SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Rukiye ARSLAN, Derya YANIK
 


Keywords:TÜRKİYE’DE GENÇ BİREYLERİN MEYVE-SEBZE TÜKETME SIKLIĞI VE BEDEN KİTLE İNDEKSLERİNE AİT İSTATİSTİKLERE GENEL BAKIŞ
 
İnsan sağlığı açısından büyük bir risk faktörü olan obezite, gençler arasında da sık karşılaşılan bir sorundur. Bu çalışmada, TÜİK’in internet sitesinde yer alan “İstatistiklerle Gençlik, 2020” başlığı altında 15-24 yaş arasındaki gençlere ait meyve-sebze tüketimi ve beden kitle indeksleri ile ilgili verilen istatiksel veriler doküman analizi tekniği kullanılarak incelenmiştir. Yıllara göre 15-24 yaş aralığındaki gençlerin meyve tüketme sıklığına dair oranlarına bakıldığında; 2016 ve 2019 yıllarının her ikisinde de günde bir kere ya da daha fazla meyve tüketme sıklığının kadınlarda erkeklerden daha fazla olduğu ancak genel olarak erkeklerin kadınlara göre meyve tüketme sıklığının daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Her iki yılda da günde bir kere ya da daha fazla sebze ya da salata tüketme sıklığının kadınlarda erkeklerden daha fazla olduğu ve genel olarak erkeklerde ve kadınlarda sebze ya da salata tüketme sıklığının birbirine yakın olduğu belirlenmiştir. Yine kadın ve erkeklerin yıllara göre obezlik oranlarına bakıldığında erkeklerin 2016 yılında %3,5’inin ve 2019 yılında ise %4,8’inin obez olduğu; kadınların 2016 yılında %4,1’inin ve 2019 yılında ise %4,5’inin obez olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak genç kadınların erkeklere oranla meyve tüketme sıklıklarının 2016 yılında daha az olduğu ve 2019 yılında bu oranın arttığı, sebze ya da salata tüketme sıklıklarının ise 2016 yılında daha fazla olduğu ve 2019 yılında bu oranın azaldığı belirlenmiştir. Ayrıca 15-24 yaş aralığındaki gençlerin vücut kitle indeksleri incelendiğinde 2016 yılında kadınların, 2019 yılında ise erkeklerin obezite oranının yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda; gençlerin meyve ve sebze tüketme sıklığının artırılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Farklı Yaş Grupları, Meyve-Sebze Tüketimi, Beden Kitle İndeksi.