BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şeniz KARABIYIKLI, Sümeyya ERDOĞMUŞ, İkbal DONAT
ÜLKEMİZDE UYGULANAN GÜNCEL GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ
 
Gıdanın, amaçlanan kullanımına uygun olarak hazırlandığında / tüketildiğinde tüketiciye zarar vermeyeceği yaklaşımı “gıda güvenliği” olarak tanımlanmaktadır. Gıda güvenliği kavramı dünya genelinde çok önemli bir konu haline gelmiştir. Bilinçlenen tüketicinin bu doğrultuda değişen arzına yanıt vermek isteyen üreticiler, gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı önleyici politikalar geliştirmişlerdir. Bununla beraber gıda güvenliğinin sağlanması için belirlenen prensipleri belirli bir standarda dayandırmak, belgelendirebilmek ve gerek kurumlar arası gerekse uluslararası ortak bir dille anlaşabilmek adına zamanla belirli kuruluşlar ortaya çıkmıştır. Bu kuruluşlarca yapılan çalışmalar neticesinde belirlenen standartlara göre sertifikasyon çalışmaları yapılmaktadır. Bunlar arasında gerek dünya çapında gerekse ülkemizde en çok kabul gören ve kullanılan sertifikasyon sistemleri arasında ISO 22000, BRC ve IFS sayılabilir. Bu derleme çalışmasında ülkemizde sıklıkla kullanılan gıda güvenliği yönetim sistemleri ve bu sistemlerin temel prensipleri üzerinde durulmuştur. Gıda güvenliği ve kontrolünün sağlanabilmesi için, üreticiden tüketiciye kadar geçen süreçte ürünlerin üstün özelliklerin korunmasını garanti altına alma hedefi olan gıda güvenliği sistemleri, İyi Tarım Uygulamaları (GAP), İyi Üretim Uygulamaları (GMP), İyi Hijyen Uygulamaları (GHP) ve İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP) gibi sistemlerle de desteklenmektedir. Böylece üreticiler kendi kalite sistemlerini oluşturup kendilerini piyasada daha güvenilir kılarken tüketiciler de güvenilir gıdaya daha kolay ulaşabilmektedir. İlaveten hem üreticiler hem de ülkeler bazında ortak bir dil kullanılabilmekte ve ibraz edilen sertifikasyon sistemi ile üreticinin neleri teminat altına aldığı kolaylıkla ifade edilebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gıda Güvenliği, Gıda Kalitesi, Sertifikasyon 


Keywords: