KİLOLU ÇOCUKLARDA KALEDO OYUNUNUN VE SAĞLIK İNANÇ MODELINE GÖRE HAZIRLANMIŞ BESLENME EĞITIMININ KILO VERMEYE ETKISININ ARAŞTIRILMASI

  Özet  
Duygu BAŞKAYA SEZER
10- YAĞI AZALTILMIŞ BİSKÜVİLERDE ELMANIN POSA TOZU, ÇÖZÜNÜR VE ÇÖZÜNMEYEN DİYET LİFLERİNİN YAĞ İKAMESİ OLARAK KULLANILMASI: DUYUSAL ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Duygu FELEK, Onur İlkay DİNÇER
11- DİYALİZ HASTALARINDA BEKLENENİN AKSİNE OBEZİTE

  Özet  
Ecem Özge UÇAR, Nazlı BATAR
12- YETİŞKİN KADINLARDA DİYET KALİTESİNİN, BESLENME DURUMU VE TİP 2 DİYABET RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Eylül KORKUT, Muhammet Turabi YERLİ
13- ADÖLESAN FUTBOLCULARIN BESLENME DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

  Özet  
Ezgi BALKANOĞLU, Duygu SAĞLAM
14- TAEKWONDO VE CİMNASTİK İLE UĞRAŞAN ÇOCUK SPORCULARDA BEDEN ALGISI VE BESLENME DURUMUNUN SAPTANMASI

  Özet  
Fatma Dilara BAYSAN, Zehra BÜYÜKTUNCER DEMİREL, Meryem UZAMIŞ TEKÇİÇEK, Sevilay KARAHAN, Melek Dilek TURGUT
15- ÇOCUKLARDA OBEZİTENİN AĞIZ KOKUSU VE AĞIZ SAĞLIĞINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Hacı Ömer YILMAZ, Çağdaş Salih MERİÇ, Nezihe OTAY LÜLE
16- DASH BESLENME PLANINA UYUMUN DEPRESYON VE SALDIRGANLIKLA İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Hilal EVCİMAN, Burcu ATEŞ ÖZCAN
17- İNSÜLİN DİRENCİ TANISI ALMIŞ YETİŞKİN BİREYLERDE AKDENİZ TİPİ BESLENMEYE UYUMUN ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER İLE İLİŞKİSİ

  Özet  
Merve KABA, Meral KÜÇÜK YETGİN, Nazime ÇEBİ
18- OBEZİTESİ OLAN KADINLARDA FARKLI ADIM SAYISI HEDEFLİ YÜRÜYÜŞLERİN VÜCUT KOMPOZİSYONU VE KARDİYO-METABOLİK PARAMETRELERE ETKİLERİ

  Özet  
Nazan Neslihan DOĞAN, Erdal SARI
19- YARIK DAMAK/DUDAKLI YENİDOĞANLARDA ANNE SÜTÜYLE EMEREK BESLENMENİN TEŞVİK EDİLMESİ - BU BEBEK NASIL BESLENECEK?

  Özet  
Neslihan ÇAVUŞOĞLU, Gözde ARITICI ÇOLAK
20- GAZİANTEP’DEKİ ÖZEL DİYALİZ MERKEZLERİNDEKİ HEMODİYALİZ HASTALARININ MALNUTRİSYON DURUMLARININ BELİRLENMESİ

  Özet  
Nezihe OTAY LÜLE, Hacı Ömer YILMAZ, Çağdaş Salih MERİÇ
21- ADÖLESANLARDA YEME BOZUKLUKLARI

  Özet  
Nurten ELKİN
22- ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİNİN ÖNLENMESİNDE AİLE ALIŞKANLIKLARI VE TUTUMUNUN ÖNEMİ

  Özet  
Okan İMRE
23- YEME BOZUKLUKLARI TANI VE TEDAVİSİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM

  Özet  
Sara ACİ, Süreyya KAÇAR, Fatime KAYA, Esma AKSOY KENDİLCİ
24- BİTLİS KREDİ YURTLAR KURUMU KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA KALAN ÖĞRENCİLERİN MENSTRÜASYON ÖNCESİ, MENSTRÜASYON SIRASI VE MENSTRÜASYON SONRASI BESİN TERCİHİNDEKİ FARKLILIKLAR VE NEDENLERİ

  Özet  
Seniha ÇUKUROVALI SOYKURT
25- POLİKISTIK OVER SENDROMLU HASTANIN DIYET TEDAVISI: BIR OLGU SUNUMU

  Özet  
Sevcan ÖZÖZTÜRK, Merlinda ALUŞ TOKAT
26- FERTİLİTE SORUNU YAŞAYAN KADINLARIN KILO KONTROLÜNÜ SAĞLAMA UYGULAMALARI: AÇIK ERİŞİMLİ BLOG ÇALIŞMASI

  Özet  
Suzan TİREKİ
27- GIDA TRENDLERİ: NOOTROPİK VE ADAPTOJEN BİLEŞENLERİN GIDA ÜRÜNLERİNDE KULLANIMI

  Özet  
Vahide SEMERCİ, Serap ÇETİNKAYA ÖZDEMİR, Zila Özlem KIRBAŞ
28- DİABULİMİANIN SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

  Özet  
İrem Çağla ÖZEL, Nurcan YABANCI AYHAN
29- YEME İSTEĞİ ENVANTERİ'NİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYARLANMASI: BİR GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

  Özet  
Zehra ALDEMİR, Esra SARI
30- MATERNAL OBEZİTE: GEBELİK, DOĞUM VE POSTPARTUM ETKİLERİ

  Özet  
Zeynep Hazal TEKİN ÇAKMAK, Salih KARASU
31- AZ YAĞLI SALATA SOSU ÖRNEKLERİNDE YAĞ İKAME MADDESİ OLARAK İĞDE (ELAEAGNUS ANGUSTİFOLİA) ÇEKİRDEĞİ TOZUNUN KULLANIMI

  Özet  
Özge GÜMÜŞBURUN, Serap Gökçe EKSİN
32- ROMATOİD ARTRİT VE BESLENMEDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

  Özet  
Şeyma OSMANLIOĞLU
33- ENDOMETRİOMA VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI

  Özet  
Şüheda KAYA
34- BİR GRUP ŞIZOFRENI HASTASININ KAN LIPID PROFILININ VE VÜCUT KITLE İNDEKSININ KONTROL GRUBUYLA KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Nilay ŞEKERİM
1- PLANT-BASED PRODUCTS AND APPLICATIONS WITH PROBIOTICS

  Özet