SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Gke GNSEL YILDIRIM
 


Keywords:DYETLE POTASYUM ALIMININ METABOLK SENDROM BLEENLER ZERNDE ETKS VAR MIDIR?
 
Metabolik sendrom (MetS), inslin direnciyle balayan abdominal obezite, glukoz intolerans veya diabetes mellitus, dislipidemi, hipertansiyon ve koroner arter hastal gibi sistemik bozukluklarn birbirine eklendii lmcl bir endokrinopatidir (1). MetS, Trk toplumunda zellikle 30 ya ve zeri bireyler arasnda olduka yaygn olup, 5.3 milyonu kadn olmak zere yaklak 9.2 milyon yetikinde grlmektedir (2). Son yllarda, diyetle potasyum alm ve MetS arasndaki ilikinin aratrld birok alma mevcuttur. Yaplan almalarda genellikle besin tketim kaytlarndan elde edilen diyetle potasyum alm miktar, serum potasyum dzeyi ve riner Na/K dzeylerinin MetS ile ilikileri incelenmi, yeterli potasyum almnn MetSa kar koruyucu olabilecei vurgulanmtr (3). Potasyum, vaskler Na/K-ATPaz etkinliinde art ve buna bal olarak vazodilatr etki yaparak, renal vaskler dirente azalmay ve glomerler filtrasyon hznda art salayarak kan basncn drc etki gstermektedir (4). Diyetle potasyum almnn artrld almalarda, MetS bileenlerinde grlen iyileme saptanmtr. Sebze ve meyve tketiminin dolaysyla da potasyum almnn yksek olduu DASH diyetinin kadn ve erkeklerde MetS riskini drebilecei sonucuna varlmtr (5). Diyetle potasyum almnn artmas ile inslin direncinde, glisemik yantta, lipit profilinde, vaskler ve endotelyal fonksiyondaki olumlu gelimeden kaynakl kan basnc ve hipertansiyonda, abdominal obezite ve obezitede iyileme grlmtr. Bu veriler dorultusunda, MetSnin tbbi beslenme tedavisinde diyetin potasyum ieriinin arttrlmas amacyla zellikle sebze ve meyve tketiminin artrlmas hedeflenmektedir. Metabolik sendromda potasyumun etki mekanizmas tam olarak aydnlatlm deildir. Bu almada, potasyum mineralinin gnmzde halk sal problemi haline gelen MetS zerindeki etkisi derlenmitir. (ORCID ID: 0000-0003-1274-0391)

Anahtar Kelimeler: Metabolik sendrom, Potasyum alm, Potasyumdan zengin tbbi beslenme tedavisi