BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tevfik KOÇAK, Nilüfer ACAR TEK
OLEOKANTALIN ANTİİNFLAMATUAR, ANTİMİKROBİYAL, ANTİOKSİDATİF ETKİLERİ VE POTANSİYEL SAĞLIK İLİŞKİSİ
 
Son Akdeniz diyet örüntüsünün en önemli bileşenlerinden biri sızma zeytinyağıdır. Sızma zeytinyağı zeytinin ilk sıkılmasından elde edilmektedir. Oleokantal, güçlü antienflamatuvar aktivitelere sahip bileşimi ile birçok kronik hastalığın patogenezinde rol alan, inflamatuar ve oksidatif bileşenlerin yok edilmesinde umut verici bir ajandır. Oleokantal'ın anti-inflamatuar, antioksidatif, antimikrobiyal, antikanser ve nöroprotektif aktiviteleri bulunmaktadır. Oleokantal zeytinyağının boğazın orofaringeal bölgesinde bıraktığı acı tadından ve keskinlik hissinden sorumludur. Acı tattan deacetoxyligstroside glikozitin dialdehidik formunu sorumludur. Bu acı tat ve keskinlik hissi kalite göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu acı tat ne kadar yoğunsa sızma zeytinyağının anti-inflamatuar, anti-mikrobiyal ve anti-oksidan etkilerinin o kadar güçlü olacağı öne sürülmüştür. Antimikrobiyal bileşikler bazı bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde önemli role sahiptir. Oleokantal, güçlü antienflamatuvar aktivitelere sahip bileşimi ile birçok kronik hastalığın patogenezinde rol alan, inflamatuar ve oksidatif bileşenlerin yok edilmesinde umut verici bir ajandır. Oleokantal zeytin ve zeytinyağı polifenollerinin sadece% 10'unu oluşturmasına rağmen etkili biyolojik aktiviteleri nedeniyle oksidatif strese bağlı birçok metabolik bozukluğun önlenmesinde gelecek vaat etmektedir.Kronik inflamatuar hastalıklar, sağlık hizmetleri sistemleri üzerinde önemli bir sosyo-ekonomik yüktür. Bu nedenle, inflamasyonu önlemek ve tedavi etmek için uygun ve güvenli bileşikler bulma arayışı büyük önem arz etmektedir. Sonuç olarak, oleokantal’ın bir çok kronik hastalığın önlenmesinde veya tedavi edilmesinde potansiyel terapötik etkisi bildirilmektedir. Bu çalışmada sızma zeytinyağının fenolik bileşeni olan oleokantalın oleokantalın antiinflamatuar, antimikrobiyal, antioksidatif etkileri ve potansiyel sağlık ilişkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Akdeniz diyeti, Sızma zeytinyağı, Oleokantal, Antiinflamatuar, Antimikrobiyal, Antioksidatif 


Keywords: