SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Hacer ALATA, Nurgl ARSLAN
 


Keywords:YALILARDA BESLENME DURUMU VE ANTROPOMETRK LMLERN DEERLENDRLMES: KESTSEL ALIMA
 
Bu alma yal bireylerin beslenme durumlarn taramak ve antropometrik lmlerini incelemek amacyla yaplmtr. alma, Malatya Turgut zal niversitesi Eitim ve Aratrma Hastanesi geriatri ve dahiliye polikliniklerine bavuran 65 ya ve zeri 80 yal (42 erkek, %52,50, 38 kadn, %47,50) birey zerinde yrtlmtr. Bireylere uygulanan ankette demografik bilgiler, beslenme alkanlklar/besin tketim skl, Mini Beslenme taramas (MNA) ve antropometrik lmler yer almaktadr. Bireylerin ya ortalamas 79.1311.22 idi. Bireylerde grlen kronik hastalklar taranmtr. Hipertansiyon (%38.21 erkek, %66.72 kadn) ve diyabet (%41.23 erkek, %49.21 kadn) zellikle kadnlarda en sk grlen hastalklar olarak bulunmutur. Beden Ktle ndeksi (BK) snflandrmasnda erkeklerin% 34,21'inin ar kilolu, kadnlarn% 49,5'inin obez olduu bulundu. Yal bireylerin cinsiyete gre VK deerleri arasnda istatistiksel olarak anlaml fark bulunmutur (p=0.025; p<0.01). Bireylerin kas gcn belirlemek amacyla kol kas gc lmleri yaplmtr. Kadnlarda ortalama kol kas kuvveti lm 5.2113, erkeklerde ise 9.223.21 idi. MNA skoruna gre kadnlarn %52.12'sinin ve erkeklerin %44.23'nn normal (12-14 puan) beslenme durumuna sahip olduu, erkeklerin%32.71'sinin ve kadnlarn %74.33'nn yetersiz beslenme riski altnda olduu (8-11 puan) belirlenmitir. Cinsiyete gre beslenme durumu arasnda fark yoktu (p=2.341; p>0.05). Bu alma sonucunda yallarn beslenme durumlar ve antropometrik lmleri asndan baz problemlerin olduu belirlenmitir. Yal bireylerin zellikle beslenme asndan taranmas nerilmektedir. Erken dnemde beslenme yetersizlii tans iin yallarn hastane, huzurevi veya evde yaam biimlerine uygun olarak malnutrisyon tarama aralar kulanlmal, antropometrik lmleri belirli aralklarla llmeli dzenli olarak yallar izlenmelidir. (ORCID ID: 0000-0002-6441-0362, 0000-0002-7618-0859)

Anahtar Kelimeler: Yal, Beslenme, Malntrisyon, Mini Ntrisyonel Tarama