BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Aslı ZENGİN TÜRKMEN, Asiye NURTEN
1- AÇLIĞIN VE YENİDEN BESLENMENİN GHRELİN DÜZEYİNE ETKİSİ

  Özet  
Ayşegül KARAÇALLI, Makbule GEZMEN KARADAĞ, Hilal YILDIRAN, Feray GENÇER
2- GENÇ KADINLARDA BEDEN ALGISININ BEDEN KÜTLE İNDEKSİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Başak Gökçe ÇÖL, Nurten ELKİN, Mustafa NİZAMLIOĞLU, Abdullah Yüksel BARUT, Hande Nur ONUR, Eda Merve KURTULUŞ
3- SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEKİ BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE OBEZİTE DURUMU

  Özet  
Çağla AYER, A. Gülçin SAĞDIÇOĞLU CELEP
4- FETAL PROGRAMLAMA VE OBEZİTE İLIŞKISI

  Özet  
Canan TEKİN, Nevin AKTAŞ
5- KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ LEFKOŞA BÖLGESİNDEKİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN YEME TUTUM VE DAVRANIŞLARI İLE ORTOREKSİYA NERVOZA DURUMUNUN BELİRLENMESİ

  Özet  
Çetin YAMAN, Ayça GÜRKAN, Ümran SEVİL, Vasfiye BAYRAM DEĞER, Murat KORKMAZ
6- 05-15 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDA OBEZİTE VE BESLENME SORUNU: EBEVEYN TUTUM VE DAVRANIŞLARI BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

  Özet  
Derya Salim UYMAZ, Kinyas KARTAL
7- OBEZITE ILE MÜCADELEDE CERRAHİ TEDAVİNİN YERİ VE GÜVENİRLİLİĞİ

  Özet  
Duygu AKSOY
8- BESYO ÖĞRENCİLERINDE TÜM BEDEN VIBRASYON ANTRENMANIN ATILGANLIK DÜZEYI ÜZERINE ETKISI

  Özet  
Ebru ORHAN, Ali Serdar YÜCEL, Serdar ORHAN
9- DİZ EKLEMİ BOZUKLUKLARI VE SPORTİF PERFORMANS İLİŞKİSİ

  Özet  
Elvan YILMAZ AKYÜZ, Bedriye URAL
10- TATLANDIRICI KULLANIMININ MİKROBİYOTAYA ETKİSİ

  Özet  
Elvan YILMAZ AKYÜZ, Pınar GEYİK
11- İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDE BESLENME EĞİTİMİNİN ETKİNLİĞİ: PİLOT ÇALIŞMA

  Özet  
Ercan TİZAR, Ali Serdar YÜCEL, Serdar ORHAN
12- YÜKSEK VE DÜŞÜK YÜKLÜ KUVVET ANTRENMANLARININ HORMONAL CEVAPLAR VE KAS HASARI ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Erdi SEZGİN, Tuba MELEKOĞLU
13- PROFESYONEL SPOR YAŞAMI SONRASI OBEZİTE RİSKİ

  Özet  
Esra USTA, Dilek AYGİN
14- BARİATRİK CERRAHİDE UYGULANAN KAPSAMLI EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZMETİ: YEME ÖZELLİKLERİ VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİNE ETKİSİ?

  Özet  
Fatma HACET, Yasemin BEYHAN, Serdar SUSEVER
15- TOPLU BESLENME ALANINDA ÇALIŞAN MUTFAK PERSONELİNE VERILEN HIJYEN VE SANITASYON EĞITIMININ S.AUREUS RISKI VE SIKLIĞI AÇISINDAN İNCELENMESI

  Özet  
Fatma HACET, Yasemin BEYHAN, Serdar SUSEVER
16- KKTC’DE LEFKOŞA, GİRNE, MAĞUSA VE LEFKE BÖLGELERINDE BULUNAN HASTANE MUTFAKLARINDA ÇALIŞAN PERSONELIN HIJYEN BILGI DÜZEYLERI’NIN BELIRLENMESI

  Özet  
Feray GENÇER, Hilal YILDIRAN, Makbule GEZMEN KARADAĞ, Ayşegül KARAÇALLI
17- YETİŞKİNLERDE SOSYAL MEDYA EGZERSİZ ÖNERİLERİNİ UYGULANMA DURUMU

  Özet  
Gülşen ÖZDURAN, Mustafa HOCA, Serdar SUSEVER
18- SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ SAĞLIKLI YEME TAKINTISIYLA İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Gülşen ÖZDURAN, Sevinç YÜCECAN
19- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OBEZİTE SIKLIĞI, UYKU VE UYKULULUK DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Gökmen KILINÇARSLAN
20- YÜZÜCÜLERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Gökmen KILINÇARSLAN, Akan BAYRAKDAR, Erdal ZORBA
21- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Hande ÖNGÜN YILMAZ
22- OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARIN BÜYÜMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Leyla TEVFİKOĞLU PEHLİVAN, Gamze AKBULUT
23- “DİYABETİK WİSTAR ALBİNO SIÇANLARA UYGULANAN YÜKSEK YAĞLI VE TEKLİ DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİYLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ DİYETLERİN VÜCUT AĞIRLIĞI VE GLİSEMİK KONTROL ÜZERİNE ETKİSİ ”

  Özet  
Merve ÖZ, Ayşe Demet KARAMAN
24- ANNENİN BESLENMESI VE BEBEĞINI EMZIRMESI, BAĞLANMA VE DOĞUM ŞEKLI ILE DOĞUM SONRASI DEPRESYON ARASINDAKI İLIŞKILERIN DERLENMESI

  Özet  
Mustafa GÜLŞEN
25- EVALUATION OF PILATES TRAINING ON BODY AWARENESS AND SOCIAL APPEARANCE ANXIETY IN UNIVERSITY STUDENTS

  Özet  
Mustafa HOCA, Perim F. TÜRKER
26- 65 YAŞ VE ÜZERİ YAŞLI BİREYLERDE NÜTRİSYONEL TARAMA ARACINA GÖRE EL KAVRAMA GÜCÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Mustafa HOCA, Perim F. TÜRKER
27- YAŞLI BİREYLERİN BEDEN KÜTLE İNDEKSİ İLE YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Müjgan KUŞİ, Sevinç YÜCECAN
28- SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YEME TUTUM DAVRANIŞLARI İLE BEDEN KÜTLE İNDEKSLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Müjgan KUŞİ, Sevinç YÜCECAN
29- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEŞİTLİ DUYGU VE DURUMLARI İLE YEME TUTUM DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Nahit ÖZDAYI, Ali Serdar YÜCEL, Ramazan ÖZAVCI
30- BESYO ÖĞRENCİLERİNİN OBEZİTEYE YÖNELİK ÖN YARGILARININ İNCELENMESİ

  Özet  
Nurgül ARSLAN
31- KARDİYOVASKÜLER HASTALIK RİSKİNDE BEL/BOY ORANI, BOYUN ÇEVRESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Nurgül ARSLAN
32- ENTERAL VE PARANTERAL BESLENMEDE N-3 YAĞ ASİTLERİNİN(YA) ETKİSİ

  Özet  
Nurten ELKİN
33- YENİDOĞAN TARAMA PROGRAMLARININ ÖNEMİ

  Özet  
Ramazan Mert ATAN, Uğur GÜNŞEN
34- ARALIKLI ORUÇ VE METABOLİK HASTALIKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

  Özet  
Selim DURMAZ
35- AORTOKORONER BAYPAS HASTALARINDA PREOPERATİF VÜCUD KİTLE İNDEKSİ DEĞERLERİNİN POSTOPERATİF KANAMA ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ

  Özet  
Sevinç YÜCECAN
36- SÜRDÜRÜLEBİLİR VE SAĞLIKLI: AKDENİZ DİYETİNİN SIRLARI

  Özet  
Sibel ÖZÇAKMAK, Melek BABA ÖZTÜRK, Hatice ÖZASLAN
37- İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ OKUL ÇOCUKLARINDA BESLENME VE GÜVENİLİR GIDA TÜKETİMİ BİLİNCİ

  Özet  
Uğur GÜNŞEN, Ramazan Mert ATAN
38- METABOLİK SENDROMDA ANTİ-İNFLAMATUAR BESLENMENİN ÖNEMİ

  Özet  
İrem Duygu ERKAN, Zeynep ZENGİN
39- FAZLA KİLOLU ADOLESANDA SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ KAZANDIRILMASI: VAKA ÇALIŞMASI

  Özet  
Zehra Seray ESKİOCAK, Leyla TEVFİKOĞLU PEHLİVAN
40- KAFEİNİN ÖĞÜNLERE GÖRE TÜKETİM MİKTARI VE UYKU KALİTESİNE ETKİSİ

  Özet  
Zeynep ÇALIŞKAN
41- SIRT6’NIN OBEZİTEDEKİ ROLÜ: YENİ BİR TERAPÖTİK HEDEF

  Özet  
Şahin SOYKAN, Ekrem ORBAY, Emel ALPHAN, Hayrettin MUTLU
42- DİYABETİK OLAN/OLMAYAN OBEZ BİREYLERDE DİYABETİN GECE YEME SENDROMUNA ETKİSİ

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Ayşe Demet KARAMAN, Serdal ÖĞÜT, Nurhan GÜNAY
1- FARKLI TÜKETİM POPULASYONLARINDA GIDA SEÇİMİ

  Özet  
Ayşegül SAROĞLU, H.Hüsrev HATEMİ, Berrak ERGÜDEN, Kübra Derya İPEK, İrem ÖZAY ARANCIOĞLU, Çiğdem YILDIRIM MAVİŞ, Hatice Kübra YILMAZ
2- İSTANBUL’DA BİLİNEN DİYABETİ OLMAYAN BİR POPÜLASYONDA BESLENME BİÇİMİ, BEDEN KİTLE İNDEKSİ VE YAŞLA ARTARYEL DAMAR BASINCININ İLİŞKİLERİ

  Özet  
Esra BAŞAKIL, Filiz AÇKURT, Kübra Derya İPEK, İrem ÖZAY ARANCIOĞLU, Hatice Kübra YILMAZ, Berrak ERGÜDEN, Çiğdem YILDIRIM MAVİŞ
3- ÖZEL FATİH HASTANESİ’NE MÜRACAAT EDEN 18-65 YAŞ ARASI OBEZ KADINLARDA SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ AĞIRLIK KAYBI ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Kadriye AYDEMİR, Alperen AKBULUT, Hülya KAMARLI ALTUN, Tahir KILIÇ
4- AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞININ BELŞERLENMESİ

  Özet