BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aysu KÖMÜRCÜ, Didem ÖNAY DERİN
İNTESTİNAL MİKROBİYOTA VE OBEZİTE
 
İnsan vücudunda birçok sistemde bulunan mikrobiyota; en çok gastrointestinal sistemde bulunmaktadır. Çok sayıda ve çeşitte mikroorganizmanın bulunduğu bağırsak mikrobiyotanın %90’dan da fazlasını Bacteroidetes ve Firmicutes oluşturmaktadır. Doğum sonrasında çok kısa zamanda şekillenen intestinal mikrobiyota; doğum şekline, doğum sonrasındaki beslenme tipine, genetik etkenlere, yaşam tarzına, antibiyotik kullanımına, probiyotik takviyesi kullanımına ve yaşamın ilerleyen süreçlerindeki beslenme tarzına, takviye kullanımına, hormonel dengesizliklere, cinsiyete ve yaşa göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle intestinal mikrobiyota kişiye özeldir. İntestinal mikrobiyotayı etkileyen etmenden olan beslenme; İnsan mikrobiyal topluluğunun değişiminde veya düzenlenmesinde etkili olmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda basit şekerlerin ve doymuş yağların fazla alınması durumunda vücutta yağlanmanın olduğu; protein ve lif alımının ise tokluk ve enerji metabolizması ile ilgili süreçleri olumlu etkilediği bulunmuştur. Beslenmenin haricinde Probiyotik kullanımın İntestinal Mikrobiyotada etkili olabildiği de bulunmuştur. Fekal Mikrobiyota Transplantasyonun obezite ve diğer hastalıklar üzerinde etkileri bulunmaktadır. Fekal Mikrobiyota Transplantasyonu sağlıklı bireyden alınan gaitanın çeşitli işlemlerden geçirilerek ve çeşitli yollarla hastaya intestinal lümenden uygulamasıdır. İntestinal Mikrobiyota’nın etkilediği hastalıklardan biri olan Obezite, iç organların çevresindeki yağlanma ve yağ kütlesinin artması ile karakterize edilen bir hastalıktır. İntestinal mikrobiyota ve obezite arasında bir ilişki bulunmaktadır. Bu ilişki Bacteroidetes sayısı ve Firmicutes sayısından gelmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda obez hayvan ve insanlarda Bacteroidetes sayısının azalırken, Firmicutes sayısının arttığı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Obezite, İntestinal Mikrobiyota, Fekal Mikrobiyota Transplantasyonu 


Keywords: