BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Kadriye Gamze ZENGİN, Seval Sevgi KIRDAR
GIDA ENDÜSTRİSİNDE ÜÇ BOYUTLU (3D) YAZICI TEKNOLOJİSİ
 
Gıda endüstrisinde 3D gıda baskısı, ilgi çekici ve kendine özgü özelliklere sahiptir. Özel amaca göre gıda üretiminde şekil, boyut, doku ve lezzet açısından istenilen özellikleri sağlayabilen ve yeni gıda tasarımını mümkün kılan bir teknoloji olarak ortaya çıkmıştır. 3D gıda baskı teknolojisinin gıda ürünlerinin üretiminde kullanılmasının iki ana sebebi vardır. Bunlardan ilki gıdanın besin değerini zenginleştirerek fonksiyonel gıda elde etmek ve geleneksel gıda işleme aşamalarından kaynaklı besin kayıplarını ortadan kaldırmaktır. İkinci olarak ise gıda malzemelerinin büyük ve küçük yapısal düzeylerde kontrollü üretimiyle birlikte geleneksel gıda ürünlerinin görünümünü ve kendine has yapısını iyileştirerek gıdayı daha albenili hale getirmektir. Bu baskı teknolojisi aşamalı üretime sahiptir. Öncelikle baskıya alınacak materyalin baskıya uygun olup olmadığı incelenmeli ve formülasyonu oluşturulmalıdır. Eğer uygun değilse bir takım işlemlerle baskıya uygun hale getirilmelidir. Ardından bilgisayar yazılımı kullanılarak kolay bir şekilde baskıyı başlatılabilmektedir. Baskı işlemi sonucu gıdanın formülüne göre ısıtma, soğutma, dondurma, fırınlama, kızartma gibi uygulamalar uygulanabilmektedir. 3D gıda yazıcıları, farklı ihtiyaçlara hizmet veren, bir kısım evlerde kullanıma uygun; bir kısmı ise endüstriyel üretimde yüksek verimlilik ve otomasyonu mümkün kılan gelişmiş ve çok yönlü kullanımı bulunmaktadır. Bu baskı teknolojisi israfı ve işçilik maliyetini en aza indirmek ayrıca enerji tasarrufu sağlayarak üretim hattına uyarlanabilir özelliktedir. Bu özelliklerinin yanı sıra yaşlılara, çocuklara, sporculara ve sağlık sorunlarından dolayı diyetleri kısıtlanan bireylere içerik özelliklerine etki edilebilmesi ve gerektiğinde içeriğin ayarlanabilmesi ile bu bireylere uygun beslenme olanağı sunmaktadır. Kısacası günümüz tüketicilerinin ihtiyaçlarını karşılamada geleneksel yöntemlere kıyasla daha üstün kalitede ve ürünler sunabildiği için 3D yazıcı teknolojisi gıda endüstrisinde umut verici bir geleceği oluğu gerçektir. ORCID NO: 0000-0003-3657-6207

Anahtar Kelimeler: Yeni teknikler, gıda endüstrisi, 3D yazıcı, 3D gıda yazıcıları 


Keywords: