BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Duygu FELEK, Onur İlkay DİNÇER
DİYALİZ HASTALARINDA BEKLENENİN AKSİNE OBEZİTE
 
BAŞLIK: DİYALİZ HASTALARINDA BEKLENENİN AKSİNE OBEZİTE KISA BAŞLIK: DİYALİZ HASTALARINDA OBEZİTE GİRİŞ: Dünyada ve ülkemizde kronik böbrek yetmezliği olan hastaların sayısı gittikçe artmaktadır. Tedavideki gelişmelere karşın bu hasta grubunda mortalite hala yüksektir. Mortaliteye etki eden faktörlerin başında protein enerji malnütrisyonunun geldiği bilinmektedir. Malnütrisyon göstergeleri arasında yer alan kilo kaybı bilindiği üzere beklenen bulgu iken; artık yeniçağ da gerek beslenme alışkanlıkları gerekse sedanter yaşam ile obezite gözlenmektedir. Hem obezite altında gizlenmiş malnütrisyon hem de obezitenin artırdığı mortaliteyi engellemek için hemodiyaliz hastalarında beslenme alışkanlıkları ile sık kilo takibi önemlidir. METOT: Sorgun devlet hastanesi hemodiyaliz biriminde rutin hemodiyaliz programındaki güç analizi yapılarak belirlenen sayıda ki 67 bireyde yaş, cinsiyet, kuru ağırlık, boy, albümin ve transferrin düzeyleri alınarak tanımlayıcı ve sıralama analiz yöntemleri ile değerlendirilmiştir. BULGULAR: Evre 5 kronik böbrek hastalığı mevcut olan; hemodiyalize giren 67 bireyin kuru ağırlığı esas alınarak hesaplanan beden kitle indekslerinde sıralama analizi yapılmıştır. Kırk bireyin beden kitle indeksi normal aralığın dışında olup; beş birey zayıf olarak nitelendirilirken, onsekiz birey şişman, onyedi birey ise obez olarak saptandı. Zayıf bireylerin 2 sinde, obez ve aşırı obez olarak belirtilen grupta ise 3 bireyde albümin ve transferrin düşüklüğü birlikte gözlendi. SONUÇ: Diyalizde malnütrisyon tanısı ve tedavisi ile ilgli birçok protokol bulunmaktayken, hemodiyaliz hastalarında zaten artmış olan mortaliteyi daha da artıran obeziteye yönelikte bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. Ayrıca malnütrisyon tanı kriteri olan zayıf bireylerin aksine; obezite altında gizlenmiş malnütrisyona da dikkat çekilmelidir. Hemodiyaliz hastalarında hem malnütrisyon hem de obezite ile mücadele edeceğimiz multidisipliner yaklaşıma ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, Malnütrisyon, Obezite 


Keywords: