BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sevim AYTEKİN, Bilge KOÇ
ANNE SÜTÜ İÇERİĞİNİN MATERNAL BESLENME İLE İLİŞKİSİ
 
Anne sütü, her yeni doğan bebek için eşsiz bir besindir. Anne sütü ile beslenen bebeklerin fiziksel, ruhsal ve zihinsel olarak büyüme ve gelişmelerinin optimal olarak sağlandığı bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni doğan her bebeğin ilk 6 ay sadece anne sütüyle beslenmesini ve 2 yıl boyunca da ek besinlere ilave olarak anne sütü alımına devam edilmesini önermektedir. Anne sütünde, diğer sütlerden farklı çeşitli nükleotidler saptanmıştır. Bu nükleotidlerin protein sentezinde rol aldığı ve büyümeyi desteklediği tahmin edilmektedir. Diğer memelilerin sütlerinde olmayıp, anne sütünde bulunan omega-3 yağ asitleri, (eikozapentaenoik asit (EPA) ve dokosaheksaenoik asit (DHA)) beyin ve retina gelişiminde rol oynar. Anne sütünün bileşimi günün farklı zamanlarında ve laktasyon süresince değişiklik gösterebilmektedir. Genetik, çevresel faktörler ve annenin beslenme durumu da sütün bileşimini etkilemektedir. Maternal diyetin anne sütünün besinsel kompozisyonunu etkilediği yaygın olarak bildirilmektedir. Örneğin; maternal balık tüketimi ile anne sütündeki dokosaheksaenoik asit miktarları arasında pozitif bir korelasyon olduğu bildirilmiştir. Maternal dönemde C vitamini takviyesinin anne sütünün C vitamini düzeylerini arttırdığı gözlemlenmiştir. Anne sütünün yağ asitleri, bazı vitamin ve mineral içeriklerinin aksine, yapılan çalışmalarda maternal protein alımının anne sütünün protein içeriğine bir etkisi olmadığı da gösterilmiştir. Bu derleme çalışmasında maternal diyetin besin ve besin ögesi içeriği ile anne sütünün makro ve mikro besin ögeleri içeriği arasındaki ilişkiyi saptamak amacıyla yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anne sütü, Maternal diyet, Beslenme 


Keywords: