SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

İrem Ercan KAYA, Azize ŞENER, Turgut ŞEKERLER, Ali ŞEN
 


Keywords:SİYAH SARIMSAK EKSTRESİNİN HEPATOSELÜLER KARSİNOM ÜZERİNE ANTİKANSER ETKİSİ
 
Sarımsak (Allium sativum L.), çeşitli hastalıkları tedavi etmek için 4000 yılı aşkın bir süredir geleneksel tıpta yoğun olarak kullanılan en önemli şifalı bitkilerden biridir. Hoş olmayan kokusu ve tadı nedeniyle kurutulmuş sarımsak tozu, sarımsak yağı, sarımsak yağı ve siyah sarımsak olmak üzere birçok sarımsak preparatı biyolojik fonksiyonları kaybetmeden bu özellikleri azaltmak için geliştirilmiştir. Siyah sarımsak eldesi için uygulanan belirli sıcaklık ve nem ile yaşlanma süreci sarımsağın içeriğindeki piruvat ve S-allilsistein gibi faydalı bileşiklerin seviyeleri artmasına ve bir antioksidan olan S-allilmerkaptosistein açığa çıkmasını sağlar. Bu çalışmada amacımız kemoterapötik ve radyoterapötiklere nispeten dirençli agresif hücre tipi olan Hep 3b hücre hattında siyah sarımsak ekstresinin antikanser aktivitesini incelemektir. Siyah sarımsaktan %96 etanol ile siyah sarımsak ekstresi (SSE) hazırlandı. Hep3b hücreleri kemotarapi ilacı doksotaksel (10, 25, 50, 100 µg/ml) veya siyah sarımsak ekstresinin (SSE:10, 25 ve 50 µg/ml) değişen konsantrasyonları ile 24 saat inkübe edildi. İnkübasyon sonrası hücre canlılığı MTT testi ile belirlendi. Doksotaksel doz bağımlı olarak ve tüm dozlarda kontrole göre anlamlı olarak hücre canlılığını baskıladı (p<0.001). SSE de Hep 3b hücre hattında hücre canlığını kontrole 10, 25 ve 50 µg/ml konsantrasyonlarda azalttı (sırasıyla, p<0.05, p<0.001, p<0.001). Ancak SSE gruplarında doksotaksel grubuna göre anlamlı farklılık gözlenmedi. Doksotaksel (100 µg/ml) ile 24 saat inkübasyon sonrası hücre canlılığını yaklaşık % 40 oranında azaltırken SSE de 50 µg/ml konsantrasyonda doksotaksel kadar hücre canlılığını azalttı. Bulgularımız, SSE'sinin Hep 3b hücre serilerinde doksotaksel kadar kayda değer antikarsinojenik etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Antikanser aktiviteden sorumlu aktif bileşikler ve mekanizmalarının aydınlatılması için daha ileri çalışmalar gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Siyah sarımsak, antikanser aktivite, doksotaksel, hepatoselüler karsinom