BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Rabia Melda ERDOĞAN, Çağla PINARLI
AMİGDALİN VE KANSER ÜZERİNE ETKİLERİ
 
Vitamin B17 olarak da adlandırılan amigdalin 1830’lu yıllarda keşfedilen siyanojenik bir glikozittir. Amigdalinin piyasadaki yarı sentetik formu ise Laetrile olarak isimlendirilmektedir. Başlıca Rosaceae bitkisinde bulunan amigdalinin en önemli kaynağı kayısı çekirdeğidir. Amigdalin vücutta zehirli etkilere sahiptir ve ölümlere yol açabilmektedir. Çoğu ülkede kullanımı yasaklanan amigdalin, hala bazı ülkelerde tamamlayıcı alternatif tıp noktasında çeşitli hastalıkları tedavi etmede kullanılmaktadır. Amigdalin yıllardır astım, öksürük, bulantı, cüzzam ve lökoderma gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Bununla birlikte, son yıllarda amigdalinin kanser üzerine etkileri merak konusu olmuştur. Amigdalin hücre döngüsü üzerine olan etkileri, apoptozu indüklemesi, kanserli hücre proliferasyonunu azaltması ve vücut bağışıklığını arttırması sebebiyle antitümör bir bileşik olarak bilinmektedir. Amigdalinin çeşitli kanserler üzerine birçok etkiye sahip olduğu yapılan araştırmalarca bildirilmiştir. Prostat, meme, mesane, kolon, rahim ağzı, lösemi gibi bazı kanser türleri üzerinde amigdalinin yararlı etkileri bulunmaktadır. Yapılan çalışmalara bakıldığında amigdalin, insan prostat kanseri hücrelerinde apoptozu indüklemiştir, insan meme kanseri hücrelerinin büyümesini azaltmıştır, mesane kanseri ve lösemi hücrelerinin proliferasyonunu engellemiştir, insan kolon kanseri hücrelerinde hücre döngüsü ile ilgili genlerin ekspresyonunu azaltmıştır, rahim ağzı kanseri hücrelerinin apoptozunu indüklemiş ve proliferasyonu inhibe etmiştir. Amigdalinin çeşitli kanserler üzerine önemli ve faydalı etkilere sahip olabileceği yapılan çalışmalarda belirtilmiştir. Ancak konu ile ilgili daha kapsamlı ve farklı kanser türlerini de içeren, güncel çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Amigdalin, Vitamin B17, Kanser 


Keywords: