BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Damla TOPCU, Fatma YILDIRIM, Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN
GÜNCEL BİLGİLER IŞIĞINDA GEBELİKTE EGZERSİZ
 
Egzersiz, vücudun fiziksel açıdan uygunluğunun, vücudun dayanıklılık ve esneklik gibi birçok etkenin sabit kalmasını veya geliştirilmesini amaçlayan düzenli, programlı ve tekrarlanması gereken bir bütündür. Gebe kadınların birçoğu geleneksel uygulamalar nedeniyle hareketsiz bir yaşam tarzı benimsemektedir. Hareketsiz yaşam biçimi kontrolsüz kilo alımına, gestasyonel diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıklara sebep olmaktadır. Kadın ve fetüs sağlığına uygun süreli, düzenli sıklıkta ve uygun şiddette yapılan egzersizin çok fazla sayıda olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Düzenli yapılan egzersiz, gebelikte fazla kilo alımının engellenmesi, doğum sonu kiloların kolay verilmesi, yaşam kalitesinin artırılması, bel ağrısının azaltılması ve depresif semptomların önlenmesinde önemli yere sahiptir. Ayrıca gebelikte egzersiz; erken doğum, preeklemsi, gestasyonel diyabet, doğum komplikasyonları, yenidoğan komplikasyonları ve postpartum depresyon riskini azaltmakta olup, anne ve yenidoğan/fetus sağlığı için faydalıdır. Gebelikte egzersizin önerilmediği bazı durumlar vardır. Bunlar; düşük ve erken doğum öyküsü, hipotansiyon, servikal yetmezlik, anemi, düşük tehditi, çoğul gebelik, fetal aktivitelerinde azalma, kalp hastalığı, çarpıntı ve ağrıdır. Amerika Kadın Doğum Uzmanları ve Jinekologlar Koleji (ACOG) kılavuzuna göre gebelik dönemi haftada en az 150 ile 300 dakika arasında orta şiddette aerobik hareketler önerilmektedir. Hemşireler gebelere egzersizin pozitif sağlık davranışı olduğu ve egzersizin anne-bebek sağlığına olumlu yönde etkilerinin olduğu konusunda eğitimler vererek gebeleri teşvik etmelidir. Bu derlemede gebelikte yapılan egzersizin önemi ele alınacaktır. ORCID NO: 0009-0001-0096-8228, 0000-0002-1996-4278, 0000-0002-4246-3607

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Spor, Egzersiz 


Keywords: