BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Merve ÖZ, Ayşe Demet KARAMAN
ANNENİN BESLENMESİ İLE DOĞUM SONRASI DEPRESYON ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DERLENMESİ
 
Amaç: Doğum sonrası depresyon (DSD), psikososyal ve biyolojik faktörlerin risk oluşturduğu ve annelerin %15’ini etkileyen bir problemdir. Beslenme ve ruhsal durum arasındaki bağlantı ise; folik asit, B12, kalsiyum, demir, selenyum, çinko ve çoklu doymamış yağ asitleri (PUFAs) üzerinden anlatılmaktadır. Ruhsal durum üzerine bazı vitaminlerin (özellikle B vitamini ve C, D, E vitaminleri), minerallerin (kalsiyum, krom, demir, magnezyum, çinko ve selenyum) ve vitamin benzeri yapıların (kolin) faydalı etkisi bulunmuştur. Besin maddelerinin sinirsel ve endokrin yollarındaki rolü çalışılarak, bu besin maddelerinin eksikliklerinin depresyonun fizyopatolojisine nasıl katkı sağlayabileceği makalede incelenmiştir. Bu derlemenin amacı, annenin beslenmesi ile doğum sonrası depresyon arasındaki ilişkiyi incelemektir. Abstract: Aim Postpartum depression (DSD), psychosocial and biological factors are risk factors. DSD is a problem affecting 15% of mothers. The link between nutrition and mental state; folic acid, B12, Calcium, iron, selenium, zinc and polyundersaturated fatty acids (PUFAs) are described over. Some vitamins (especially B,C,D,E) and minerals (Ca, crom, iron, Mg, zinc, selenium) and vitamin-like structures (chaline) have been faund to be benefical. The role of nutrients in the neural and endocrine pothways, how these components can contribute to the patophysiology of depression are examined. In this artice the relationship between mothers feeding, breastfeeding of the baby, attachement ,mode of delivery and postportum depression are examined.

Anahtar Kelimeler: Annenin Beslenmesi, Beslenme, Doğum Sonrası Depresyon 


Keywords: