SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Hakan TOU
 


Keywords:SON DNEM BBREK YETMEZLNDE BAIRSAK MKROBYOTASI VE PROBYOTK ETKS
 
Son dnem bbrek yetmezlii (SDBY) beraberinde diyabet, hipertansiyon, kardiyovaskler hastalklar gibi birok tan ile elik eden bir hastalktr. Hzla ilerleyen bbrek yetmezliinde hastalk koullar, kt beslenme, hareketsiz yaam ve genetik faktrlerin nemli rol olduu bilinmektedir. Barsak mikrobiyotas iin tketilen diyet posas temel enerji kayna olarak grlmektedir. Ancak SDBYli bireylerde hiperpotasemiyi nlemek iin potasyumdan zengin olan sebze ve meyveler diyet listesinde snrlandrlmaktadr. Bu nedenle hastalarn diyet posa tketimi nemli lde azalmaktadr. Bylece kolonda yeterli miktarda fermente edilebilir diyet posas olmamas ve kullanlan ilalar nedeniyle kolon mikrobiyotasnn deimesine, patojen mikroorganizmalarn artmasna ve barsak mikrobiyotasnda disbiyozise yol amaktadr. Patojen mikroorganizmalarn oluturduu remik toksinler barsak lmeninden kana geerek zamanla kardiovaskler mortaliteye ve ardndan morbititeye yol aabilmekte ve beraberinde remik kantya neden olabilmektedir. Barsak mikrobiyota kompozisyonundaki deiiklikler, barsak geirgenliinde art, endotoksin retimi ve transportununda da deiikliklere neden olabilmektedir. Yaplan aratrmalarda son dnem bbrek yetmezlii hastalarna ynelik uygulanan probiyotik ve sinbiyotik takviyelerinin barsakta disbiyozu ve barsak geirgenliini azaltt, remik toksisiteyi drd tespit edilmitir. Fakat bu dn kullanlan probiyotik sularna ve uygulanma srelerine gre farkllk gsterdii bulunmutur. Probiyotik ve sinbiyotik takviyesi, dk maaliyetli olmalar ve hastalar tarafndan kabul edilmelerinden dolay son yllarda barsak disbiyozu ve beraberinde getirdii birok hastalkta nemli bir destek olarak kullanlmaktadr. Kullanlan probiyotik takviyelerinde kullanlan probiyotiin tr, cins ve suuna ynelik yeni aratrmalarn yaplmas gerekmektedir. (ORCID ID: 0000-0002-8134-1151)

Anahtar Kelimeler: Son dnem bbrek yetmezlii, probiyotik, mikrobiyota