BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sara ACİ, Süreyya KAÇAR, Fatime KAYA, Esma AKSOY KENDİLCİ
BİTLİS KREDİ YURTLAR KURUMU KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDA KALAN ÖĞRENCİLERİN MENSTRÜASYON ÖNCESİ, MENSTRÜASYON SIRASI VE MENSTRÜASYON SONRASI BESİN TERCİHİNDEKİ FARKLILIKLAR VE NEDENLERİ
 
Bu çalışmanın amacı, kız öğrencilerin menstrüasyon öncesi, menstrüasyon sırası ve menstrüasyon sonrası vücutta meydana gelen değişiklikler nedeniyle besin alımı üzerine farklılıklar olup olmadığını ortaya koymaktır. 221 kişi ile yürütülen tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Araştırmaya katılan öğrencilerin %67.9’u her ay düzenli adet gördüğünü, %65.2’sinin menstrüasyon süresinin 3-6 gün arasında olduğunu, %56.6’sı menstruasyon öncesi ve sırasında ödem artışı yaşadığını ifade etmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %85.1’i menstrüasyon öncesi ve sırasında fizyolojik veya duygu durum değişikliği yaşadığını belirtmiştir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %29.9’u yemek alışkanlıklarında değişiklik olduğunu belirtmiştir. Araştırmaya katılan öğrenciler menstruasyon öncesi yemek yemeye karşı isteğine bakıldığında %51.6’sı acıktığında kendini yemek yemekten alamadığını, %22.6’sı acıkmasada yemek yemeden kendini alamadığını, %14.9’u gece yatmadan önce kendisini yemek yemeden alamadığını belirtmiştir. Öğrencilerin menstruasyon öncesinde en çok ilgi duyduğu yiyeceklerin çoğunluğunu şekerli besinler (şeker, çikolata, gofret vb.), yüksek karbonhidratlı hamur işleri (kek, pasta vb.) ve fastfood ve atıştırmalık besinler (hamburger, pizza, vb.) oluşturmaktadır (sırasıyla%81.9, %30.8, %29,0). Araştırmaya katılan öğrencilerden normal ve fazla kilolu-obez olanlarda zayıf olanlara göre adet öncesi ve sonrası ödem artışı istatistiksel olarak anlamlı ölçüde daha yüksektir (p<0.05). Sonuç olarak kız öğrencilerin menstrual süreçte fizyolojik ve psikolojik birçok semptom sonrası iştahlarının değiştiği saptanmış ve şeker ve şekerli besinleri tercih ettikleri belirlenmiştir. Karbonhidrat, yağ ve enerji alımı vücudun artmış enerji gereksinimini karşılamak amacıyla menstruasyondan 5-8 gün önce bir miktar artabilir. Bu nedenle karbonhidrata duyulan aşırı istek meyve gibi şeker dışında besleyici ögelerde taşıyan besinlerle karşılanmalıdır. Menstrüal Siklus beslenme durumu ile ilişkilidir ve kızlarda fizyolojik ihtiyaçlarına göre uygun bir beslenme ve yaşam tarzı geliştirilmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Menstrüal Siklus, Beslenme alışkanlığı, BKİ, İştah 


Keywords: