SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ayça Sena YILMAZ, Muhammet Turabi YERLİ
 


Keywords:GEBELİKLE KONSTİPASYON VE BESLENME İLİŞKİSİ
 
Canlıların ortak temel ihtiyaçlarından biri olan beslenme kavramı tüm canlılar için son derece önem taşımaktadır.Söz konusu kişilerin gebe olması durumunda ise beslenme kavramları farklı ele alınmaktadır. Gebelerin beslenme ile ilişkilerinde, gebelerin sıklıkça karşılaştıkları konstipasyon sorunu önemini korumaktadır. Bu araştırma kapsamında gebelerin beslenme ile ilişkisi irdelenerek konstipasyon ile ilişkisi tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu tip çalışmalarda yoğun olarak tercih edilen yöntem olan,odak grup görüşmesi tercih edilmiştir. Çalışma kapsamında aynı ilde yaşayan farklı 20 gebe ile odak grup görüşmeleri yapılmıştır.Gebelerin haftaları göz önünde tutularak yürütülen çalışmada konstipasyon yaşama durumlarının gebelik mi beslenme mi kaynaklı? olduğu üzerinde yoğunlaşılmıştır. Çalışmaya gönüllü olarak farklı günlerde katılım sağlayan 20 gebenin 4’ü gebelikte konstipasyon yaşamadığını geriye kalan 16 gebenin, gebe kalmadan öncede kabızlık yaşadığını ve gebelikte artığını bildirmişlerdir. Konstipasyon yaşamayan ve bu sorunu yaşayan gebelerin çoğu; konstipasyon sorununun beslenme ile ilişkisi olduğunun ve beslenme ile bu sorunlarını çözebildiklerini dile getirmişlerdir. Konstipasyon sorununu beslenme ile çözemeyen gebeler ise çözümü tıbbi ilaçlarda bulduklarını ifade etmişlerdir. Çalışmaya katılan toplam 20 gebeden 4 ü konstipasyonun beslenme ile ilişkisi olmadığını, yetersiz fiziksel aktiviteye ve bazı kullandıkları ilaçlara bağlamışladır. Ancak sorunlarının çözümü olarak geleneksel bilinen beslenme yöntemlerine başvurmuşlardır. Yapılan araştırma sonucunda, gebelikte konstipasyonun beslenme ile çözülebildiği belirlenmiştir.Sağlıklı bir gebelik geçirmek için beslenmenin önemli olduğu vurgulanmış ve bu konuda öneriler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Diyet, Gebelik, Konstipasyon