SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

İrem EKİNCİ, Yonca SEVİM
 


Keywords:COVID-19 KAYGISININ GEBELERİN BESLENME DURUMU VE ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Bireylerin koronavirüs salgınındaki kaygı durumları beslenme davranışlarını etkilemektedir. Gebelikte beslenme gebe ve fetüs sağlığı açısından önemli bir faktördür. Bu çalışma koronavirüs 19 hastalık (Covid-19) kaygısının gebelerin beslenme durum ve alışkanlıkları üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla planlanmıştır. Çalışmaya Nisan-Mayıs 2021 tarihleri arasında İstanbul Sultangazi’de bulunan Özel İstanbulum Tıp Merkezi Kadın Doğum Polikliniği’ne başvuran toplam 87 gebe birey katılmıştır. Araştırma verileri araştırmacı tarafından uygulanan anket formu, 24 saatlik besin tüketim kaydı, koronavirüs 19 fobisi ölçeği (C19P-S) ve Covid-19 pandemisinde gebe beslenmesindeki değişimler yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Gebelerin yüzde 60.9’unun 20-29 yaş aralığında olduğu bulunmuştur. Bireylerin toplam enerji alım miktarı medyanı 1565.57 kkal/gün ve enerjinin karbonhidrat, protein ve yağdan karşılanan medyan değerleri sırasıyla yüzde 45, 15 ve 38 olduğu saptanmıştır. Gebelerin günlük diyetle aldığı mikro besin öğelerinden B1, B6, B9 ve D vitamini ile demir yetersiz alım düzeyinde iken K vitamini ve sodyum alımlarının yüksek alım düzeyinde olduğu belirlenmiştir. Bireylerin C19P-S ölçeği toplam puan medyanı 57 olarak hesaplanmıştır. Gebelerde Covid-19 geçirme durumu ile C19P-S ölçeği skorları anlamlı farklılık göstermemiştir (p>0.05). Bireylerin salgın sürecinde günlük aldıkları besin miktarlarında değişiklik olduğu ve bu değişimin çoğunlukla gebelik sebebiyle olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Çalışmanın sonucunda, pandemi sürecinde gebelerin beslenme durum ve alışkanlıklarının pandemi sebebiyle değil gebelik sebebiyle değiştiği ancak salgın döneminde gebelerin önerilene göre iyi beslenmediği saptanmıştır. Bireyler gebelik döneminde beslenme konusunda bilgilendirilmelidir ve Covid-19 kaygı durumunun gebelerin beslenmesi üzerindeki etkisi ile ilgili daha çok çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs-19 Hastalığı, Kaygı, Gebe, Beslenme, Gestasyon