SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Rumeysa KONU, Muhammet Turabi YERLİ
 


Keywords:BİR FUTBOL KULÜBÜNDEKİ KADIN FUTBOLCULARDA KARBONHİDRAT ALIMININ ENGELLEYİCİLERİ VE KOLAYLAŞTIRICILARI: NİTEL BİR ÇALIŞMA
 
Sporcuların beslenmesinde enerji dengesinin sağlanması, performans ve sağlık açısından, özellikle de kadın sporcular için büyük önem taşımaktadır. Popüler bir spor olan futbolda, futbolcuların enerji (dolayısıyla karbonhidrat) ihtiyaçlarının arttığı buna karşın genellikle enerji alımlarının ihtiyacı karşılar düzeyde olmadığı bilinmektedir. Bu araştırma, kadın futbolcuların karbonhidrat alımlarının engelleyicilerini ve kolaylaştırıcılarını ortaya çıkartmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma, Türkiye’de kadın futbolu alanının en üst lig kategorisinde yer alan Kadınlar Süper Ligi’ndeki bir futbol kulübünün 18 ile 30 yaş arası, 17 oyuncusu ile yapılmıştır. Araştırma nitel olarak tasarlanmıştır. Araştırma için veriler, odak grup görüşmeleri neticesinde elde edilmiştir. Yüz yüze yapılan görüşmelerde verilerin toplanabilmesi için araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış sorular ve sosyodemografik bilgilerin yer aldığı form kullanılmıştır. Verilerin analizinde tematik analiz yöntemi seçilmiş ve NVivo 11 Plus nitel araştırma veri programı kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda; kadın futbolcuların karbonhidrat alımına ilişkin tutumları/yaklaşımları ve bedenleri hakkında neler düşündükleri öğrenilmiştir. Katılımcıların karbonhidrat alımlarının engelleyicileri ve kolaylaştırıcıları ortaya çıkartılmış, karbonhidrat alımlarını kolaylaştırıcı öneriler geliştirmeye yarayacak ipuçları elde edilmiştir. Katılımcıların birçoğunun kilo konusunda kaygılı oldukları, beden memnuniyetsizliği yaşadıkları ve bu faktörlerin, onların beslenme yaklaşımlarını belirlemede etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Katılımcıların beden algılarının karbonhidrat alımına ilişkin tutumlarını etkilediği görülmüştür. Bu durum, kadın futbolcuların karbonhidrat kaynaklarını daha az tüketmelerine ve böylelikle yetersiz enerji almalarına sebebiyet verebilmekte, onları performans ve sağlık açısından olumsuz etkileyebilmektedir. (Bu çalışma İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yapılan yüksek lisans programı kapsamında hazırlanmıştır.)

Anahtar Kelimeler: Sporcu Beslenmesi, Karbonhidrat, Futbol, Kadın Futbolcu, Beden Algısı