BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esma ALAKUŞ, Berivan ERİKLİ, Elif GÜNALAN
TÜRKİYE VE FRANSA'DA SATIŞA SUNULAN ÇİKOLATALARIN İNTERNETTEKİ ETİKET BİLGİLERİNE GÖRE İÇERDİKLERİ BESİN ÖĞELERİ VE GIDA KATKI MADDELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 
Dünya çapında en popüler yiyeceklerden biri olan çikolatanın, içeriğine bağlı olarak insan sağlığına etkileri de oldukça çeşitlidir. Tüketici sağlığının korunması ve sağlıklı besin tercihlerinin gerçekleştirilmesi için ise çikolata gibi paketli gıdalarda, gıda etiketi analizleri gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de ve Fransa’da satışa sunulan çikolataların etiket bilgilerinin incelenmesi ve aynı marka-aynı ticari isimli ürünlerin içeriklerinin karşılaştırılmasıdır. Bu amaçla ülkelerin çevrimiçi alışveriş sitelerinde satışa sunulan çikolata markaları ve ürünleri saptanmış, iki ülkede de aynı marka-aynı ticari isimle satışta olan ürünlerin (n=65) etiket bilgilerinde 100 gram ürüne karşılık gelen enerji, karbonhidrat, yağ, doymuş yağ, protein, şeker, tuz ve lif miktarları edinilmiştir. Ayrıca, ürünlerdeki gıda katkı maddesi içerikleri de kaydedilmiştir. Verilerin istatistiksel analizi Jamovi (version 2.3) programında gerçekleştirilmiş, p<0.05‘ten istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Türkiye ve Fransa’da satışa sunulan aynı marka-aynı ticari isimli çikolataların 100 gramında bulunan besinsel içeriklere ait ortalama değerleri sırasıyla 526 ve 537 kkal enerji, 51,3 ve 51,9 gr karbonhidrat, 6,8 ve 7,1 gr protein, 31,8 ve 32,3 gr yağ, 17,4 ve 18 gr doymuş yağ, 45 ve 44.9 gr şeker, 0,27 ve 0,25 gr tuz ve 1,3 ve 0,7 gr lif olarak belirlenmiştir. Türkiye’de satışa sunulan çikolataların Fransa’da satışa sunulanlara göre enerji ve protein miktarı anlamlı ölçüde düşük bulunurken, şeker ve lif miktarı ise anlamlı ölçüde daha yüksektir (p<0.05). Çalışmamız sonucunda elde ettiğimiz verilerin, gelecekte gerçekleştirilecek müdahale çalışmalarına yönelik stratejiler geliştirilebilmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden gelecek nesillere güvenli ve eşit bir gıda endüstrisi sağlanmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırma Tübitak 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çikolata, Gıda Endüstrisi, Gıda Etiketi, Sürdürülebilir Beslenme 


Keywords: