BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Havva AKPINAR
BİR YEME BOZUKLUĞU HASTALIĞI: BULİMİA NERVOZA
 
Yeme bozuklukları, yeme davranışının bozulması, vücudun biçim ve ağırlığının zihinsel olarak aşırı değerlendirilmesi ile belirgin olarak ortaya çıkan ruhsal bir hastalık grubudur. Bulimia Nervoza, kişilerde beden ağırlığını kontrol etmeyi amaçlayan davranışların görüldüğü yeme bozukluğu hastalığıdır, şişman olma korkusu davranış bozukluklarının temelinde yatmaktadır, sorun kontrol edilemeyen aşırı yemek yeme nöbetlerinin olmasıdır. Bulimia Nervozada denetimi yitirmiş olma duygusunun eşlik ettiği, yineleyen, büyük miktarlarda yeme atakları, yemek yemeği durduramayacağı korkusu, kontrolsüz/kompülsif ve hızlı besin tüketimi, bu atak sonrası alınan kaloriden kurtulmak için yapılan uygunsuz telafi edici davranışlar vardır. Bu davranışlar, uzun süre aç kalma, aşırı egzersiz yapma ve çıkartma davranışları (kusma, diüretik/laksatif kullanma) şeklinde olmaktadır. Tıkanırcasına yeme nöbetleri gizli meydana gelir, bu yeme döneminde kişi mutludur, nöbet sonrasında büyük pişmanlık/suçluluk duymakta, sonra depresif duygulanım, kendini eleştirme görülmektedir. Bu kontrolsüz yeme nöbetini uzun süre aç kalma, aşırı egzersiz yapma ve çıkartma davranışları (kusma, diüretik/laksatif kullanma, vb.) takip etmektedir. Bulimia Nervoza boğazda ağrı, diş çürüğü, reflü, konstipasyon, özofajial kanama, elektrolit/hormonal düzensizlikler, tip 1 diyabet, hormonal gibi fizyolojik rahatsızlıklara da sebep olmaktadır. Bu hastalıkta, yanlış isimlendirme, yeteri kadar bilinmeme, zor bir hastalık olma, uzun hastalık dönemi, tedaviye tam cevap vermeme gibi sebepler tedaviyi zorlaştırmaktadır. Hastanın tedaviye dâhil edildiği, psikiyatrist, psikiyatri hemşiresi, psikolog, diyetisyen gibi birçok meslek grubunun yer aldığı multidisipliner bir tedavi yaklaşımı tedavide çok büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Beslenme ve yeme bozuklukları, Bulimia nervoza, Psikiyatrik tanı 


Keywords: