BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aylin BAYINDIR GÜMÜŞ, Hülya YARDIMCI, Murat AÇIK
YAĞ ASİTLERİ VE İNFERTİLİTE
 
Yağ asitleri ile infertilite arasındaki ilişki henüz tam olarak netlik kazanmamıştır. Ancak yapılan çalışmalardan belli çıkarımlar yapmak mümkündür. Yağ asitlerinin diyet ile alımının insan sağlığına ve üremeye etkisini araştırmak için in vivo, in vitro, fare ve insan çalışmaları yapılmaktadır. Sonuçlar, diyet veya suplemen yolu ile yağ asidi alımının üreme süreçlerini çeşitli mekanizmalar yolu ile etkileyebileceğini göstermiştir. Ayrıca infertilite nedeni bir hastalık olan polikistik over sendromu olan kadınlarda doymamış yağ asitlerinin yüksek alımı, düşük inflamatuar belirteç ve düşük tip 2 diyabet riski ile ilişkilendirilmiştir. Yapılan birçok çalışmada trans yağ asitleri ile düşük doğurganlık ilişkili bulunmuştur. Trans yağların kadınlarda fetal kayıplara neden olduğu ve endometriozis, ovulatuar disfonksiyon oranlarını artırdığı, erkeklerde döllenme hızlarını ve sperm konsantrasyonunu azalttığı ifade edilmiştir. Bunlara ek olarak, omega-3 yağ asitleri bakımından zengin bir diyetin kısa süreli dahi kullanımının, oosit kalitesi iyileştirdiği bildirilmiştir. Sonuç olarak infertiliteye katkısı dolayısıyla diyet ile yağ asidi alımının serum yağ asidi düzeylerine doğrudan etkisi düşünülerek trans yağ asidi alımından kaçılmalıdır. Doymamış yağ asitlerinden omega-6’nın olumsuz etkilerine dair birçok kanıt mevcuttur. Bu nedenle diyette omega-6/omega-3 oranının dengeli olması gerekmektedir. Doymuş yağ asitlerinin de infertilite ile ilişkili olduğu bildirildiğinden, diyet ile alım düzeylerine dikkat etmek gerektiği söylenebilmektedir. Konu ile ilgili özellikle insan çalışmalarının arttırılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yağ asitleri, İnfertilite, Doğurganlık 


Keywords: