COMMITTEE AND BOARDS

CONGRESS CHAIRMAN

Prof. Dr. Çetin YAMAN

(Marmara University - Faculty of Sport Sciences)

 

CONGRESS CO-CHAIR

Prof. Dr. Gülten HERGÜNER

(Sakarya University of Applied Sciences - Faculty of Sport Sciences)

 

CHAIRMAN OF THE ORGANIZING BOARD

Prof. Dr. Hayrettin GÜMÜDA 

(Bozok University of Applied Sciences -  Faculty of Sport Sciences)

 

ORGANIZATION BOARD

Prof. Dr. Çetin YAMAN

Prof. Dr. Eray YURTSEVEN

Prof. Dr. Erdal ZORBA

Prof. Dr. Fatih ÇATIKKA

Prof. Dr. Gülten HERGÜNER

Prof. Dr. Nevin AKDOLUN BALKAYA

Prof. Dr. Ümran SEVL

Doç. Dr. Ali Serdar YÜCEL

Assoc. Prof. Duyg AKSOY

Assist. Prof. Ayça GÜRKAN

 

SCIENTIFIC SECRETARIAT

Assoc. Prof. Göken ARAS

Assoc. Prof. Seydi YIKMI

Assist. Prof. Nurgül ARSLAN

Dr. Esra TEKCAN

Dr. Ayegül ERTNMAZ

  

LAW CONSULTANTS

Att. Fevzi PAPAKÇI

Att. Gökhan MACT

Att. brahim DURSUN

Att. Mehmet AYDIN

Att. Nazmi ARF

Att. Onur BAYKAN

Att. Rozerin Seda KP

Att. Saltuk Bura SON

Att. Yusuf ÇFC