BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ecem ÇİÇEK GÜMÜŞ
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE GÖRÜLEN BESLENME DAVRANIŞ BOZUKLUKLARIYLA İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
 
Beslenme ya da yeme konusunda davranış bozuklukları gün geçtikçe artış göstermeye başlamaktadır. Çünkü beslenme hemen hemen her türlü olumlu ya da olumsuz gelişmelerden ya da ani beklenmedik ortaya çıkan bir durumdan etkilenebilmektedir. Bu anlamda sağlıklı yaşam biçimi geliştirmemiş olan ya da psikolojik sağlamlıkları iyi olmayan gruplar bu tür değişimlerden daha kolay etkilenebilmektedir. Bu bağlamada genç bireyler özellikle üniversite öğrencileri beslenme konusunda olumsuz davranışlar sergileme riski yüksek olan bir grubu oluşturmaktadır. Evden ayrılma, yalnız yaşama ya da toplu ortamda yaşamak zorunda kalmaları, sosyal ilişki kurabilme özellikleri, arkadaş gruplarında kabul ya da dışlanma gibi birçok faktör üniversite öğrencilerini zorlayan stresörler barındırmaktadır. Bu yeni duruma adaptasyon sürecinde ya da ilerleyen dönemlerde kurdukları ilişkilerin bozulması durumunda da çeşitli davranış bozuklukları oluşmaktadır. Her faktörden etkilendiği bilinen yeme ya da beslenme durumları bu bağlamda bozulmaktadır. Destek yetersizliği, maddi ve manevi yetersizlikler bu durumu pekiştirebilmektedir. Yeterli destek alınamadığında geçici olarak bozulan ve yeme konusunda olumsuz davranış geliştiren bireylerin yeme davranış bozuklukları ortaya çıkmaktadır. Davranış bozukluğu seviyesine ulaşmadan önce üniversite öğrencilerinin desteklenmesi ve ileri sorunların önlenmesi önemlilik arz etmektedir. Okul sağlığı hemşireliği kapsamında halk sağlığı hemşirelerinin bu grubu öncelemesi ve kırılgan grupların içinde değerlendirmesi gerekli görülmektedir. Beslenme davranış bozukluklarına temel hazırlayan faktörlerin epidemiyolojik çalışmalar ile belirlenmesi ve buna yönelik girişimlerin planlanması halk sağlığı hemşireliği çalışma kapsamında değerlendirilmektedir. (ORCID ID: 0000-0001-6577-251X)

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Davranış, Öğrenci, Üniversite, Halk Sağlığı Hemşiresi 


Keywords: