BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kamil DAĞCILAR, Fatma Hülyam EREN, Sılay DAL
KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU'NA KAYITLI ORTA VE YAN HAKEMLERİN VÜCUT KOMPOZİSYONU VE SEGMENTAL ANALİZLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 
Amaç: Vücut kompozisyonu birçok spor dalında performansı etkileyen başlıca etmenler arasında yer almaktadır. Ayrıca futbol hakemleri bulundukları klasmanlarına göre farklılıklar gösterebilmektedir. Bu çalışmanın amacı Kıbrıs Türk Futbol Federasyonuna (KTFF) bağlı orta ve yan hakemlerin yaş, boy, kilo, bel çevresi (BÇ), beden kütle indeksi (BKİ), vücut yağ yüzdesi (VY%) ve segmental (sağ bacak yağ % (SBY%), sağ kol yağ % (SKY%) ve gövde yağ % (GY%) özelliklerini değerlendirmektir. Method: Boy uzunluğu ve bel çevresi mezura ile, vücut kompozisyonu ise Tanita BC 418-MA cihazı ile ölçülmüştür. Veri toplama 2015-2016 sezonu eylül ayında yapılmıştır. Araştırmaya 27 yan hakem ve 19 orta hakem olmak üzere toplam 46 erkek hakem katılmıştır. Bulgular: İki farklı grupta incelenen hakemlerin sırasıyla ortalama yaş, kilo, boy, BÇ, BKİ, SBY, SKY, GY ölçümleri şu şekildedir; Orta hakemler: 34.6±6,2 yıl, 75,8±7,1 kg, 175,8±7,9 cm, 82,5±5,8 cm, 24,5±2,1 kg/m² ve 12,9±4%, 15±3,3%, 15,4±2,7% ve 18±5,7%.Yan hakemler: 33,7±7,1 yıl, 82,8±13,2 kg, 179,2±8,7 cm, 88,1±9,6 cm, 25,7±3,4 kg/m² ve 15,0±6,2%, 16±4,6%, 16,4±4,3% ve 18,7±6,3%. Sonuç: Yan hakemlerin kilo, BÇ, VY%, SBY% ve SKY%’si ölçümleri orta hakemlere kıyasla daha yüksek bulunmuş fakat iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık (p<0.05) gözlenememiştir. Orta hakemlerin Kilo, VY%, SBY% ve SKY% değerlerinin yan hakemlere kıyasla daha düşük olması maç esnasında daha fazla mesafe kat ettiğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Hakemlerin vücut kompozisyonunun belirli aralıklarla ölçülüp değerlendirilmesi hakemlerin performanslarını geliştirmek için avantaj sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Futbol, Hakem, Vücut Analizi, Antropometri, Segmental Analiz 


Keywords: