BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Naci ÇELİK
“REAL DEFINITION” LIPOSUCTİON AMELİYATININ KİLO KONTROLÜ VE BİREYİN SPORTİF AKTİVİTELERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 
Giriş: Liposuction ameliyatı bir kilo verme yöntemi olmayıp vücut kontur bozukluğunu düzeltmek için yapılan bir işlemdir. Liposuction için başvuran hastalara bu ameliyat ile elde edecekleri sonucun kalıcı olmayabileceği, hastaların bu işlem sonrası diyet, spor ve günlük yaşantılarını dikkatli bir şekilde düzenlemeleri gerektiği anlatılmalıdır. Ancak buna rağmen klasik liposuction sonrası pek çok hastanın, yukarıda anlatılanlara uymayarak vücut şekillerini bozduğu gözlenmektedir Materyal ve Metot: Liposuction yaptırmak istemiyle 2017 yılında başvuran 7 kadın (24-37 yaş) ve 7 erkek hasta (23-51 yaş) liposuction işleminden sonra 3 aylık periyotlarla takip edilmiş ve fotoğraflanıp, ölçümleri alınmıştır. Hastaların tamamında klasik liposuction yerine ultrasonik cihaz yardımıyla "real definition" olarak bilinen bir liposuction yöntemi yapılarak özellikle erkek hastalarda kasların belirgin hale getirilmesi sağlanırken, kadın hastalarda da sportif bir vücut oluşturmak amaçlanmıştır. Klasik liposuction yöntemine göre daha agresif bir yöntem olan bu yöntem sonrası hastaların normal yaşantılarına dönmesi 1-3 haftayı almıştır. Hastalar ortalama olarak 3. haftadan itibaren kaslı görünümlerini aynada görmeye başlamışlardır. Bulgular: Daha önceden hiç spor yapmadığını ifade eden 3 erkek hastanın tamamı ve 4 kadın hastadan 3'ü haftada en az 2 gün olmak üzere spora başladıklarını ifade etmişlerdir. Daha önceden spor yapan hastaların tamamında, haftalık ortalama spor yaptıkları süre artmıştır. Kilo değerlendirmesi, hastaların ameliyattan 15 gün sonraki kiloları baz alınarak yapılmış ve iki yıl içinde kadın hastalarda değişim ortalama -4.5-+0.5kg arasında erkeklerde ise -1.5-+2.7 kg olmuştur. Sonuç: Hastalar sadece 2,5 yıl takip edilmiş olsa da bu çalışmanın erken dönem sonuçlarına göre "real definition" liposuction uygun hastalarda kilo korumada psikolojik bir destek sağlayabilir ve hastaların sportif aktivitelerini arttırmaktadır

Anahtar Kelimeler: Liposuction, Real definition, Obezite, Plastik cerrahi 


Keywords: