BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nezihe ŞENGÜN
VİTAMİN BENZERİ BİLEŞİK: KOLİN
 
Kolin kuaterner doymuş bir amindir. Kolin nörotarnsmitter asetilkolin ve hücre zarının yapısında bulunan fosfatidilkolin ve sifingomiyelinin sentezinde öncü bir moleküldür. Kolin, kolin asetil trasferaz ve kolin asetil CoA ile asetilkolini sentezler. Kolin, Sadenosilmetionin (SAM) sentezi için metil grubu kaynağı, hücre metilasyon reaksiyonları için birincil metil donörü içerir. Kolin kolin oksidaz enzimi ile betaine yükseltgenir. Kolin fosfolipidler de fosfatidilkolin olarak adlandırılan yağ hücrelerinde bulunur. Fosfotidilkolin sentezinde ara ürün olarak CDP-kolin oluşur. Kolin hücre zarında bulunan fosfoliplerin ikinci habercilerinin lizofosfotidilkolin, platelet aktive edici faktör (PAF)’ün yapısında da bulunur. Kolin vücutta genel bir metil verici olarak görev görür ve bu yolla da çok önemli işlevleri vardır. Kolinin folat, B6 ve B12 vitamini üzerinde etkisi bulunmaktadır. Homosistein metabolizmasında metionini, folat, B12 ve B6 görev alır. Kolin’in vücuttaki görevleri öncelikli olarak karaciğer yağlanmasını engeller, sinir dürtü iletimini sağlar, nörodejeneratif hastalık gelişimini engeller, DNA hasarını engeller. Ancak son çalışmalara göre gebelik döneminde bebekte nörol tüp defektini engellediği belirtilmiştir. Kolin vücutta bir miktar sentez edilebilir. Kolinin besinlerdeki en iyi kaynakları karaciğer, yumurta ve fıstıktır. Kolinin günlük ihtiyacı yaşa, cinsiyete ve gebelik durumuna göre değişiklik göstermektedir. Kolinin vücuttaki öneminden ve işleyişinden bahsedilmiştir. Kolin karaciğer yağlanması, sinir iletimi, kas hasarı, DNA hasarı ve nörodejeneratif hastalıklar üzerindeki etkisi bulunmasıyla birlikte homosistein metabolizması üzerindeki etkisinden folat ve B 12 vitamini üzerinde de etkisi bulunmaktadır. Günlük ortalama kadınlar için 425 mg, erkekler için 550 mg alınması gerekir. En iyi ve iyi kaynaklar olarak karaciğer, yumurta, fıstık, kümes hayvanları, balık, pancar, buğday gibi besinlerin tüketilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Vitamin Benzeri Bileşik, Homosistein Metabolizması, Kolin 


Keywords: