BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nazan ERENOĞLU SON
OBEZİTE VE ANLATISALLIK
 
1980-1990 yılları arasında ortaya çıkan anlatı biliminin kapsamı edebi anlatının çok ötesine geçmiş, genişlemiş disiplinler arası bir nitelik kazanmış ve tıp gibi pek çok alanda uygulanmaya başlamıştır. Anlatılar gerçek insan öyküleridir. Tıp alanında tedavi kanıta dayalı temel yaklaşım sergilemektedir ve hastayı tıbbi olarak tedavi etmeye yöneliktir. Oysa bazen hastanın ihtiyacı olan şey bir ilaçtan çok iyi bir dinleyicidir. Tıpta anlatıları önemsemek, hastalarımızın öykülerine dair yorumlarımıza bilgisel bir temel sağlayabilir ve dolayısıyla, onlara nasıl yanıt vereceğimiz konusunda bizleri aydınlatabilir. Obez hastalar; obezitelerine bağlı birçok sağlık riskleri taşımaktadır. Yanı sıra yapılan çalışmalarda günlük her insanın ihtiyacı bazı şeylerden obez hastaların beden ağırlıklarının fazla olması nedeniyle yararlanamadığı bildirilmektedir. Ayrıca obezlerin toplumun ideal beden normlarına uyamadıklarından dolayı sözel, bakışsal, davranışsal pek çok problem yaşadıkları vurgulanmaktadır. Obez kişilerin tedavi olma gerekliliği ortaya çıktığında veya kendilerinin tedavi olmaya karar vermesi durumunda onlara yardımcı olacak sağlık ekibinin yaklaşımı çok büyük önem arz etmektedir. Sağlık ekibi içinde yer alan hekim, diyetisyen, hemşire, piskolog, spor eğitmenleri tedavi olacak kişiye yaklaşırken tıbbi tedavinin yanında kişinin duygulanımlarını, beklentilerini dinleyerek, hastaların iç seslerine kulak vermelidir. Aksi taktirde kırılganlığa çok müsait olan obez hastaların beklentilerinin tedavi ile örtüşmemesi veya hayal kırıklığı sonucu tedavinin amacına ulaşmasına engel olabileceği gibi bazen tedaviyi reddetmelerine de neden olabilmektedir. Zira hastalar kendilerini dinleyen, anlayan, empati kurabilen, hikayelerine kulak veren tedavi ekibine güven duyacak ve iyi bir iletişimle üst amaca yaklaşım artacaktır. Hastaların içinde bulundukları ruh hallerini, yaşadıklarını, duygu, düşünce ve beklentilerini sözlü veya yazılı ifade etmeleri ve tıbbi uygulamada bulunan kişilerin bunları göz önüne almaları tedavinin etkinliğini artıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Anlatısallık, Obezite, Obezite ve Sosyal Sorunlar 


Keywords: