BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nazan Neslihan DOĞAN, Erdal SARI
YARIK DAMAK/DUDAKLI YENİDOĞANLARDA ANNE SÜTÜYLE EMEREK BESLENMENİN TEŞVİK EDİLMESİ - BU BEBEK NASIL BESLENECEK?
 
Giriş: Yarık Damak (YD) ve Yarık Damak ve Dudak (YDD) sık rastlanılan konjenital defektlerdendir. Bu defektle karşılaşan hemen her aile, bebeğin beslenmesi ile ilgili endişe yaşayabilir. Bu kaygı ve ön yargılar başta anne ve bebek bağlanmasını olumsuz etkileyerek uzun dönemde çeşitli sorunlara neden olabilir. Amaç: YD ve YDD’ li yenidoğanların anne memesinden emerek beslenme başarıları ve tartı alım oranlarını değerlendirmektir. Metod: Hastanemiz yenidoğan yoğun bakım ünitesine (YDYBÜ) son dört yılda YD ve YDD tanılarıyla yatırılan yenidoğanlar retrospektif olarak değerlendirildi. Yenidoğanların başvurudaki karakteristikleri, beslenme şekilleri (orogastrik sonda, enjektör, kaşık biberon, anne memesi), YDYBܒ deki yatış süreleri, taburculuk tartıları ile doğum tartısına göre beklenen tartıları kaydedildi. Bulgular: Çalışmaya toplam 10 yenidoğan dâhil edildi. Yedi vakada (%70) yarık damak (%20 sert, %50 sert ve yumuşak damak), 3 vakada (%30) ise YDD deformiteleri mevcuttu. YDYBܒ ne ortalama başvuru haftası 38,6±1,7 gestasyon haftası idi. Başvuru nedenleri beslenme takibi (%50), solunum sıkıntısı (%30), dehidratasyon (%10) ve makrozomik doğuma sekonder hipoglisemi (%10) idi. Tam enteral beslenmeye geçiş süreleri ortalama 5,1±2,6 gün, ünitede ortalama yatış süreleri 10±3,9 gün idi. Üniteye başvuruda ortalama tartıları 3186±520 gram, taburculukta ise 3220±493 gram idi. Üniteden taburculukta bebeklerin tamamı anne sütü ile emerek beslenmekteydi. Sonuç: YD ve YDD’ li bebeklerin ailelerinde doğum sonrası yaşanan ilk kaygı bebeklerini nasıl besleyecekleri ile ilgilidir. Bu bebeklerin beslenmesinde deneyimli bir sağlık ekibi ailenin en büyük destekçisidir. Doğumdan hemen sonra anne-bebek buluşmasının sağlanması, bebeğin uygun pozisyonda anne kucağına verilmesi, memeden emerek emzirmenin teşviki çoğu zaman başarılı olur ve anne-bebek bağını güçlendirerek diğer beslenme tekniklerine ve cihazlarına olan ihtiyacı azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Yarık damak/dudak, Yenidoğan, Emzirme 


Keywords: