BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nesrin ORCEN
TÜTÜN KALİTESİNİ BELİRLEYEN ÖZELLİKLERİN STABİLİTE ANALİZLERİNİN ÖNEMİ
 
Amerika kıtasının keşfiyle birlikte yeni dünyada yaygın hale gelmiş tütün (Nicotiana tabacum L.), veriminden ziyade kalitesinin ön planda tutulduğu, yapraklarından yararlanılan, Anavatanı Orta Amerika olan bir kültür bitkisidir. Nicotiana cinsine dahil yaklaşık 65 tür vardır. Bu türlerden sadece Nicotiana tabacum ile Nicotiana rustica türleri, yapraklarından yararlanılan ve sigara, puro, pipo vb. tütün mamullerinin yapımında kullanılan kültür formlarıdır Tütün Türkiye’de büyük öneme sahip bir iktisadi faaliyettir. Türkiye'de tütün tarımı başlangıcı ile birlikte, tüm dünyada "Türk / Oryantal Tütün" olarak tanınmıştır. Tarım tarihinde tütün her zaman önemli bir yere sahip olmuş üretimi, sanayi, istihdama sağladığı katkı ile her zaman ön planda olan endüstriyel bir bitki olmuştur. Tütün bitkisinin genetik yapısı, üretim şartlarının özellikleri ve işlenmesindeki yöntemlerin farklılıkları ile içeriğindeki kimyasal maddelerin miktarı ve diğer özelliklerine bağlı olarak kalite açısından farklılıklar göstermektedir. Bu farklılıklar sebebiyle ıslahçılar tarafından tütünde kaliteyi arttırma yolunda çeşitli ıslah yöntemleri geliştirilmiş ve bölgelerin toprak ve iklim özelliklerine göre çeşitler geliştirme yolunda çalışmalar yapılmıştır. Geçmişte “Tütündeki kalite kolay tanımlanamayan karmaşık bir özellik” olarak tanımlanmıştır. Günümüzde gelişen yeni yöntemlerin kullanılmasıyla en azından kalite parametreleri stabil kalabilen, kalıtım derecesi yüksek özelliklere sahip standart tütünün genotipleri geliştirilmesi olanaklar dahilindedir. Bu çalışmada tütünlerin kalite ıslahında kullanılabilecek seleksiyon kiriterlerinin belirlenilmesine çalışılmıştır. Tütün yaprağında bulunan uçucu aroma bileşiklerinin miktarları ve kaliteye etkileri üzerinde oriental tütün çeşitleri arasından olabildiğince yüksek ve stabil genotiplerin belirlenme çalışmalarının yapılması tütün kalite ıslahına katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Organik asitler, Kalite, Şeker ve Nikotin oranı 


Keywords: