SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Arzu KABASAKAL ETN
 


Keywords:RETMENLERN BESLENME BLG DZEYLER VE LKL FAKTRLERN DEERLENDRLMES
 
Ama: rencilerle srekli iletiim ve etkileim halinde olan retmenler rencilere salkl beslenme alkanlklarnn ve yeme davranlarnn kazandrlmasnda nemli bir rol modeldir. Bu almada, retmenlerin beslenme bilgi dzeyleri ve ilikili faktrlerin deerlendirilmesi amalanmtr. Yntem: Bu kesitsel alma Mays 2022-Temmuz 2022 tarihlerinde online olarak yrtlmtr. retmenlere beslenme bilgi lei ve dijital salkl diyet okuryazarl lei uygulanm, sosyodemografik zellikleri ile beslenme bilgi kaynaklar sorgulanmtr. Bulgular: retmenlerin beslenme bilgi puanlar 94.5412.97 olarak bulunmutur. Katlmclarn %65.6snn beslenme bilgi dzeyi orta-yksektir. Salkl beslenme konusunda bilgi sahibi olanlar (p=0.013) ile bilgi kayna olarak salk kurumu (p=0.007) ve kitap ve bilimsel kaynaklardan (p<0.001) yararlananlarn beslenme bilgi puanlar daha yksek bulunmutur. Beslenme bilgi dzeyi dk-orta olanlarn dijital salkl diyet okuryazarlnn, beslenme bilgi dzeyi yksek olanlardan daha fazla olduu gsterilmitir (p=0.007). Sonu: retmenlerin byk bir ksmnn beslenme bilgi dzeyinin orta-yksek olduu grlmektedir. Beslenme bilgi dzeyinin arttrlmasnda doru bilgi kaynaklarna ulamak byk nem tamaktadr. retmenler salkl beslenme konusunda renci ve ailelerine hem rol model olarak hem de doru bilgi kaynaklarna ynlendirerek salkl beslenme alkanlklarnn kazandrlmasnda nemli rol oynar. Dolaysyla, ocukluktan adolesan dneme kadar salkl beslenme ve yeme davranlarnn kazandrlmas iin retmenlerin beslenme bilgi dzeylerinin arttrlmas ve beslenme ile ilikili seminer ve eitimlerin yaygnlatrlmas ve srekli hale getirilmesi byk nem tamaktadr.

Anahtar Kelimeler: Beslenme bilgi dzeyi, beslenme eitimi, bilgi kaynaklar, dijital salkl diyet okuryazarl, retmen