BİLDİRİLER

SÖZEL BİLDİRİLER

Elif KESEN, Kader AKKAYA, Yıldız ERDOĞANOĞLU
1- SAĞLIKLI BİREYLERDE COVID 19 SALGINI SÜRECİNDE FARKLI ÇEVRİMİÇİ NEFES EGZERSİZLERİNİN ALGILINAN STRES DÜZEYİ, UYKU KALİTESİ VE NEFES TUTMA SÜRESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Ahmet ÖZDEMİR, Emine KAPLAN SERİN, TÜRKAN ŞAHİN
2- THE RELATIONSHIP BETWEEN EATING BEHAVIORS AND LEARNED HELPLESSNESS AMONG THE PEOPLE WITH OVERWEIGHT AND AFFECTED BY OBESITY: A CROSS-SECTIONAL STUDY

  Özet  
Ayhan MÜDÜROĞLU, Neşe KARAKAŞ
3- HAVA KİRLILIĞI VE KARDIYOVASKÜLER HASTALIKLAR ÜZERINDEKI ETKISI

  Özet  
Ayşe ÇEVİRME, Gönül GÖKÇAY
4- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN COVID-19 BİLGİ, TUTUM VE SAĞLIK DAVRANIŞLARI İLE ANKSİYETE DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER

  Özet  
Bilge KOÇ, Elvan YILMAZ AKYÜZ
5- İRİSIN HORMONU: KRONIK HASTALIKLAR VE BESLENME ILE İLIŞKISI

  Özet  
Büşra AYHAN, Saniye BİLİCİ
6- 12-18 YAŞ ADÖLESAN FUTBOLCULARIN BESLENME KONUSUNDA BİLGİ VE ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Büşra Sena SAVAŞ, Ecem AKAN
7- YULAF ÜRÜNLERİNİN SÜT TEKNOLOJİSİ ALANINDA KULLANIMI

  Özet  
Büşra YILMAZ, Efsun SOMAY
8- TÜRK YETİŞKİNLERDE DİŞ KAYBI İLE OBEZİTE ARASINDAKİ İLİŞKİ

  Özet  
Çağla PINARLI, Rabia Melda ERDOĞAN
9- MİNERALLERİN KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARLA İLİŞKİSİ

  Özet  
Çağla PINARLI, Rabia Melda ERDOĞAN
10- YUMURTANIN SAĞLIK ÜZERİNE FAYDALARI

  Özet  
Damla Su BAŞ, Kübra DERYA İPEK, Çiğdem YILDIRIM MAVİŞ
11- YEME DAVRANIŞINI ETKİLEYEN PSİKOLOJİK FAKTÖRLER

  Özet  
Ece GÜVEN ,İndrani KALKAN
12- SAĞLIK ÇALIŞANLARININ UYKU KALİTESİ VE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Elif DEMİR, Serap ANDAÇ ÖZTÜRK
13- SÜLFORAFANIN KANSER PREVANSİYONUNDAKİ ROLÜ

  Özet  
Fatma TÜRKMEN, Salih KARASU, Ayşe KARADAĞ
14- MODERN KURUTMA YÖNTEMLERİNIN PRUNUS LAUROCERASUS MEYVESININ KALITE ÖZELLIKLERINE ETKISININ ARAŞTIRILMASI

  Özet  
Gamze BOLAÇ YAVAŞOĞLU, Nilüfer ACAR TEK
15- KADINLARDA METABOLİK SENDROM DURUMUNA GÖRE DİYET KALİTESİ VE DEPRESYON DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Gizem GERDAN, Miraç Barış USTA
16- SOSYAL MEDYA İLE KİLO VERMEK: OBEZİTE TEDAVİSİNDE BİR ARAÇ OLARAK BEĞENİ VE TAKİP

  Özet  
Gizem KÖSE, Elif YILDIRIM, Cansu ZIRTIL, Simge SİPAHİ
17- GESTASYONEL DİYABETTE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİNİN İNSÜLİN KULLANIMINI ÖNLEMEDEKİ ETKİSİ

  Özet  
Gökçe ÇAKMAK KAFADAR, Muhammet Ali ÇAKIR
18- TOPLU BESLENME SİSTEMLERİNDE KULLANILAN KALİTE İYİLEŞTİRME SİSTEMLERİ

