KOMİTE VE KURULLAR

 

 

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Çetin YAMAN

(Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)

 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Çetin YAMAN

Prof. Dr. Erdal ZORBA

Prof. Dr. Eray YURTSEVEN

Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAŞ

Prof. Dr. Gülten HERGÜNER

Prof. Dr. Nevin AKDOLUN BALKAYA

Prof. Dr. Ümran SEVİL

Doç. Dr. Nazan ERENOĞLU SON

Dr. Öğr. Üyesi. Ayça GÜRKAN

Dr. Öğr. Üye. Duygu AKSOY

 

SEKRETERYA

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Doç. Dr. Gökşen ARAS

Dr. Esra TEKCAN

Dr. Seydi YIKMIŞ

Dr. Ayşegül ERTİNMAZ

Arş. Gör. Ercan TİZAR

Arş. Gör. Nurgül ARSLAN