BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Elif Deniz KAÇMAZ, Olcay ÇAM
DUYGUSAL YEME VE RUH SAĞLIĞI İLİŞKİSİNDE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI
 
Duygusal yeme “aç hissetme, öğün zamanı ya da sosyal bir gereklilik olmaksızın, olumlu ya da olumsuz duygulara yanıt olarak ortaya çıkan yemek yeme eğilimi” olarak tanımlanmaktadır. Duygusal yeme davranışı, son yıllarda araştırmalara konu olmuştur ve DSM-5 tanı sınıflandırma sisteminde yer almayan bir yeme problemidir. Duygusal yeme, kaygı, boşluk, yalnızlık, stres gibi duygu ve durumlarla baş etmekte zorlanan bireylerin, rahatlamak için besinleri kullanmasıyla ortaya çıkabilmektedir. Bazı bireylerde stres ve negatif duygular iştahsızlığa neden olurken, bazılarında tatlı ve daha yağlı yiyeceklere karşı isteğin artmasına sebep olur ve duygusal yeme davranışı ortaya çıkabilmektedir. Duygusal yeme ile ruh sağlığı arasında çift yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Duygusal yeme, anksiyete ile ilişkili bozukluklara, yeme bozukluklarına, depresyona neden olabilmektedir. Yapılan çalışmalarda, depresif semptomlar ve anksiyete düzeyi ile duygusal yeme davranışı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Duygusal yeme, tıkanırcasına yeme bozukluğu gelişimi için risk faktörüdür. Daha fazla negatif duygu ve daha az pozitif duygunun duygusal yeme ile daha fazla ilişkisi olduğu belirtilmektedir. Duygu düzenleme becerilerinin yetersiz olması, duygusal yemeye neden olabilmektedir. Duygusal yeme davranışına yönelik hemşirelik yaklaşımında, bütüncül bakım vermek önemlidir. Bireyin bağımsız olarak sağlıklı yeme davranışı geliştirmesi için psikiyatri hemşireleri, bireylerin duygularını tanıma ve ifade etmeleri, olumsuz duygularla baş edebilmeleri, günlük kalori alımına dikkat etme ve diyetisyenle görüşme konularında teşvik edebilirler. Bu araştırmada duygusal yeme davranışı ve ruh sağlığı ilişkisinde hemşirelik yaklaşımı ile ilgili bilgi vermek amaçlanmıştır. (ORCID ID: 0000-0001-7630-3532, 0000-0002-6115-7306)

Anahtar Kelimeler: Duygusal yeme, ruh sağlığı, hemşirelik bakımı 


Keywords: