SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Dilşat BAŞ
 


Keywords:METASTATİK MEME KANSERİNDE BİREYSEL BESLENME PLANI İLE AĞIRLIK YÖNETİMİ: OLGU SUNUMU
 
Amaç: Obezite meme kanseri de dahil olmak üzere birçok kanserin etyolojisinde yer almaktadır. Meme kanseri hastalarında aşırı kilolu ve obez olmak tedaviye bağlı mortalite, nüks ve meme kanseri ile ilişkili mortalite riskini arttıran önemli bir faktördür. Kanser hastalarında obeziteye müdahalede kilo verme stratejileri henüz rutin klinik uygulamaya girmemiştir ancak ağırlık yönetiminin iyileşme ve rehabilitasyonda önemli rol oynadığı bildirilmektedir. Bu olgu sunumunun amacı aktif tedavi altındaki metastatik meme kanserli obez hastaların zayıflama sürecinin güvenli yönetiminde, bireysel beslenme danışmanlığı ve vücut kompozisyonu takibinin onkoloji diyetisyeni tarafından yürütülmesinin önemine dikkat çekmektir. Olgu: 49 yaşında metastatik meme kanser tanılı kadın hasta. ER + %95 , PR+%20 Her 2 -, Ki-67 %15. Yaygın kemik, lenf nodu ve karaciğer metastazı var. Kemoterapi, radyoterapi tedavisi almış ve CDK4/6 inhibitörü palbociclib ile tedavisi süren hasta eş zamanlı leuprolid asetat ve letrozol tedavisi alan hastada tanı sonrası 12 kg ağırlık artışı oluşmuş ve bu durum ağrı şikayetini arttırmış. Pg-SGA skor B olarak değerlendirilen hastanın beslenme alışkanlıkları düzensiz. Beslenme danışmanlığı düzenli aralıklar ile yüz yüze ve whatsapp yazışmaları ile yürütülmüştür. Vücut kompozisyon analiz sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. Sonuç ve Öneriler: ‘Kilo verirsem hastalığım nüks eder mi?’ tedirginliği olan metastatik meme kanseri hastasında onkoloji diyetisyeni tarafından verilen beslenme danışmanlığı ve takibi ile dokuz ay süren takip sonucunda hastanın vücut kompozisyonunda kontrollü bir iyileşme sağlanarak bel çevresinde 20 cm incelme vücut yağ kütlesinde 14 kg azalma sağlanarak hastanın metabolik riski düşürülmüş, yaşam kalitesinde belirgin düzelme sağlanmıştır. Beslenme danışmanlığı ve takibi onkolojik tedavilerin bir parçası olmalı ve rutin tedavi sürecine dahil edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, obezite, bireysel beslenme danışmanlığı, vücut kompozisyonu, beslenme takibi