SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Fatma KAYALI, Furkan ALTUNSOY, Egemen ERM
 


Keywords:ELT DZEYDEK JUDOCULARIN BESLENME ALIKINLARI VE BESLENME DESTEK RN KULLANMA DURUMLARININ NCELENMES
 
Bu almada elit seviyedeki judocularn ya, cinsiyet, spor yl gibi deikenlere gre beslenme alkanlklar ve beslenme destek rn kullanm durumlar incelenmitir. Spor, insan sal iin olmazsa olmaz bir unsur ve saln korunmasnda ok etkili bir ilatr. Sporcularn performansn etkilen en nemli etkenler; genetik yap, beslenme, uyku dzeni ve uygun antrenmandr. Fiziksel aktif sporcular aktif olmayan yatlar ile karlatrldnda daha fazla enerjiye, ayn zamanda daha fazla karbonhidrat ve proteine gereksinim duyar. Aratrmay 7 blgeden 13-17 ya aralnda 87, 18-24 ya aralnda 72, 25-29 ya aralnda 17, 30-34 ya aralnda 10, 30 ya ve st 13 judocu olutururken; 13-40 ya aralnda 93 erkek 106 kadn sporcu gnll olarak katlmtr. Judocularn beslenme alkanlklarn ve beslenme destek rn kullanma durumlarn belirlemek iin Gktan (2010) aktif milli sporcularn beslenme alkanlklar ve beslenme destek rn kullanmay incelemesinde kulland lekten yararlanlmtr. almamzda cinsiyet deikenine gre n says karlatrldnda cinsiyet faktrnn gn iinde yaplan n says arasnda istatiksel olarak anlaml bir farkllk olmad gzlenmektedir (p>0,05). Judo ile ilgilenen sporcular arasnda cinsiyete gre n atlama durumlar yzdelerindeki farkllklarda istatistiksel olarak anlaml farkllk olduu belirlenmitir(p<0,05). Judo sporuyla ilgilenen erkeklerin %35,5i ve kadnlarn %51,9unun gn iinde mutlaka bir n atlad gzlemlenmitir. almaya katlan sporcularn toplamda %18,1inin beslenme destek rn kullanmakta %81,9 u beslenme destek rn kullanmamaktadr. Sporcularn n atlamamalar iin antrenrler tarafndan beslenme iin zaman ayrmalarnn nemi vurgulanmaldr. (ORCID ID: 0000-0002-3612-9186)

Anahtar Kelimeler: Beslenme, judo, beslenme destek rn, beslenme alkanlklar