SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Uur BER, Burak YAZGAN, Aslhan Dilara DEMR
 


Keywords:HASHMATO HASTALII LE HUMANN PEPTT DZEYLER ARASINDAK LKNN ARATIRILMASI
 
Giri: Hashimoto hastal en sk grlen otoimmn tiroid bozukluudur. Hashimoto tiroiditi kazanlm hipotiroidizmin en sk grlen nedeni olup histopatolojik olarak tiroid parankiminde diffz mononkleer hcre infiltrasyonu, fibrotik geliim ve parankimal atrofi ile karakterizedir. Hashimoto hastalnda dzeyleri ykselen Anti- Tiroperoksidaz (TPO) ve anti-tiroglobulin otoantikorlar tiroid bezine hasar vererek tiroid bezinin kademeli olarak yok edilmesine yol amaktadr. Enerji homeostaz, canl organizmalarda enerji alm ve enerji harcanmas arasndaki dengedir. Humanin, mitokondriyal genomda 16S ribozomal RNA geni MT-RNR2 tarafndan kodlanan ve MTRNR2L olarak adlandrlan mitokondriyal trevli bir peptittir. Mitokondri trevli peptitler yeni bir biyoaktif peptit snfdr. Bu peptit zellikle metabolik dengenin devamll, enerji homeostaz ve oksidatif reaksiyonlar regle etmektedir. Ayrca bu peptidin osteoporoz, kardiyovaskler hastalklar, diabetes mellitus ve nrodejeneratif hastalklarda koruyucu bir rol olduu belirtilmektedir. Ancak humanin peptidi ve hashimoto hastal arasndaki iliki bilinmemektedir. Ama: Bu bilgiler nda almamzn amac, hashimato hastalarnda humanin peptid dzeylerinde meydana gelen deiiklikleri aratrmaktr. Yntemler: Bu amala Hashimoto tans olmayan ve A-TPO deeri <35U/mL olan bireyler kontrol grubuna alnmtr. Hashimoto tans olan ve A-TPO deerleri >35 U/mL olan bireyler ise Hashimoto grubuna dahil edilmitir. Hastalardan alnan kan rneklerinde FT3, FT4, TSH, A-TPO ve A-TG dzeyleri otoanalizr ile belirlenmitir. Ayrca serum humanin peptit seviyeleri ELISA yntemi ile llmtr. Sonular: Sonulara bakldnda kontrol grubunda FT3 deerlerinin hashimoto grubuna kyasla anlaml derece yksek olduu gzlenmitir. Aksine, TSH, A-TPO ve A-TG miktarlar hashimoto hastal ile birlikte anlaml miktarda artmtr. Ayrca benzer olarak Humanin miktarnnda hashimoto hastalnda kontrol grubuna kyasla artt gzlenmitir. Tartma: Elde ettiimiz bu sonular hashimoto hastal seyrinde humanin peptit seviyelerinde bir art olduunu gstermektedir. "Finansman: Bu alma Amasya niversitesi Bilimsel Aratrma Proje Koordinatrl tarafndan FMB-BAP 22-0545 nolu proje kapsamnda desteklenmitir." (ORCID ID: 0000-0003-0501-2820)

Anahtar Kelimeler: Tiroid, Hashimoto hastal, A-TPO, Mitokondriyal trevli peptitler, Humanin