BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Çağla PINARLI, Rabia Melda ERDOĞAN
MİNERALLERİN KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARLA İLİŞKİSİ
 
Kardiyovasküler hastalıklar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde morbidite ve mortalitenin önde gelen nedenleridir .Yüksek kolesterol, hipertansiyon, obezite, diyabet ve metabolik sendrom kardiyovasküler hastalıklar için major risk faktörleridir. Bu risk faktörlerinin büyük çoğunluğu diyet ve yaşam tarzıyla ilişkilidir. Doğada yaygın olarak bulunan inorganik maddeler olan mineraller vücudun büyümesi ve gelişmesi, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması gibi rollere sahiptir. Mineraller, pro-oksidan veya antioksidan fonksiyonlara sahip olabileceğinden kardiyovasküler sağlık üzerine farklı etkiler göstermektedir. Bu noktada yapılan araştırmalarda, bazı minerallerin kardiyovasküler hastalıklar riskini olumlu veya olumsuz yönde etkileyebileceği görülmüştür. Örneğin bu eser elementlerin eksikliği kardiyovasküler disfonksiyona neden olabilir. Literatürde kardiyovasküler sağlıkla en çok ilişkilendirilen mineraller kalsiyum, demir, çinko, bakır ve selenyumdur. Kalsiyum, insan fizyoloji ve patolojisinde oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Buna ek olarak, kemiklerin en temel maddesi kalsiyumdur. Pek çok hücre kalsiyum duyarlı reseptörlere sahiptir. Demir, çinko, bakır ve selenyum gibi geçiş metalleri, hücre metabolizmasında etkilidirler. Serum metal düzeyleri ile kardiyovasküler risk faktörleri ve kardiyovasküler olaylar arasında pozitif bir ilişki olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte diyetle veya takviye olarak bu minerallerin alımının kardiyovasküler sağlığa etkileri konusunda tartışmalar vardır. Mecvut tartışmalar göz önüne alındığında, iyi tasarlanmış araştırmalarla minerallerin kardiyovasküler olaylar ve kardiyovasküler olaylara bağlı ölümle ilişkisi değerlendirilmelidir. Bu derleme, literatürde en çok kardiyovasküler sağlık üzerinde rolü olduğu düşünülen minerallerin kalp-damar hastalıklarındaki rolünü ortaya koymayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyovasküler hastalıklar, Mineraller, Hipertansiyon 


Keywords: