BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emine KURTBEYOĞLU
MİKROBİYOTANIN ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİ İLE İLİŞKİSİ
 
Çocukluk çağı obezitesi hem yüksek hem de orta gelirli ülkelerde büyük bir beslenme yükü olarak görülmektedir. Çocuklukta aşırı kilo veya obezitenin yüksek prevalansı, yaşamın ilerleyen dönemlerinde diyabet, koroner kalp hastalıkları, solunum hastalıkları, bazı kanser türleri gibi ciddi ve olumsuz uzun vadeli sonuçlara yol açabilir. Fetal programlanma hipotezi, diyabet ve obezitenin yanı sıra kardiyovasküler, gastrointestinal ve karaciğer hastalıkları veya kanserin de dahil olduğu bazı önemli kronik hastalıkların erken gelişim aşamalarında başladığını ve halk sağlığı açısından büyük sonuçlara yol açtığını savunmaktadır. Çocukluk çağı obezitesinin nedenleri arasında dengesiz beslenme alışkanlıkları, sedanter yaşam ve genetik gibi farklı etkileşimleri içeren faktörler sayılabilir. Yapılan çalışmalar aşırı vücut ağırlığını bağırsak mikrobiyotasının belirli bir profiliyle ilişkilendirmiştir. Gebelikte ağırlık kazanımı, perinatal diyet, anne ve/veya çocuğun antibiyotik kullanımı, doğum ve beslenme düzeni gibi fekal mikroorganizma bolluğu ile ilgili farklı faktörlerin, çocukluk çağı obezitesine katkıda bulunduğu görülmektedir. Bazı araştırmalar fekal mikrobiyomun spesifik profillerini çocukluk çağı obezitesinin başlangıcıyla ilişkilendirmiştir. Bu çalışmalarda, normal kilolu çocuklar ile aşırı kilolu veya obez çocukların mikrobiyomunda farklılıklar bulunmuştur. Bağırsak mikrobiyotası, besin alımına ve tüm sindirim sürecine katkıda bulunan bakteriler, virüsler ve tek hücreli ökaryotlar dahil olmak üzere gastrointestinal sistemde yaşayan mikroorganizmaların tamamını kapsar. Fekal mikrobiyota; genel enerji dengesini etkileyerek yağlanmayı, ağırlık kazanımını ve obezitenin gelişimini etkileyebilir. Mikrobiyotayı düzenleyen ve bütirat sağlayan bazı probiyotikler çocukluk çağı obezitesinde anahtar rol oynayabilir. Ancak tam mekanizmanın aydınlatılabilmesi için yapılacak yeni klinik çalışmalara ihtiyaç vardır. ORCID NO: 0000-0003-0980-4868

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı obezitesi, Fetal programlanma, Mikrobiyota 


Keywords: