BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Buse GÖRGÜLÜ DOĞAN, Mercan Merve TENGİLİMOĞLU METİN
YEME FARKINDALIĞI, OBEZİTE VE BESİN
 
Yeme farkındalığı genel olarak, yemek yeme arzusunu, yiyecek seçimini, yiyecek tüketim miktarını ve yiyeceğin tüketilme şeklini etkilemektedir ve yargılayıcı olmadan iç ve dış ipuçlarına karşı farkındalığı kapsamaktadır. (1) Mevcut çalışmada yetişkin bireylerin yeme farkındalıkları ile beslenme durumları ve antropometrik ölçümleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Bireylere Yeme Farkındalığı Ölçeği (YFÖ-30) uygulanmış, bireylerin vücut ağırlığı, yağ oranı, bel çevresi, bel kalça oranı ölçümleri alınmıştır. Bireylerin 24 saatlik geriye dönük hatırlatma ile besin tüketim durumları incelenmiştir. Yüksek BKİ değerine sahip bireylerin YFÖ-30 toplam, düşünmeden yeme, duygusal yeme, yeme kontrolü ve enterferans alt faktör puanları normal BKİ değerine sahip bireylere göre daha düşük tespit edilmiştir. Bel çevresi, vücut yağ oranı ve bel/kalça oranı, kadın bireylerde yeme farkındalığı arttıkça azaldığı bulunmuştur. Erkek bireylerde ise bel çevresi, vücut yağ oranı ve bel/kalça oranı ile yeme farkındalığı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Yeme farkındalığı yüksek olan bireylerin enerji, yağ ve çoklu doymamış yağ asitleri alımları yeme farkındalığı düşük bireylere göre daha düşük bulunurken yeme farkındalığı düşük olan bireylerin n-6/n-3 oranı daha yüksek bulunmuştur. Yeme farkındalığının yüksek olması hem antropometrik ölçümlerde hem de besin öğesi alımlarında iyileşmeler sağladığı görünmektedir. Toplumda ve bireylerde obezite oranlarını düşürmek ve daha sağlıklı beslenme alışkanlıkları sağlamak için yeme farkındalığı üzerine yapılacak çalışmalar faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Yeme farkındalığı, beslenme durumu, antropometrik ölçümler 


Keywords: