SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Mecde ELEN, Nezire NCE
 


Keywords:NVERSTE RENCLERNDE KRONOTP LE BESLENME DURUMU VE ALIK KAN EKER ARASINDAK LKNN DEERLENDRLMES
 
Bu alma, 19-25 ya aralnda, Kuzey Kbrs Trk Cumhuriyeti Mausa blgesinde yaayan niversite rencisi kadnlarn kronotipinin, beslenme durumu ve alk kan ekeri zerine olas etkisini incelemek amacyla yaplmtr. alma Ocak-Austos 2022 tarihleri arasnda 19-25 ya aralnda, sedanter, sigara kullanmayan 92 kadn birey ile yrtlmtr. Aratrmaya katlan bireylere yz yze grme yntemi uygulanarak anket formu doldurulmutur. Uygulanan ankette, bireylerin genel bilgileri alnm, gnlk besin tketim kayd ile beslenme durumu sorgulanmtr. Sirkadiyen zamanlamasn belirlemek iin Sabahl-Akamcl Anketi (MEQ) lei kullanlmtr. MEQ puanlarna gre bireyler; sabah/sabahla yakn tip (n=46) ve akamcl/akamcla yakn tip (n=46) olmak zere iki homojen gruba ayrlmtr. Akamcl/akamcla yakn tip rencilerin protein (g), protein yzdesi, ya yzdesi, lif (znebilen-znmeyen) alm miktarlar istatistiksel olarak anlaml dzeyde dk, karbonhidrat yzdesi ve kolesterol (mg) alm miktarlar ise anlaml dzeyde yksek bulunmutur (p<0,05). Sabahl/sabahla yakn rencilerin A vitamini, K vitamini, karoten, Tiamin, Riboflavin, B6 vitamini, B12 vitamini, C vitamini, folat, kalsiyum, demir, magnezyum ve potasyum alm miktarlar anlaml dzeyde daha yksek olduu belirlenmitir. Akamcl/ akamcla yakn rencilerin Alk Kan ekeri deerleri sabahl/sabahla yakn rencilere gre anlaml dzeyde yksek olduu bulunmutur. Kronotip ile beslenme durumu ilikili bulunmutur. Bu almada farkl kronotipteki niversite rencilerinin besin tketimleri, enerji, makro ve mikro besin geleri almlar ve alk kan ekeri lmleri arasnda belirgin farkllklar saptanmtr.

Anahtar Kelimeler: Kronotip, Beslenme Durumu, Alk Kan ekeri