BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Özge DİNÇ, Ayşen YILDIRIM
YÜKSEK PROTEİNLİ DİYETLERİN KİLO KAYBI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
 
Yüksek proteinli, düşük karbonhidratlı, zayıflama amacıyla uygulanan diyetlerin normal proteinli diyetlere kıyasla daha kısa sürede kilo kaybı sağladığına ilişkin birçok çalışma bulunmaktadır. Yapılan çalışmalar; yüksek proteinli diyetlerin, kilo kaybı sürecini hızlandırdığını belirtmektedir. Yüksek proteinli diyetler tokluk hissini arttırarak, kalori alımının azalmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte; rafine karbonhidratların proteinlerle yer değiştirmesi de yüksek proteinli diyetlerin zayıflama üzerindeki olumlu etkileri arasında yer almaktadır. Yüksek proteinli diyette rafine karbonhidratların yerini proteinler aldığından, diyetin glisemik indeksi, glisemik yükü ile postprandiyal insülin salınımı azalmaktadır. Ayrıca, yüksek protein alımı termogenezisin artışı ile enerji harcamasını da arttırmaktadır. Dolayısıyla; normal protein içeren diyetlere kıyasla yüksek proteinli diyetler, kısa sürede kilo kaybı gerçekleştirebilmektedir. Yüksek proteinli diyetlerin zayıflama üzerinde kısa vadede olumlu etkilerinin yanı sıra, özellikle uzun dönemde olumsuz birçok yan etkisi bulunmaktadır. Yüksek proteinli zayıflama diyetleri; kardiyovasküler hastalık riski, kan basıncı ve kan lipidleri, antioksidan durum, böbrek sağlığı ve mikrobiyota üzerinde olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. Bununla birlikte, bazı çalışmalar yüksek proteinli diyetlerin normal protein içeren diyetlere göre zayıflama üzerinde benzer sonuçlar verdiğini göstermektedir. Sonuçta; kısa süreli diyet çalışmaları, yüksek proteinli diyetlerin kilo kaybındaki olumlu etkisi ve tip 2 diyabetlilerde glisemik kontrolü iyileştirdiğini gösterse de, bu diyetlerin uzun vadeli etkileri bilinmemektedir. Bu sebeple, zayıflama amacıyla uygulanan yüksek proteinli diyet uygulamaları, uzun vadede yaratabileceği riskler nedeniyle önerilmemektedir. Yüksek proteinli diyetlerin kilo kaybı sürecinde uzun dönemli etkisini görebilmek için daha çok çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yüksek Proteinli Diyet, Kilo Kaybı, Beslenme 


Keywords: