BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Okan İMRE
YEME BOZUKLUKLARI TANI VE TEDAVİSİNDE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM
 
Bu derlemenin amacı yeme bozukluğuna sahip kişilerde tanı ve tedavi açısından multidisipliner yaklaşımın önemini vurgulamaktır. Yeme bozuklukları psikiyatri tanı kitaplarında bulimiya nervoza, anoreksiya nervoza, tıkanırcasına yeme bozukluğu olarak üç ana kategoride değerlendirilmektedir. Bedensel belirtilerin ön planda olduğu ruhsal kökenli hastalıklar olarak kabul edilmektedir. Biyolojik, psikolojik ve sosyolojik birçok durum beslenme bozukluklarının sebepleri arasında yer almaktadır. Tedaviye ancak %50 si yanıt vermektedir. Prognozu hastalığın süresiyle ilişkilidir. Erken müdahale edilmediği takdirde ölümle sonuçlanabilmektedir. Tedavi ekibinde hastanın durumuna göre psikiyatri hekimi, psikolog, beslenme uzmanı, hemşire, dahiliye doktoru, diş hekimi, egzersiz uzmanı, sosyal hizmet uzmanı ve diğer disiplinler yer almalıdır. Beslenme bozukluklarında yemek yememe veya aşırı yeme atakları sonrasında kendini kusturma ve kontrolsüz egzersiz dönemleri olmaktadır. Ayırıcı tanı için mutlaka altta yatan başka hastalık olup olmadığına dair ilgili birimlerce geniş tıbbi incelemeler yapılmalıdır. Tanı konulduktan sonra elektrolit dengesizliği riski nedeniyle birincil müdahale dahiliye doktoru kontrolünde tıbbi bakım olmalıdır. Kişide vücut ağırlığını veya biçimini algılamada bozukluk olduğu için ikinci müdahale psikiyatri hekimlerinin kontrolünde yapılan medikal tedavi ve psikoterapidir. Bu aşamada beslenme uzmanın önerdiği gıdaların, hemşire eşliğinde yedirilmesi gereklidir. Kusma ataklarından sonra ağız hijyeni bozulabileceği ve diş kayıpları olabileceği için diş hekimine konsülte edilmelidir. Kendi bedenini beğenmediğinden sosyal ortamlardan uzaklaşan hasta için sosyal hizmet uzmanından yardım almak faydalı olacaktır. Zayıflamak için kendi başına, gelişigüzel ve aşırı egzersiz yapma durumu sakatlıklara yol açabileceğinden egzersiz uzmanı kontrolünde egzersizlerin yapılması önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yeme Bozuklukları, Anoreksiya Nervoza, Beslenme 


Keywords: