BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hatice Kübra GÜZELDERE
C VİTAMINININ BAĞIŞIKLIK VE SOĞUK ALGINLIĞI ÜZERINE ETKISI
 
Konakçının enfeksiyon etkenlerine karşı geliştirdiği direnç faktörlerinin oluşturduğu duruma bağışıklık adı verilir. Bağışıklık sisteminin mikro besin öğelerinden etkilendiği düşünülmektedir çünkü mikro besin öğelerinde görülen yetersizlik, immün yanıtta azalma ile ilişkilendirilmiştir. Vitaminler, mikro-besin öğeleri grubunun bir alt dalı olup, büyüme ve gelişme, sinir ve sindirim sistemlerinin normal işlevlerinin sürdürülmesi, bağışıklık sistemi işlevlerine destek gibi önemli rolleri olan ve sağlığın korunmasında ve yaşamın sürdürülmesinde gerekli organik bileşiklere verilen ortak addır. Normal hücre fonksiyonlarının sağlanmasında da görevlidirler. Suda çözünen C vitamini (askorbik asit) antioksidan özellik gösterir bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. C vitamini kollajen, karnitin ve nörotransmitter biyosentezinde rol oynayan suda eriyen bir vitamindir. Genel olarak virüslerin neden olduğu, soğuk algınlığı bulgusal olarak tedavi edilmektedir. Mikro besin öğeleri ve bağışıklık arasında ciddi bir ilişki vardır. Özellikle antioksidan bir vitamin olan C vitamininin bağışıklığı güçlendirme ve vücut direncini sağlamada etkisi büyüktür. C vitamini nötrofil ve lökosit gibi bağışıklık sistemi elemanlarında yoğun olarak bulunur ve vücuttaki lökosit sayısının artışıyla C vitamini arasında doğru bir orantı vardır. Soğuk algınlığı tedavisinde C vitamininin etkisi son 60yıldır önemli bir tartışma konusudur. Bu konuyla ilgili yapılan çalışmaların bazılarında C vitamininin tedavi sürecinde semptomları azaltmadığı, bazılarında iste semptomların süresini ve şiddetini azalttığı sonucu bulunmuştur. Vücut savunması için günlük yeterli miktarlarda tüketilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: C Vitamini, Bağışıklık, Soğuk Algınlığı 


Keywords: