SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ezgi BARIAIK, Tuba BLGEHAN
 


Keywords:PSKOLOJK NSLN DRENCNN DYABETL BREYLERN HASTALIK YNETMNE KATKISI
 
Diyabetes mellitus, dnyada grlme skl endie verici dzeyde artmakta olan ve bulac olmayan kresel salgn olarak tanmlanan bir hastalktr. Hastaln grlme skl gelien teknoloji, hareketsiz yaam ve beslenme alkanlklarnn deimesiyle art gstermektedir. Tip 2 diyabet tans olan bireylerin tedavisinde salkl beslenme, egzersiz ve kilo kayb veya ideal kilonun devamllyla mmkndr. Yeni tan konulan bireylere birinci adm olarak yaam tarz deiiklii ve oral antidiyabetik nerilmektedir. Ancak genellikle bireylere nerilen yaam tarz deiiklii ve dier nlemlerin zaman (ortalama 5 yl) ierisinde yetersiz kald daha iyi glisemik kontrol iin inslin tedavisine ihtiya duyulmaktadr. nslin tedavisi diyabetin ynetiminde glisemik kontroln salanmasnda kilit rol oynamaktadr. Fakat bireyler inslin tedavisine kar zellikle; yaam ksaltaca, hastaln seyrinin daha ktye gittii, hayatlarn olumsuz etkileyecei ve tedavinin uygulama zorluklar (arl olmas, saklama koullar) gibi nedenlerle olumsuz tutum gelitirebilmektedirler. Tedaviye bal yaanlan zorluklar bireylerin insline uyumunu zorlatrmakta ve balamadan brakmalarna neden olabilmektedir. Bu durum literatrde psikolojik inslin direnci olarak adlandrlmaktadr. Psikolojik inslin direnci zellikle, tedavide kullanlan enjeksiyon sklnn ve dozunun artmas ile doru orantl seyretmektedir. Ayn zamanda literatrde baz almalarda, diyabet tedavisinde inslin olmad zaman hastaln ynetimini daha az nemsedikleri ortaya koymaktadr. nslin kullanan bireylerin tedavisine kar olumsuz tutumlara sahip olmalar glisemik kontroln ve tedaviye uyumunu kt ynde etkilemektedir. Bireylerin tedaviye uyumunun kt olmas akut komplikasyonlarn artmasna ve kronik komplikasyonlarn daha erken dnemde yaanmasna neden olmaktadr. Sonu: Diyabet tans olan bireyler ile yakn alan meslek grubu olan hemirelerin psikolojik direncini deerlendirmesi ve etkileyen faktrleri belirlemeye ynelik almalar yaplmas literatre olduka katk salayacaktr Ayrca fenomenolojik aratrma yntemleri ile sorunun temeline inilerek bireyler zerinde farkndalk yaratlmas hastalarn bu sorunun stesinden gelmesinde yararl olaca dnlmektedir.

Anahtar Kelimeler: Diabetes Mellitus, Psikolojik nslin Direnci, Hemirelik