  Özet  
Gökçe ÇAKMAK KAFADAR, Muhammet Ali ÇAKIR
19- FİTOKİMYASALLAR VE HAŞLAMA YÖNTEMİNİN ÇEŞİTLİ SEBZELERDEKİ FİTOKİMYASALLARA ETKİSİ

  Özet  
Hayrunisa KOYUN, Mehtap AKKURT, Çiğdem YILDIRIM MAVİŞ, İrem ÖZAY ARANCIOĞLU
20- BESİN DESTEK ÜRÜNLERİ VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
Kübra TOPALOĞLU GÜNAN, Seda ÇAKMAK, Tuğçe BOĞA
21- ÇİĞ BESLENME (RAW FOOD) AKIMI VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

  Özet  
Mehmet Emin ARAYICI, Femin YALÇIN, Yasemin BAŞBINAR, Hülya ELLİDOKUZ
22- KANSERİN ÖNLENMESİNDE NUTRİGENETİK VE NUTRİGENOMİK BAKIŞ AÇISIYLA MİKROBESİNLERİN ROLÜ

  Özet  
Mehtap AKKURT, Hayrunisa KOYUN, Çiğdem YILDIRIM MAVİŞ, İrem ÖZAY ARANCIOĞLU
23- DİYET KALİTE İNDEKSLERİ

  Özet  
Melike GÜNYOL, Tutku Şeyda İŞYAR, İrem ÖZAY ARANCIOĞLU, Çiğdem YILDIRIM MAVİŞ
24- SÜRDÜRÜLEBİLİR BESLENME

  Özet  
Muhammed ATAK, Gülten SALİMULLİN, Feyza Nur ÇAKIR, Kübra ADA
25- İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN TAKİBI YAPILAN COVİD-19 HASTALARININ HASTALIK ÖNCESI VE SONRASI BESLENME DURUMLARININ DEĞERLENDIRILMESI

  Özet  
Muhammed Hanzale TERLEMEZ, İpek EROĞLU KOLAYİŞ
26- OMUZ BÖLGESİNDE GEÇİCİ FİZİKSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERE UYGULANACAK REKREATİF FAALİYETLERİN YAŞAM KALİTELERİNE VE TEDAVİ SÜRECİNE ETKİSİ

  Özet  
Musa ZENGİN
27- GÖĞÜS CERRAHİSİNİN POSTOPERATİF TORAKAL PARAVERTEBRAL BLOK ANALJEZİSİNDE BMI İLE VAS SKORU İLİŞKİSİ

  Özet  
Nafikar BAŞKAN, Aylin SEYLAM KÜŞÜMLER
28- SAĞLIK PERSONELİNİN PROBİYOTİK İÇEREN BESİNLERE KARŞI TUTUMU VE ALGISININ BELİRLENMESİ

  Özet  
Nazan ERENOĞLU SON
29- BESLENME VE DİYETETİK ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN ALGI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  Özet  
Nazan ERENOĞLU SON
30- İF DİYET ÜZERİNE BİR BAKIŞ

  Özet  
Nurefşan KONYALIGİL, Emine KURTBEYOĞLU, Tutku ATUK KAHRAMAN, Salih Levent ÇİNAR, Betül ÇİÇEK
31- PSORİASIS HASTALARININ AKDENIZ DIYETINE UYUMU ILE HASTALIK ŞIDDETI VE VÜCUT KOMPOZISYONU ARASINDAKI İLIŞKININ DEĞERLENDIRILMESI

  Özet  
Nursel ŞAHİN, Nilüfer ACAR TEK
32- HASTANE MALNÜTRİSYONUNUN FARKLI TARAMA ARAÇLARI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Nursel ŞAHİN, Nilüfer ACAR TEK
33- GRAZ MALNÜTRİSYON TARAMA ARACININ BİYOKİMYASAL PARAMETRELERLE İLİŞKİSİ

  Özet  
Rabia Melda ERDOĞAN, Çağla PINARLI
34- AMİGDALİN VE KANSER ÜZERİNE ETKİLERİ

