BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Merve İNCE PALAMUTOĞLU, Recep PALAMUTOĞLU, Cemal KASNAK
GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ
 
Gıdalar, gıda zinciri olarak adlandırılan üretimden tüketime kadar ki aşamalarda çok çeşitli maddelere temas eder ve işlemlere tabi tutulur. Bu süreç insan sağlığı üzerinde doğrudan etkili unsurdur. Gıdaların sebep olduğu hastalıkların çoğu, tarladan sofraya kadar geçen bütün aşamalarda çok titiz ve sistematik şekilde kontrol edilebilmelidir. Gıda ürünleri üreten, işleyen, tedarik eden veya dağıtan kuruluşlar, gıda güvenliği üzerinde etkisi olan şartların standartlaştırılmış kontrolünü sağlanması ve bunları yazılı hale getirilmesi giderek artan bir ihtiyaç olmuştur. Gıda güvenliği yönetim sistemleri; gıdanın çiftlikten sofraya kadar tüm gıda zinciri boyunca fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik tehlikelere karşı güvenilir şekilde üretiminin ve tüketiminin sağlanması disiplinidir. Temel amacı tüketici sağlığının korunmasıdır. Dünyada ve Türkiye’de “Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizi” olarak tanımlanan HACCP ve bunu içeren ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri standardı uygulanmaya başlanmıştır. Günümüzde yaşam standardının ve buna paralel olarak ihtiyaç̧ ve beklentilerin yükselmesi, aynı zamanda tüketicilerin daha bilinçlenmesi, yoğun bir rekabet ortamında hizmet veren gıda sektöründe kendilerini yenileme ve geliştirme yoluna gitmesine neden olmuştur. Bu sektörde faaliyet gösteren işletmeler, hijyen, sanitasyon, güvenli gıda üretimi gibi faktörlere özen göstererek müşteri memnuniyeti ve sağlıklı beslenmeyi sağlamak için çaba sarf etmelidir. Bunu da ulusal ve uluslararası gıda güvenliği standardını rehber alarak sağlayabilirler. Bu çalışma gıda güvenliği yönetim sistemleri ve bu alanda kullanılan standartları derlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gıda Güvenliği, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri, HACCP, ISO 22000 


Keywords: