BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Gülin ÖZTÜRK ÖZKAN
1- OBEZ BİREYLERDE D VİTAMİNİ'NİN ÖNEMİ

  Özet  
Halime PULAT DEMİR
2- OBEZ ÇOCUKLARIN BESİN SEÇIMLERI VE BESLENME ALIŞKANLIKLARINA YÖNELIK NITEL BIR ARAŞTIRMA

  Özet  
Jale ÇATAK
3- KARIŞIK MEYVE SULARINDAKİ İLERİ GLİKASYON SON ÜRÜNLERİNİN (AGE) BELİRLENMESİ

  Özet  
Jale ÇATAK, Merve Nur GİZLİCİ, Halime UĞUR, Mustafa YAMAN
4- İN VİTRO SİNDİRİM MODELİ KULLANILARAK B3 VE B6 VİTAMİNİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ TİCARİ TAM BUĞDAY EKMEKLERİNDEKİ B3 VE B6 VİTAMİNİ BİYOERİŞİLEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

  Özet  
Jale ÇATAK, Merve Nur GİZLİCİ, Halime UĞUR, Mustafa YAMAN
5- B1 VE B2 VİTAMİNLERİ İLE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ FARKLI TİCARİ TAM BUĞDAY EKMEKLERİNDE B1 VE B2 VİTAMİNLERİNİN İN VİTRO BİYOERİŞİLEBİLİRLİĞİNİN BELİRLENMESİ

  Özet  
Kadriye Burcu KONAKLI, Burcu AKGÜL USLU, Nihan YALDIZ
6- SPORCULARDA YEME BOZUKLUĞU: ANOREKSİYA ATLETİKA

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER