SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Turgut ŞEKERLER, Sinem Görkem DEMİRBAŞ, Duygu MISIRLI, Azize ŞENER
 


Keywords:



ANTİOBEZİTE ETKİLİ BİTKİLERDEKİ BAZI MAJÖR BİLEŞİKLERİN FTO PROTEİNİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İN SİLİKO OLARAK İNCELENMESİ
 
Obezite, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeleri etkileyen, diabetes mellitus, kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon ve hiperlipidemi ile olan direkt ilişkisi ile sağlığı tehdit eden ciddi bir tablodur. Hızla artan sayısı ile artık günümüzde pandemi olarak nitelendirilmektedir. Son zamanlarda obezite ile ilgili literatürde pek çok hedef protein belirlenmiş ve bu proteinlere karşı moleküllerin etkileri araştırılmaktadır. Biz bu çalışmamızda; PubMed veritabanındaki literatürler ışığında antiobezite etkili olduğu görülen bitki ekstratlarını taradık. Daha sonra ise pek çok farklı mekanizma vasıtası ile obeziteye karşı etkili olduğu öne sürülen bu bitki ekstratlarında yer alan majör bileşikleri saptadık. Daha sonra bu bileşikler ile hücrede yağ metabolizmasında önemli rolü olduğu düşünülen FTO (Fat mass and obesity-associated protein) proteini arasındaki etkileşimleri İn silico olarak incelemek istedik. Bu amaçla 75 adet molekül PubChem veri tabanından indirilerek FTO (PDB ID:3LFM) proteini ile İgemdock ve Autodock Vina gömülü Chimera 1.15 yazılımları kullanılarak moleküler docking çalışması yapıldı. Buna göre en düşük enerjili 3 bileşik belirlendi. Buna göre en iyi bağlanma gösteren moleküller sırası ile epigallokateşin gallat (EGCG), Excelside A ve Lingstroside oldu. Bu moleküller daha sonra Orlistat pozitif kontrolü ile kıyaslanarak , proteine bağlanma bölgeleri detaylı olarak incelendi. İn silico sonuçlara göre bu molekülerin ileride ilaca dönüşebilme potansiyeli açısından ümit vaad ettiği görülmektedir. Ancak, bununla beraber bu moleküller ile daha ayrıntılı, İn vivo ve İn vitro çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Obezite, Moleküler Docking, FTO , İn Silico, Bitkisel ekstre, İgemdock, Autodock Vina