  Özet  
Rabia Melda ERDOĞAN, Çağla PINARLI
35- C VİTAMİNİ VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İLE İLİŞKİSİ

  Özet  
Ramazan BALDEMİR
36- BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ’NDE NÜTRİSYONEL DESTEK TALEP EDİLEN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE NUTRİSYONEL UYGULAMALAR

  Özet  
Serdar COŞKUN
37- OBEZİTE VE KARIN ÖN DUVARI FITIKLARI ARASINDAKI İLIŞKI

  Özet  
Sevil KARAHAN YILMAZ
38- TİP 2 DİYABETLİ BİREYLERDE İNFLAMATUAR MARKIRLARIN (FERRİTİN, CRP, PLR VE NLR) DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Sevim AYTEKİN, Bilge KOÇ
39- ANNE SÜTÜ İÇERİĞİNİN MATERNAL BESLENME İLE İLİŞKİSİ

  Özet  
Sinan DARCAN, Hayri DAYIOĞLU, Cansu ÖZBAYER, Ayhan YILMAZ
40- ÜNİVERSITE ÖĞRENCILERININ UYKU DÜZENINE GÖRE SAĞLIKLI YASAM BIÇIMI ÖLÇEĞI KAPSAMINDA DEĞERLENDIRILMESI

  Özet  
Teslime AKTOLAN, Nilüfer ACAR TEK
41- PEDİATRİK AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ (ALL) TANI, TEDAVİ VE SONRASI SÜREÇLERDE OBEZİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Tuğba KUNDAKCI, Hüsamettin VATANSEV, Oğuzhan TOK, Kamile MARAKOĞLU
42- ASİMETRİK DİMETİLARJİNİN (ADMA) VE BEDEN KİTLE İNDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

  Özet  
Tuğçe BOĞA, Kübra TOPALOĞLU GÜNAN, Seda ÇAKMAK
43- BAHARATLARDA YAPILAN TAĞŞİŞİN TESPİT EDİLMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER

  Özet  
Tutku Şeyda İŞYAR, Melike GÜNYOL, İrem ÖZAY ARANCIOĞLU, Çiğdem YILDIRIM MAVİŞ
44- HEMODİYALİZ UYGULANAN KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HASTALARINDA BESLENME

  Özet  
Yasemin AÇAR, Hilal YILDIRAN
45- ENDOKRİN BOZUCULAR VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

  Özet  
Yasemin AÇAR, M. Sedanur MACİT, Canan Asal ULUS, Gökçe ÜNAL
46- YETİŞKİN BİREYLERDE GIDA OKURYAZARLIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  Özet  
Yonca SEVİM
47- MİKROBİYOTA VE COVİD-19

  Özet  
İrem EKİNCİ, Bilge KOÇ
48- BESİN ÖGELERİNİN KOGNİTİF PERFORMANS ÜZERİNE ETKİSİ

  Özet  
İrem USTA, H.Kübra YILMAZ, Berrak BAŞTÜRK,İrem ÖZAY ARANCIOĞLU
49- WİLSON HASTALIĞI VE BESLENME

  Özet  
Özlem ÖZTÜRK ŞAHİN, Aysel TOPAN, Beyza UÇAR, Yeliz TAŞDELEN, Zeynep AKÖZLÜ
50- 2-18 YAŞ ÇOCUĞA SAHİP ANNELERIN COVID-19 PANDEMISI SÜRECINDE ÇOCUK BESLENMESINE YÖNELIK UYGULAMALARI

  Özet  

POSTER BİLDİRİLER

Nodira ALAKBAROVA, Bengu ÇETINKAYA, Tuba GUCTEKIN, Beste OZBEN SADIC, M. Kursat TIGEN, Saime BATIREL
1- THE RELATIONSHIP BETWEEN PLASMA INCRETIN HORMONE LEVELS AND METABOLIC SYNDROME CRITERIA IN PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE

  Özet  
Zeliha TAÇ, Ece COŞKUN, Çağla ALYAY, Makbule Can KARATAŞ, Ali KANATLI, Kamile DİKYURT, Burcu ÖZKUL
2- ERGENLERDE YEME BOZUKLUĞUNUN SOSYAL, RUHSAL VE FİZİKSEL ETKİLERİ

  Özet